İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi 

Hisar İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi, sosyal bilimler, edebiyat ve görsel sanatlar alanlarında disiplinlerarası bütünsel bir anlayış oluşturma hedefiyle okul toplumundan başlamak üzere tüm Türkiye genelinde çalışma ve projeler üretmek üzere tasarlanmış bir platformdur.

Geçmişten bu yana Türkiye eğitim sisteminde Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sanat Tarihi), Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Görsel Sanatlar  gibi insan ve toplum bilimlerini kapsayan alanlarda disiplinler arasında bütünsel bir anlayış oluşturulamadığından  gerek toplumsal algıda gerekse yapılan çalışmalarda tek disiplinlilik hakimdir. Hisar İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi bu noktadan hareketle öğretmenler, öğrenciler ve velileri kapsayacak şekilde okul toplumundan başlayarak sonrasında Türkiye genelinde çalışmaları yaygınlaştırmak ve geliştirmeyi hedeflenmektedir.

Hisar Okulları İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Hisar İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi Üyeleri
Merkez Üyeleri
Mehmet ŞİRİN Koordinatör
Alp KÖKSAL Üye
Arzum KOPŞA Üye
Ayşe TUNÇSOY Üye
Carolina SAFAR Üye
Daniela RODRIQUEZ Üye
Hülya SARIKAYA Üye
Korkut KANBİR Üye
Nurcan SONUÇ Üye
Orhan SARIKAYA Üye
Özge KÜÇÜKOSMAN Üye
Pelin GÜZEL Üye
Pınar Güzel ÖZCAN Üye
Rahmetullah KOÇ Üye
Sevil KUVAN Üye
Sevil TUNABOYLU Üye