Öğrenim

Hisar Okulları, Türkçe ve İngilizce dillerinde sağladığı yetkin eğitimle, öğrencilerinin Okulöncesinden Lise son sınıfa kadar geçen öğrenim hayatlarında, içlerindeki gerçek potansiyeli keşfedip açığa çıkartmakta ve yaşadıkları toplumdaki  rollerini fark eden genç liderler olarak yetişmelerini sağlamaktadır. 

Akademik kadromuz alanlarında yetkin, büyük çoğunluğu yüksek lisans derecesine ve iki dile hakim eğitimcilerden oluşmaktadır. Hisar öğretmenleri Okulumuzun vizyonunu benimseyerek  öğrencilerimize  güçlü bir akademik program sunmakta; aynı zamanda pek çok alanda oluşturulan farklı deneyim fırsatlarıyla öğrencilerin yeni ilgi alanlarına yönelmeleri ve tutkularını beceriye dönüştürmeleri desteklenmektedirler.

Hisar Okulları olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken önceliğimiz, öğrencilerimizin kampüsümüzde başlayan ve hayatları boyunca devam edecek öğrenme süreçlerini keyifli bir deneyim haline getirmektir. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen gençler bizleri 21. Yüzyılın ötesine taşıyabileceklerdir.

İlkelerimiz;
  • Hisar Okullarının değerleri;  eğitim anlayışına, kültürüne ve uygulamalarına rehberlik eder.
  • Hisar Okulları, öğrencilerinde, öğretmenlerinde, velilerinde ve tüm okul topluluğunda beceri, yetkinlik ve potansiyelin var olduğuna inanır,  bu potansiyellerini gerçekleştirmeleri için en iyi ortamı sağlayarak yenilikçi öğrenme fırsatları sunar, gerekli olan bilgi, beceri ve sorumluluğu edinmelerini sağlar.      
  • Hisar Okulları, okul topluluğunun iyi olma hali ve üretkenliğini destekleyen özerk ve özgün okul iklimi sunar.  
  • Hisar Okulları, öğrenenlerin özgür bireyler olarak yetişmeleri için, akademik, entelektüel ve sosyo-duygusal ihtiyaçları ve gelişimlerini destekleyecek olumlu bir okul ortamı sunar. Öğrencilerini anlayarak, empati kurarak ve olumlu ilişkiler geliştirerek onların sorumlu ve üretken bir dünya vatandaşı olacağına inanır.           
  • Hisar Okulları, eleştirel düşünme, sorgulama ve ifade hakkının içselleştirildiği, öğrencilerin derinlemesine anlama ve farklı perspektifleri görmelerini sağlayan bir akademik program yürütür.
  • Hisar Okulları, özdeğerlendirmeye dayalı bir yönetişim stratejisi izler; gelişen, dönüşen ve açık bir dünya okulu olma vizyonunu özdeğerlendirme ile sürdürür. Bu anlayışla, güçlü ve geliştirmesi gereken yönler, politika ve uygulamaları katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir anlayış ile değerlendirir.
  • Hisar Okulları, bilgiye erişimi her ortamda mümkün kılan dijital araçlarının eğitime uygun şekilde entegrasyonunu savunur. Bilgi ve öğrenmenin yayılımı için açık eğitim kaynaklarını paylaşır.