Akreditasyonlarımız

Hisar Okulları olarak, öğrencilerimize en iyi öğrenme ortamlarını sunarken aynı zamanda sosyo-kültürel açıdan gelişmelerine, önemli sorun ve konulara karşı farkındalık kazanmalarına, iletişimi güçlü, sorumlu birer dünya vatandaşı olmalarını sağlayacak beceriler elde etmelerine destek olmaktayız. Bu kapsamda yürüttüğümüz ve sürekli olarak geliştirdiğimiz eğitim anlayışımız ile eğitim alanında prestij sahibi, uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli olarak akredite edilmekteyiz.

Hisar Okulları ve öğrencilerinin uluslararası tanınırlığını pekiştiren bu akreditasyonlar, belirli aralıklarda gerçekleşen detaylı ve özel değerlendirmeler sonucunda verilmektedir.

Council of International Schools (CIS)

Council of International Schools (CIS) yüksek kalitede uluslararası eğitimi benimseyen bir üyeler topluluğudur. Kar amacı gütmeyen küresel bir üye kuruluşu olan CIS, öğrencilerini bilgi, beceri ve yetkinliklere donatarak onları küresel vatandaşlar haline getirmeyi hedefleyen ve yüksek kalitede uluslararası eğitimi taahhüt eden ilk ve orta dereceli okullara, yüksek öğretim kurumlarına ve bireylere hizmet eder.

New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

The New England Association of Schools and Colleges (NEASC), devlet okulları, bağımsız okullar ve kolejlerle ilgilenen gönüllü bir üye kuruluştur. Bu kuruluşun vizyonu üyelerine sunduğu akreditasyon aracılığıyla eğitim kalitesini değerlendirmek ve teşvik etmektir. NEASC, devlet okulları, bağımsız okullar, yurtdışı okulları ve yüksek eğitim kurumlarına hizmet eden birbirinden bağımsız dört komisyondan oluşur.

Educational Collaborative for International Schools (ECIS)

Educational Collaborative for International Schools (ECIS), üyelerine profesyonel öğrenme, yeterlilik belgesi, problem çözümü gibi süreçlerde, ürünleri veya hizmetleriyle eğitime destek veren uluslararası veya uluslararası yönelimli okullara, kuruluşlara ve ayrıca prensipte ve pratikte uluslararası yönelimli bireylere hizmet sunan kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluştur.

HighScope Educational Research Foundation
HighScope Educational Research Foundation, merkezi Ypsilanti, Michigan’da bulunan bağımsız kar amacı gütmeyen bir araştırma, geliştirme, eğitim ve kamu sosyal yardım kuruluşudur. HighScope Kuruluşu’nun misyonu eğitim aracılığıyla hayat standartlarını yükseltmektir. Kuruluş, herkesin hayatta başarılı olmak ve topluma katkıda bulunabilmesi için bir şansa sahip olması adına tüm eğitim çevrelerinin aktif katılımlı öğrenim sürecine dahil olduğu bir dünya anlayışı hayal eder.
The College Board

The College Board, öğrencileri kolej başarısı ve fırsatlarıyla buluşturan misyon odaklı, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. College Board, yüksek standartlarda eğitime ulaşmak amacıyla 1900 yılında kurulmuştur. Günümüzde, bu üye kuruluş 6000’in üzerinde dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından oluşmaktadır ve eğitimde mükemmellik ve eşitlik ilkelerine bağlıdır.

The Central & Eastern European Schools Association (CEESA)

The Central & Eastern European Schools Association (CEESA), Orta ve Doğu Avrupa’daki Amerikan okulları ve uluslararası okulların büyümesinin bir sonucu olarak kurulmuştur.

National Association for College Admission Counseling (NACAC)

National Association for College Admission Counseling, orta öğretim sonrası eğitimi hedefleyen öğrencilere hizmet veren 14,000’in üzerinde profesyonelden oluşan bir kuruluştur.

Common Sense

Common Sense, çocukların iyi birer dijital vatandaş olarak medya ve teknoloji dünyasında başarılı olmalarına yardımcı olan kar amacı gütmeyen önde gelen kuruluştur. Common Sense, tüm çocukların yaşamlarında olumlu bir güç olarak medya ve teknolojinin gücünü kullanmalarını sağlamak için tarafsız bilgiler, güvenilir tavsiyeler ve yenilikçi araçlar sağlayarak ebeveynleri, öğretmenleri ve politika üreticileri güçlendirir.

Apple Distinguished School

Okulumuz Apple’ın örnek öğrenme ortamları vizyonunu gösteren programlara verilen Apple Onaylı Seçkin Okul statüsünü Türkiye’ye kazandırdı.