İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi 

Hisar İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi, sosyal bilimler, edebiyat ve görsel sanatlar alanlarında disiplinlerarası bütünsel bir anlayış oluşturma hedefiyle okul toplumundan başlamak üzere tüm Türkiye genelinde çalışma ve projeler üretmek üzere tasarlanmış bir platformdur.

Geçmişten bu yana Türkiye eğitim sisteminde Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sanat Tarihi), Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Görsel Sanatlar  gibi insan ve toplum bilimlerini kapsayan alanlarda disiplinler arasında bütünsel bir anlayış oluşturulamadığından  gerek toplumsal algıda gerekse yapılan çalışmalarda tek disiplinlilik hakimdir. Hisar İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi bu noktadan hareketle öğretmenler, öğrenciler ve velileri kapsayacak şekilde okul toplumundan başlayarak sonrasında Türkiye genelinde çalışmaları yaygınlaştırmak ve geliştirmeyi hedeflenmektedir.

Hisar Okulları İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi yönergesine ulaşmak için tıklayınız.