Yönetim

Hisar Okulları İcra Komitesi, Hisar topluluğu içinde katılımcı, kapsayıcı ve şeffaf bir akademik ortam sağlamak amacıyla karar alma hiyerarşisinin ve bilgi akışının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar.

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan İcra Komitesi, akademik ve idari konuların tüm yönlerine stratejik yön ve liderlik kazandırmak ve buna göre alınacak aksiyonları belirlemek üzere hareket eder. Komiteye Genel Müdür başkanlık eder; komite üyeleri tüm Okul Müdürleri, Mali ve İdari İşler Direktörü ve İnsan Kaynakları Koordinatöründen oluşur. Komite yıl boyunca haftalık ve gerekli durumlarda olağanüstü toplantılarda düzenli olarak bir araya gelmektedir.

Okul Yönetimleri

Okulöncesi
Sibel Yalkın
Okulöncesi Müdürü
Ezgi Çebi
Okulöncesi Müdür Yardımcısı
İlkokul
Meral Olcay
İlkokul Müdürü
Yıldız Ayyıldız
İlkokul Müdür Yardımcısı
Banu Aldemir
İlkokul Müdür Yardımcısı
Hüseyin Çelebi
İlkokul Müdür Yardımcısı
Ortaokul
  Betül Gökkaya
Ortaokul Müdürü
Başak Başman
Ortaokul Müdür Yardımcısı
Sezin Fins
Ortaokul Müdür Yardımcısı
Füsun Toparlak
Ortaokul Müdür Yardımcısı
Nihan Şehsuvaroğlu
Ortaokul Müdür Yardımcısı
Lise
  Okan Uzelli
Lise Müdürü
Göker Avcı
Lise Müdür Yardımcısı
Mahir Badem
Lise Müdür Yardımcısı
  Mustafa Bozkurt
Lise Müdür Yardımcısı
Özge Gültekin
Lise Müdür Yardımcısı

Akademik Merkezler

Akademik Merkezler
Merkezler
Bilişim Stratejileri Merkezi
Merkezin teme amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almasını sağlamaktır. Öncelikli hedef; bilişim stratejilerinin öğrenme ortamlarını destekleyecek şekilde belirlenmesi, değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir ekosistemin K12 bütünlüğünde yapılandırılmasıdır.
Web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayın.
Merkez Üyeleri:
Dilara Vardar, Bahadır Yıldız,
Sedat Yalçın, Gökçe Yılmaz,
Tuğçe Esra Öznemli,
Başak Basman ve Utku Öztekin.
İnovasyon Merkezi
Hisar İnovasyon Merkezi, teknoloji toplumu ile etkileşimi ve K-12 eğitiminde mükemmeliyete ulaşma çabasını destekleyen, geliştiren, ortak ve ileriye uzanan hedefleri barındıran STEAM odaklı programlarla öğretmek, öğrenmek ve bu doğrultuda öğretmenlerin profesyonel gelişimini teşvik etmek için disiplinler arası ve çok disiplinli bir platform olarak tasarlanmıştır.
Web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayın.
Merkez Üyeleri:
Mahir Badem, Bahadır Yıldız, Dilara Vardar, Erkan Çermik, Nihan Şehsuvaroğlu, Özgür Demircan, Sedat Yalçın, Tayfur Şansan, Tuğba Ucuzcu, Utku Öztekin ve Yunus Emre Doğan.
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Merkezi
Hisar İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi, sosyal bilimler, edebiyat ve görsel sanatlar alanlarında disiplinlerarası bütünsel bir anlayış oluşturma hedefiyle okul toplumundan başlamak üzere tüm Türkiye genelinde çalışma ve projeler üretmek üzere tasarlanmış bir platformdur.
Web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayın.
Merkez Üyeleri:
Aydan Demirkuş, Arzum Kopşa,
Ayşe Tunçsoy, Carolina Safar, Daniela Rodriquez, Hülya Sarıkaya, Korkut Kanbir, Nurcan Sonuç, Orhan Sarıkaya, Özge Küçükosman, Pelin Güzel, Pınar Güzel Özcan, Rahmetullah Koç, Sevil Kuvan ve Sevil Tunaboylu.

Profesyonel Öğrenme Merkezi
Hisar Profesyonel Öğrenme Merkezi, yenilikçi, yaratıcı ve işbirlikçi fırsatlar ve araştırma ortamlarından oluşan bir sistem sağlamayı hedeflemektedir. Merkezin her üyesi deneyimleri ve bilgileri ile sürekli bir dönüşüm içinde katkıda bulunurken bu topluluk, her bireyin gelişime ve değişime açık olduğunu bilerek, destekleyici, teşvik ve takdir edici bir ortam oluşturmak üzere tasarlanmıştır.
Web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayın.
Merkez Üyeleri:
Nilüfer Çağın, Burçak Öner, Dilara Vardar, Duygu Aydoğan, Gökçe Arsoy, Gizem Yılmaz, Gökşen Akyol, Hilal Çeçen, Melih Gürkan, Michelle Duschang, Nida Yıldız, Nihan Şehsuvaroğlu, Özge Gültekin, Özge Küçükosman, Sezin Fins, Tuğba Ucuzcu, Utku Öztekin
ve Yıldız Ayyıldız.
Kariyer Merkezi
Yurt içi ve yurt dışı danışmanlığı olarak iki ayrı alanda faaliyet gösteren Merkezin; Hisar Okulları’nın misyon ve vizyon tanımına uygun olarak yürüttüğü çalışmalarda, öncelikli hedefi öğrencilerimize ders seçimi, kariyer yönelimi, üniversite hazırlık -başvuru ve tercih süreçlerinde rehberlik etmek ve destek sağlamaktır.
Web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayın.
Merkez Üyeleri:
Michelle Duschang, Tarkan Gülbay, Aylin Şevyo,
Beste Özsoy, Münevver Çavuşoğlu ve Mine Yalçın.
Yazma Becerileri Merkezi
Türkiye’deki ilk ve orta dereceli bir okulda hizmet veren ilk Yazma Becerileri Merkezi olarak temel amaç öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek ve onları bu yönde teşvik etmek için okuldaki tüm bölümlerle işbirliği yapmaktır.
Web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayın.
Merkez Üyeleri:
Jeffrey Gibbs ve Stephen Freer.

Komiteler

Akademik Komiteler

Öğrenci kabulü, öğretmen ve çalışanların profesyonel gelişimi ve okul içi faaliyetler gibi eğitim ve öğrenimle ilgili konularda akademik ve idari bölümlerden ilgili kişilerin  bir araya gelmesi ile kurulmuş komitelerdir.  

Akademik Komiteler
BÖMAY (Burs, Ödül ve Mali Yardım) Komitesi
Komite, Hisar Eğitim Vakfı ve Hisar Okulları misyonu doğrultusunda ücretsiz okuma, mali yardım, burs ve ödül yönetmeliğinin değerlendirilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur.
Komite yönergesi için lütfen tıklayın.
Komite Başkanı: Prof. Dr. Turan Durgunoğlu
Üyeler: Betül Gökkaya, Birsen Uzun, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Gülçin Cırık Doğramacı, Meral Olcay, Okan Uzelli, Sibel Yalkın, Sinan Uzan ve Prof. Dr. Üstün Ergüder.
Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Komitesi
Komitenin işlev ve amacı, Hisar Okulları’nda öğrenim görecek öğrencilere görüşme ve sınavların yapılmasını sağlamak, öğrencilerin kayıt ve kabulü konusunda Komitenin hazırladığı programı ve uygulamalarını izlemek, bu program ve uygulamaların Hisar Okulları Öğrenci Değerlendirme, Kayıt ve Kabul Esaslarına uygun olup olmadığını gözlemlemek, bu alanlarda katkılarda ve önerilerde bulunmak, Eğitim Komisyonu ile birlikte okula alınacak öğrenciler ile ilgili değerlendirme kriterlerini inceleyip değerlendirmek, böylece tüm sürecin yönetmeliklere uygun, sistemli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaktır.
Komite Başkanı: Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Üyeler: Filiz Hannutoğlu, Füsun Toparlark, İpek Erduran,
Meral Olcay, Nilüfer Çağın ve Sibel Yalkın.
Yıllık Komitesi
Komite; Hisar öğrencilerinin de sorumluluk olarak bir parçası olduğu Okul yıllığı sürecinde, içerikten tasarıma, üretimden nihai basım ve dağıtım aşamasına kadar tüm adımlarının etkin şekilde yönetilmesinden sorumludur. Bu süreçte yıllık için en uygun iş akışını belirleyen Komite, gerekli adımların ve aşamaların takip edilmesini sağlar.

Komite Başkanı: Gülçin Cırık Doğramacı
Başkan Yardımcısı: Gökşen Dürüst
Üyeler: Betül Gökkaya, İrem Noyaner, Meral Olcay,
Okan Uzelli, Petek Pekuysal, Sibel Yalkın, Dila Yağmurdereli,
Hüseyin Çelebi, Mustafa Bozkurt, Nisan Kalkavan, Sezin Fins.

Sanat, Kültür ve Spor Etkinlikleri Komitesi
Komitenin görev ve sorumlulukları, Okulda yapılacak her türlü kültür, sanat, spor ve bilimsel konuşma türü etkinlik için öneri ve danışma işlerini yürütmek, bu etkinliklere canlılık kazandırmak amacıyla farklı okul seviyeleri ve bölümler arasındaki ilişkileri geliştirmek, kampüste yer alacak tüm etkinliklerin birbirlerini destekleyecek şekilde planlanarak mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Hisar Okulları bünyesinde gerçekleşen etkinliklerin tüm paydaşlara kazanımlarını en üst seviyeye taşımaktır. Komite, Hisar öğrencileri ve Hisar camiası için/veya tarafından (Okul Aile Birliği de dahil) önerilen program ve planları görüşmek üzere toplanır, değerlendirmelerini İcra Kurulu’na sunar. İcra Komitesi’nin kararlarına istinaden, Sanat, Kültür ve Spor Etkinlikleri Komitesi ilgili taraflarla işbirliği içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışırlar.
Komitesi Yönergesi için lütfen tıklayın.
Komite Başkanı: Okan Uzelli
Üyeler: Erkan Çeçen, Füsun Toparlak, Gökşen Dürüst, İrem Noyaner, Petek Pekuysal, Banu Aldemir, Hanife Özyiğit, Neslihan Düzenli, Zeren Yaycıoğlu.
Danışma Komiteleri

İlham verici öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerimize gelecekte kullanacakları yetileri kazandırmaları beklenen profesyonel ve akademik uzmanların fikirlerini dahil etmek üzere kurulmuştur. Bu komite üyeleri, okul dışında alanlarında tanınan uzmanlar olarak Hisar Okullarının başarısına katkıda bulunmak ve eğitime pozitif katkıda bulunmaları amacıyla davet edilir.

Danışma Komiteleri
Eğitim Politikaları Danışma Komitesi
Komitenin hedef ve sorumlulukları; Hisar Okullarının eğitim performansını tüm güçlü ve güçlenmesi gereken yönleriyle değerlendirmek ve akademik mükemmeliyete ulaşmasını sağlamak üzere incelemek, okulun benimsediği eğitim öğrenim metotlarını bütünsel olarak gözden geçirmek, halen kullanılmakta olan akademik göstergeleri düzenli aralıklarla inceleyip, gerektiğinde önem kazanan yenilerini tanıtmak ve sonuçları ilgili tüm taraflarla paylaşmak, çeşitli ve farklı programlarla kurumsal uygunluğun, ortamın ve öğrencilerin başarı hedeflerinin benimsenmesine ilişkin yöntemler önerme konularını kapsar.
Komite Yönergesi için lütfen tıklayın.
Yeniden oluşturulmaktadır.
Görsel Sanatlar Danışma Komitesi
Komite; İcra Komitesine Hisar’ın görsel sanat planları ve aktiviteleri hakkında yol göstermek, özel projeler ve görsel sanatlar, dekoratif sanatlar, uygulamalı sanatlar, el işi ve tüm ilgili sanatsal tasarım hedefleri ve planları konusunda yardımcı olmak, dünya çapında tanınan sanatçılarla ve yerli sanatçı, uzman ve kurumlarla bağlantılar geliştirmek ve bu yeteneklerle öğrencilerin sanatsal ufuklarını geliştirmek, yaratıcılığı arttırmak ve bilişsel açılımlar gerçekleştirmek üzere işbirlikleri yapmak üzere kurulmuştur.
Komitesi Yönergesi için lütfen  tıklayın.
Komite Eş Başkanları: Dr. Faruk Bil ve Louisa Uzan.
Üyeler: Ayda Elgiz, Defne Çağlar, Eda Kehale Argün, Gülay Karadeniz, İdil Oraloğlu ve Petek Pekuysal.
Marka Yönetimi ve İletişim Danışma Komitesi 
Komite; Hisar’ın stratejik planlamasına uygun olarak Hisar topluluğu ve paydaşları ile kurulan iletişim kanalları ve Hisar’ın değerleri ile paralel şekilde Hisar ruhunu güçlendirecek yaratıcı, girişimci ve yenilikçi bakış açılarından yararlanarak stratejik bir iletişim planı oluşturulması için öneriler getirmek, mezun ilişkilerini geliştirecek kriterler belirlemek ve Okulun kurumsal iletişim çalışmalarını desteklemek üzere kurulmuştur.
Komite Yönergesi için lütfen  tıklayın.
Komite Başkanı: İpek Erduran
Üyeler: Gizem Aksoy, İrem Noyaner, Sibel Asna ve Dr. Rıza Kadılar.

Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi
Komite; teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon konularında öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Komitenin temel hedef ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

  • Hisar öğrencilerini, geleceğin teknolojilerine ve dünyasına iyi hazırlamak amacıyla eğitim-öğrenim hedefleri ve kazanımlarını gözden geçirmek,
  • K12 yapılanmasının önemli bir özelliği olan disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler ötesi yaklaşımları özümseyerek ve deneyimsel fırsatlar ortaya koyarak, tüm branşlarda yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla STE(A)M ve ilgili müfredat programlarını yenilemek, uygulamak ve halen kullanılan programlara entegrasyonunu desteklemek,
  • Hisar Okulları’nda gereken alanlarda yenilikçi çözümler sunan teknoloji ve altyapı önerilerinde bulunmak,
  • Teknolojinin toplumsal ve kamusal politikalar üzerindeki etkisi hakkında öğrencilerin farkındalıklarını artıracak yöntemleri önermek ve sosyal inovasyon ilkelerinin ders içeriklerine entegre edilmesi konusunda destek sunmak,
  • Hisar Okulları öğrencilerine girişimciliğin ve fikri mülkiyet haklarının temel ilkelerini benimsetmek, fikirlerin hayata geçmesi için tasarım süreci tasarım süreci, prototip yaratma ve iş modelleri geliştirmeleri konularında mentorluk etmek,
  • Hisar Okullarını, farklı eğitim kurumları, üniversite, iş dünyası ve kamu sektöründen uzmanlar ile bir araya getirmek, Hisar’da yürütülen ve yürütülecek olan STE(A)M çalışmaları ve projelerini tanıtmak amacıyla en iyi uygulamalar çalışmalarını başlatmak,
  • Hisar Okulları STE(A)M stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesini desteklemek.

Komite Yönergesi için lütfen tıklayın.

Komite Başkanı: Onur Koç
Üyeler: İpek Erduran, Mahir Badem, Selman Ölmez, Sinan Uzan, Temel Güzeloğlu, Utku Öztekin.
İdari Komiteler

Hisar Okulları içinde kapsayıcı ve katılımcı bir karar verme ortamı yaratmak amacıyla farklı akademik ve idari bölümlerden ilgili kişilerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

İdari Komiteler
Kişisel Verilerin Korunması Komitesi
Komitenin kuruluş amacı, aşağıdaki konularda ilgili taraflarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmek, Genel Müdür ve İcra Kuruluna iletilmek üzere öneriler geliştirmektir.
Komite yönergesi için lütfen tıklayın.
Komite Başkanı: Bahadır Yıldız
Üyeler: Av. Erhan Kaya, Füsun Toparlak, Hürriyet Erkmen, Gizem Aksoy, Alime Şeker, Onur Akbudak ve Betül Vural Baştürk.
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Komitenin kuruluş amacı, okul işletmesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda, öğrencinin, personelin ve ziyaretçilerin yaralanıp zarar görmesini, eğitim öğretim faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için acil durumları tespit etmek, acil durum ve sonrası için gerekli hazırlıkları tanımlamak ve acil durumda yönetimin hızlı bir şekilde doğru karar alması ve acil durumların yönetimine ilişkin kuralları belirleyerek can ve mal kaybının önlenmesi veya zararın azaltılmasını sağlamak için çalışma planının oluşturulmasını sağlamaktır.
Komite Başkanı: Birsen Uzun
Üyeler: İşveren Temsilcileri, İSİG Müdürü, İşyeri Hekimi, Çalışan Baş Temsilcisi, Çalışan Temsilcileri, IK Direktörü ve Kampüs Teknik ve İç Hizmetler Yöneticisi.
Ulaşım Hizmetleri Komitesi
Komitenin kuruluş amacı Hisar Okulları öğrenci ve personelinin kampüse geliş ve gidiş sürecindeki ulaşım hizmetinin en güvenilir şekilde gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, önerileri değerlendirmek ve bu konularda ortaya çıkan sorunları çözmektir.
Komite kapsamında ilgili yönergeleri görüntülemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.
Öğrenci Ulaşım Hizmetleri Yönergesi
Personel Ulaşım Hizmetleri Yönergesi
Komite Başkanı: Birsen Uzun
Üyeler: Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdür Yardımcıları, Mali ve İdari İşler Direktörü, Okul Doktoru, İdari Müdür, İSİG/Teknik Müdür, Okul Aile Birliği Üyeleri ve Tedarikçi Firma Üst Yönetim Temsilcileri.
Mali ve İdari Kurumsal Sürdürülebilirlik Komitesi
Komite; Hisar Okullarının çevresel, ekonomik ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik politika ve stratejilerini belirleme, planlanmış hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme, ve uzun vadeli değerler yaratma görevlerini yerine getirme amacıyla kurulmuştur.
Komite yönergesi için lütfen tıklayın.
Komite Başkanı: Birsen Uzun
Üyeler: Bahadır yıldız, Dilara Vardar, Gizem Aksoy, İrem Noyaner, Sedat Çağlayan ve Sinan Türkan.
Satın Alma Komitesi
Komite eğitim-öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde akademik bölüm ihtiyaçları öncelikli olmak üzere her türlü mal ve hizmet alımını  tanımlanmış kriterler doğrultusunda, bütçe uygunluğuna dikkat ederek, kaliteli ve hesaplı bir şekilde gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Satın Alma Komitesi; tedarikçi araştırması/tespiti, alımların yapılması, ürün/hizmet değerlendirme, memnuniyet araştırması, süreç iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinden ve gerektiğinde belirlenmiş limitler dahilinde sürecin İcra Kurulu’na sunulmasından sorumludur.
Komite Başkanı: Birsen Uzun
Üyeler: Gizem Aksoy, Gökhan Kesici, Sedat Çağlayan, Sertan Saçak, Sinan Türkan, Volkan Oylumer ve Yüksel Karademir.
Yemek Komitesi
Komitenin amacı, Hisar Okulları’nda sunulan yemek ve kantin hizmetleri ile ilgili kalite, tat, hijyen, sağlıklı beslenme, sunum, menü zenginliği ve çeşitliliği gibi çalışmaları yürütmek, önerileri değerlendirmek ve bu konularda ortaya çıkan sorunları çözmektir.
Komite yönergesi için lütfen tıklayın.
Komite Başkanı: Birsen Uzun
Üyeler: Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdür Yardımcıları, Mali ve İdari İşler Direktörü, Okul Doktoru,  İSİG ve Kampüs Teknik Müdürü, Teknik Hizmetler Yöneticisi, Okul Aile Birliği Üyeleri ve Tedarikçi Firma Üst Yönetim Temsilcileri.

İdari Bölümler

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem Yönetimi; eğitim kalitesini geliştirecek yenilikçi fikirler ve yöntemler önerirken, Hisar Okullarının misyonu doğrultusunda, okul çalışanlarının günlük çalışmalarını gerçekleştirmelerine ve doğru şekilde iletişim kurmalarına imkan tanıyacak güçlü bir teknoloji altyapısına sahip olmasını sağlar.
Devamı için…

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetimi; Hisar Okulları takımına yeni katılacak kişilerin dürüstlük, şefkat, nezaket, küresel sorumluluk, sosyal sorumluluk gibi okul kültürünün temel taşları olan değerleri, en ileri etik değerleri ve akademik mükemmeliyet ilkesini benimsemesini bekler.
Devamı için..

Mali ve İdari İşler

Hisar Okullarının tüm mali ve idari süreçlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatlarına ve Kurum politika ve prosedürlerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
Devamı için…

Kurumsal Geliştirme
Kurumsal Geliştirme Ofisi, idari ve akademik Okul birimleri ile işbirliği içinde, okul içi ve okul dışı paydaşların Okul ile olan bağlarını güçlendirmek üzere etkili ve proaktif iletişim kurarak, Hisar Okulları’nın gelişimini desteklemek ve kurumsal imajını korumak amacıyla faaliyet göstermektedir.
Devamı için…
Sağlık Hizmetleri

Hisar Okulları öğrencilerinin ve çalışanlarının, koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetlerine eşit olarak, sürekli ve en uygun biçimde erişimi sağlanmaktadır. Okulumuzda biri Ortaokul binamızda biri Spor Merkezimizde olmak üzere iki adet revir bulunmaktadır. Hisar Okulları Sağlık Birimi bir doktor ve tam zamanlı üç, yarı zamanlı bir hemşireden oluşur. Öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden revir sorumludur. Sağlık ekibimiz okulun eğitim saatleri ve bu süre dışında yer alan aktiviteler boyunca kesintisiz olarak hizmet verir. 

Okul içerisinde meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda (ateş çıkması, ishal, bulaşıcı hastalıklar vb.) hemşireler öğrenci velisine bilgi verirler. Revirde bulundurulması zorunlu olan ilaç ve sağlık malzeme listesi MEB ve Sağlık Bakanlığı revir standartlarına göre tutulur. Liste revirlerde asılı bulundurulur; liste dışında ilaç verilmemektedir. Okulumuzda meydana gelmesi muhtemel acil bir sağlık probleminde hastanın/kazazedenin en yakın tam teşekküllü hastaneye, en uygun koşullarda ve en hızlı şekilde naklinin sağlanması amacıyla S.O.S International Ambulans şirketiyle anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma, olay esnasında okul dahilindeki veya okulumuzun organize ettiği okul dışındaki aktivitelere katılan öğrenciler, veliler ve tüm okul çalışanları için geçerlidir.