Öğrenme Ortamları

Yenilikçi ve esnek öğrenme ortamları kavramı, açık ve farklı alanlardan oluşan; öğrencilerin daha rahat hareket edebileceği, kolaylıkla grup ya da bireysel çalışma yapabilecekleri, ihtiyaca göre ortamın tasarımını değiştirebilecekleri, her an birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurabilecekleri, kısacası öğrenme sürecine daha fazla dahil olabilecekleri öğrenme alanlarını ifade etmektedir. Bu doğrultuda okul ekosistemlerinde köklü bir değişim önümüzdeki yıllarda hepimizin üzerinde çalıştığı en temel konulardan biri olacak gibi gözükmektedir.

Bu kavram çerçevesinde, öğretmen tek bilgi kaynağı olmadığı gibi okul da tek öğrenme ortamı değildir. Dolayısıyla, öğretmenin rolü de mentor, öğrencisiyle beraber öğrenen ve deneyimleyen olarak değişmekte iken klasik sınıf ortamından yeni öğrenme ortamlarına dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmış ve yeni öğrenme ortamları kavramı okulların gündeminde yer almaya başlamıştır. Bu gündem öğrenmenin dört duvarı olan kapalı bir sınıf ortamı ile sınırlandırılması yerine, sınıf dışına taşarak okulun her alanında devam eden, hatta okul sınırlarını aşan bir hale gelmesini; okul ortamında ve öğrenme tasarımlarında yapılacak değişikliklere yönelik uygulamaları içermektedir.

Bu yaklaşım okulun içerisindeki öğrenme ortamlarının, ortak alanların ve mobilyaların tasarımından, kullanılan sıra ve sandalyelere, öğrencilere sağlanan dijital kaynaklara, müfredata ve internet hizmetlerine kadar; öğrenmeye dair her konuda bir iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Mekan Tasarımları
Robotik, 3D tasarım ve elektronik alanındaki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla şeffaf ve doğal tasarlanmış esnek öğrenme ortamlarımız, bireysel ve grup çalışma odaları, depolama alanları, seminer salonları ve atölyeler sunmaktadır. Bu doğrultuda, grafik tasarım, multimedya, girişimcilik ve inovasyon için gerekli koşullar göz önünde tutularak öğrencilere ilham verecek, esnek alanlar yaratılmıştır. Bilgisayar Bilimi (CS) öğretmenleri ve öğrencilerinin işbirliği yaparak oluşturduğu mekanların temelinde empati odaklı bir sorun çözme yöntemi olarak “Tasarım Düşüncesi” yer almaktadır. Söz konusu yaklaşım, Problem Tanımlama ve Empati, Açıklama ve Analiz, Fikir Üretimi, Prototip Oluşturma ve test aşamalarını bir döngü içinde ele alır. Bu yaklaşımın beslediği organik yapıya dayanan öğrenme alanlarımız geliştirmeye ve dönüştürmeye devam etmektedir.

Malzemeler ve Projeler
Dünyadaki tüm teknolojik ilerlemeyi kapsayacak şekilde donatılan öğrenme ortamlarımız, öğrencilerimizin ders, proje, yarışma ve etkinlik çalışmalarını desteklemenin yanı sıra Bilgisayar Bilimi alanında üniversitelere sunacakları bireysel portfolyolarına da katkı sunar. ideaLab elektronik, programlama, tasarım ve üretimde kullanılan sarf malzemeleri ve elektronik materyallerle donatılmıştır. Bu donanımın arasında robotik için gereken malzemeler, IOT için sensörler, Lego, Arduino, RaspberryPi, 3D yazıcı ve Microbit yer almaktadır.

Zaman Yönetimi
Bilgisayar Bilimi Bölümündeki öğrenci ve öğretmenler, zaman yönetimini kendi programlarına göre yaparlar. Öğrencilerimize derslerden sonra ve hafta sonları da çalışma imkanı sunan okulumuz, ders saatlerinin ötesinde de canlılığını koruyan bir öğrenme ortamına dönüşmüştür.

Kolay Erişim 
Esnek öğrenme ortamlarımızın kapısı, kendi öğrenme süreçleri üzerinde sonuna kadar söz sahibi olan öğrenci ve öğretmenlerimize her zaman açıktır. Bu alanları kullanan öğrenciler, iş birliğine dayanan bir kültürü özümsemelerinin yanı sıra değerli deneyimler edinirler. Malzemelerin ve mekanın kullanımı, sorumluluk alma, çalıştığı alanın düzenini sağlama, zaman yönetimi, paylaşma ve akran desteği bu kültürün önemli bileşenleridir.

Disiplinlerarası Bağlantılar
Bu alanlarda yürütülen tüm derslerde, kulüplerde ve projelerde, Bilgisayar, Matematik, Fen, Sanat, Dil, Sosyal Bilimler gibi disiplinler arası güçlü bağlantılar kurularak STE(A)M çalışmalarına imkan tanıyan ve destekleyen yaklaşım tercih edilmiştir. Disiplinler arası sınırlar ortadan kaldırılarak bütüncül bir öğrenme ortamı yaratılmıştır.

Güvenlik
Esnek öğrenme ortamlarında çalışan tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz riskleri değerlendirme ve güvenlik gereklilikleri üzerine eğitim almışlardır. Güvenlik için gerekli özeni en iyi şekilde göstermek hepimizin önceliğidir.

IdeaLab

IdeaLab, öğrencilerin öğrenme, problem çözme ve birlikte çalışma becerileri etrafında şekillenen bir öğrenme alanıdır.
Devamı için…

Eureka Laboratuvarı

İleri düzeyde bilimsel araştırmalar, deney ve projeler yapmak isteyen öğrencilerimiz ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir öğrenme alanıdır.  Devamı için…

Mekatronik Atölyesi

Atölyede, robotik ve fen temelli çalışmaların yanı sıra elektrikli araba ve biomekanik sensörlü kol gibi projelere ev sahipliği yapmaktadır. Devamı için…