Green Campus

Green Campus; Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda K12 bütünlüğü içerisinde ekosistemin devamı ve bütünlüğü ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan; doğa kirliliğininin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetimi, biyoçeşitliliğin devamı, emisyon ve atık oluşumunun azaltılması, geri kazanım – tekrar kullanım gibi temalarla tüm çalışmaları içeren bir oluşumdur. Bu çalışmaları etkin bir şekilde yürütebilmek için Hisar Okulları bir komite kurarak, ulusal ve uluslararası platformda sürdürülebilir eğitim ve öğretim uygulamaları ile örnek ve öncül bir okul olmayı hedeflemektedir.

Hisar’da Green Campus Projeleri

Çöp ve Atık Konusundaki Çalışmalar
TURÇEV Eko-Okullar Programı

Eko-Okullar Programı, okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Ülkemizde TÜRÇEV tarafından yürütülen Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) destekli uluslararası bir çevre eğitim programıdır. Program kapsamında FEE’ye bağlı olarak Eko-Okullar Programı’nı yürüten 70’den fazla ülke bulunmaktadır.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Hisar Ortaokulu öğrencileri Eko-Okul Programı kapsamında önümüzdeki iki akademik yılda “Geri dönüşüm & Çöp-atık” temasını çalışarak, okullarında bu temalarda etkinlikler yapıp, farkındalık yaratma, çevrelerini ve ailelerini bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

World Wildlife Foundation (WWF) Türkiye Doğa Öncüleri Programı - Lise

Lise Öğrencilerimiz, tüm okulda tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak için çalışmaktadır. Lisemizdeki plastik tüketimi ile ilgili yürüttükleri anketin sonuçlarına göre ankete katılanların %88,3’ünün plastik tüketiminden rahatsız olduğu görüldü. Yaptıkları anketin sonuçlarını okul yönetimi ile paylaştılar. Kulüp öğrencilerimiz 5 gün boyunca lisede çöplerden plastik bardakları topladılar ve plastik tüketimimizi lise lobiye yerleştirdikleri ağın içinde sergilediler.

Okul yönetimi su sebillerinin yanındaki plastik bardakları kaldırarak, tüm öğrenci ve öğretmenlere adlarının yazılı olduğu matara dağıttı.

"Doğa Kirliliği” Çalışması - İlkokul 1. Sınıflar

1. Sınıf öğrencilerimiz, toplum hizmetleri kapsamında, doğanın kirletilmemesi için çalışmalar yapıyor. 1. Dönemde yaptıkları sınıf içi çalışmalarının ardından dövizler hazırlayarak, tüm okulda yürüyüş yapıp, temiz bir doğa isteklerini sloganlarla söylüyorlar.

2. Dönemde ise “Bayan Tikinin Sınıfı Çevreci Oluyor” isimli kitabı, lise öğrencilerimizle beraber okuyup, kitap hakkında sohbet ediyorlar. Kardeş okulumuz Nejat Sabuncu İlkokulunun 1. sınıf öğrencileriyle buluşup, yıl boyunca doğa için yaptıkları etkinlikler hakkında sohbet edip, okudukları kitabı anlatıp onlara hediye ediyorlar. Doğa hakkındaki mesajlarını, beraber resim çizerek bizlere aktarmaya çalışıyorlar.

“Plastik Gezegen” Çalışması - İlkokul 2. Sınıflar

2. sınıf öğrencilerimiz, plastik kirliliği problemini, bu problemden hangi canlıların etkilendiğini ve plastik kullanımını azaltmak için neler yapılması gerektiğini anlatan tüm okulu bilinçlendirmek amacıyla bir hikaye hazırlıyorlar. Blok tabanlı kodlama uygulaması ile hikayelerini hazırlayan öğrenciler çalışmaları sonunda bir poster hazırlayıp bu posterlerini hikayeleri ile birlikte okul koridorlarında sergiliyorlar.

"Daha Az Atık, Daha Az Plastik” Projesi - İlkokul 3. Sınıflar

1. sınıf öğrencilerimiz, Lise öğrencilerimizle beraber daha az tüketmenin ve daha az atık üretmenin önemi konulu atölye çalışması yapıyorlar. Atölye sonunda çıkan posterleri okul koridorlarında sergiliyorlar.

Plastik poşetlere bir alternatif olarak, Görsel sanatlar dersinde bez torbaları boyayıp süslüyorlar. Hazırladıkları bu bez torbaları, Akpınar İlkokulu çocuklarına hediye ederek, plastik tüketiminin ekosisteme verdiği zarar hakkında sohbet ediyorlar.

"Permakültür Kulübü” Çalışmaları - İlkokul 3. ve 4. Sınıflar

Permakültür Kulübü kapsamında şu konularda farkındalık ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır: Permakültür etik ve ilkeleri, Solucan Kompostu, Biyoçeşitlilik, Etkin Gözlem çalışmaları, Çember kültürü, Sosyokrasi uygulamaları, Böcekler, Ağaç tanıma çalışmaları, Suyun korunması ve doğru kullanılması, Yağmur hasadı, Tohum, Zehirsiz ev, Doğayla dost tatil, Tüketim alışkanlıkları.

Hisar Okullarında Plastik Bardak Kullanımının Sonlandırılması

WWF (World Wildlife Fund for Nature – Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Kulübü öğrencilerimizin lisemizdeki plastik tüketimi ile ilgili yürüttükleri anketin sonuçlarına göre ankete katılanların %88,3’ünün plastik tüketiminden rahatsız olduğu saptandı. Kulüp öğrencilerimiz ayrıca 5 gün boyunca lisede kullanılan plastik bardakları toplayarak ve lise lobiye yerleştirdikleri ağın içinde sergileyerek plastik kullanımına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmaya çalıştılar. Okul yönetimi tüm öğrencilere su mataralara dağıtarak plastik bardak kullanımını sonlandırdı.

Enerji Konusundaki Çalışmalar

Okulumuzda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için 2 kWh’lik güneş panelleri sistemi kullanılmaktadır. Yenilebilir ve temiz enerji olması sebebi ile çevreye zararlı duman, gaz, karbonmonoksit ve kükürt gibi etkileri yoktur. Güneş enerjisi çevreci ve maliyeti düşük bir sistem olup, tüm okulda kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Su Konusundaki Çalışmalar
World Wildlife Foundation (WWF) Türkiye Doğa Öncüleri Programı – Ortaokul

WWF-Türkiye Doğa Öncüleri programının amacı; çocukların, önce kendi çevreleri, sonra toplumu değiştirebilecekleri inancıyla, çocuklara ve öğretmenlerine rehberlik yapmaktır. Bu program kapsamında, ortaokul öğrencileri Fen bilimleri öğretmenlerinin mentörlüğünü yaptığı “Su Melekleri” modülünü yürütmektedirler. Öğrencilerin bu konuda yıl içinde kendi tasarladıkları doğa projelerini yazıp uygulamaları beklenmektedir. Bu projeler arasından seçilecek olanlar, WWF Gençlik Konferansları’nda temsil şansı ve eğitim fırsatları elde etmektedir. Bu vesileyle; çocukların önce kendi okullarında ve ailelerinde, sonra kendi mahallelerinde ve toplumda Değişim Liderleri olmaları amaçlanmaktadır.

“GSL Global Goals Competition”

GSL Global Goals Competition yarışmasının amacı öğrencilerin küresel vatandaşlık ile ilgili farkındalıklarını arttırıp, fikirlerini hayata geçirmektir. Öğrenciler Birleşmiş Milletler Küresel Hedeflerinden birini başarmayı amaçlayan bir konuda çalışarak bir proje yazıp, uygularlar ve sosyal duyarlılıklarını geliştirirler. Öğrencilerimiz bu akademik yılda su tüketimini azaltmak ve suyun yeniden kullanım yöntemleri ile ilgili proje yazıp, yürütmektedirler.

Okula Ulaşım Konusundaki Çalışmalar

Yakın çevrede yaşayan öğrenci ve çalışanlarımız yaya olarak veya  bisiklet kullanmaları konusunda teşvik edilmektedir. Bisiklet park yerimiz okul ana girişimizde bulunmaktadır.

Biyoçeşitlilik Konusundaki Çalışmaları
“Permakültür” Çalışması – Lise ve 5. Sınıflar

Permakültürün, tüm okul ruhuna etki edecek şekilde duyurulması, bilinmesi ve uygulanması için lise öğrencilerimiz liderliğinde 5. Sınıf öğrencilerimizle etkinlikler sürdürüyoruz. Permakültür hakkında sunum hazırlayan lise öğrencilerimiz, bu sunumu 5. Sınıf öğrencilerimize sunuyor. Öğrencilerimiz hep beraber, permakültür bahçemizde etkinlikler sürdürüyor.

“Zehirsiz Ev” Projesi – 6. Sınıflar

Evlerimizde kullandığımız kimyasalları azaltmayı hedefleyen atölye çalışmalarımızda diş macunu, yüzey temizleyici gibi ürünlerin doğaya daha az zararlı malzemelerle hazırlıyoruz. Etiket okuma yaptığımız çalışmada, paketli ürün kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. 6. Sınıf öğrencilerimiz, 8. Sınıf ve lise öğrencilerimizden öğrendikleri diş macunu ve yüzey temizleyici yapmayı, etiket okumayı tüm okula yaygınlaştırmak için etkinlikler sürdürüyor.