Bilişim Stratejileri Merkezi

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi, değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir dijital alt yapı ve ekosistemin K12 bütünlüğünde yapılandırılması, dijital kültürün yayılması ve dönüşümün gerçekleşmesi hedefi ile çalışmalarını yürütmektedir. 

İçinde bulunduğumuz şartlar, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda; Hisar Okulları tarafından okulun misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik verilmiştir. Bu öncelikler, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze, çevrim içi, senkron ve asenkron öğrenme araç ve stratejilerinin bir bütün halinde planlanmasını ve kullanılmasını gerektirir.

Bilişim Stratejileri Merkezi, belirlenen hedeflere ulaşmak için uluslararası standartlar doğrultusunda, eyleme geçirilebilir yayılımı, sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlayan stratejiler odağında çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda alanında en saygın kuruluş olan, ISTE International Society for Technology in Education tarafından belirlenen uluslararası eğitim teknolojileri standartları dikkate alınarak öğrenci, öğretmenlerin rolleri tanımlanmış, öğrenme ortamları yapılandırılmıştır.

Bilişim Stratejileri Merkezi websitesine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Merkez Üyeleri
Bilişim Stratejileri Merkezi Üyeleri
Dilara Vardar Koordinatör
Bahadır Yıldız Üye
Başak Başman Üye
Gökçe B. Yılmaz Aslan Üye
Jose Luis Perez Cabello Üye
Mustafa Bozkurt Üye
Sedat Yalçın Üye
Tuğçe Özer Üye
Bilişim Stratejileri Politikası

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Politikası, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi ve teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda bakış açımızı yansıtan, ilgili süreçleri açıklayan ve öğretmen, öğrenci, velilerimizin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir dökümandır. Bu doküman, dijital dönüşüm sürecinin takip edilebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olması açısından referans noktası olarak düzenli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir.

Bilişim Stratejileri Politikası

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Politikası aşağıdaki alt başlıkları kapsamaktadır.

 • Sürdürülebilirlik ve Standartlar 4
 • Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık
 • 1:1 iPad & BYOD Programları 8
 • Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (MOOC)
 • HyFlex Ders Tasarım Stratejileri
 • Bilişim Alt Yapısı
 • Rol ve Sorumluluklar
 • Teknoloji Yol Haritası
 • Dijital Yetkinlikler
 • Açık Kaynak Yaklaşımı
 • Teknik Destek
Sürdürülebilirlik ve Standartlar

BSM, uluslararası eğitim teknolojileri politika ve standartları dikkate alan bir yaklaşımla International Society for Technology in Education (ISTE) tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

ÖĞRETMENLER İÇİN ISTE STANDARTLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN ISTE STANDARTLARI

Öğrenen

Güçlü Öğrenen

Lider

Dijital Vatandaş

Dijital Vatandaş

Bilgiyi Yapılandıran

İşbirlikçi

Yenilikçi Tasarımcı

Tasarımcı

Bilişimsel Düşünen

Kolaylaştırıcı

Yaratıcı İletişimci 

Analist

Global İşbirlikçi 

 

ISTE ÖĞRETMEN STANDARTLARI 

Güçlü Profesyonel 

Öğrenen

Eğitimciler,  öğrencilerin  öğrenmelerini sağlamak amacı ile teknolojiyi kullanır ve bu konuda kendilerini sürekli geliştirirler.

Lider 

Eğitimciler, öğrencilerin etkin ve başarılı olmalarını sağlamak, öğrenme ve  öğretmeyi iyileştirmek için liderlik fırsatlarını araştırır ve kullanırlar.

Dijital Vatandaş

Eğitimciler, öğrencilerin dijital dünyaya olumlu yönde katkı sağlamalarını, dijital etik ve sorumluluk sahibi olmalarını teşvik ederler.

Öğrenme Katalizörü

İşbirlikçi 

Eğitimciler, keşfetmek, kaynakları ve fikirleri paylaşmak, problemlere birlikte çözüm üretmek amacıyla hem meslektaşları hem de öğrencileri ile iş birliği halinde çalışırlar.

Tasarımcı 

Eğitimciler, öğrenci farklılıklarını dikkate alan, özgün, esnek ve öğreneni merkeze alan öğrenme etkinlikleri ve ortamları tasarlarlar.

Kolaylaştırıcı 

Eğitimciler, öğrencilerin ISTE standartları ile belirlenen öğrenci standartlarına ulaşmalarını sağlamak için öğrenme ortamlarını teknoloji ile desteklerle

Analist / Analyst 

Eğitimciler,  öğrencilerin  öğrenme hedeflerine ulaşmalarını sağlama konusunda onlardan gelen verileri dikkate alır, anlar ve kullanırlar.

* ISTE Standards for Educators | ISTE.” https://www.iste.org/standards/for-educators. Accessed 16 Jun. 2020.
** Standards for Educators | ISTE.” https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-students. Accessed 16 Jun. 2021.

Bilişim Altyapısı

Okulumuzun bilişim altyapısı okulda ve okul dışında gerçekleşen öğrenme aktivitelerini destekleyecek, doğru kaynaklara uygun araçlar ile hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak ve öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde devam etmesine olanak verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Hisar Okulları 1 GB simetrik internet bağlantısı, 2 adet 300 MB simetrik yedek hatları ve Cisco ağ alt yapısı ile kullanıcılarının, Apple, Google, Microsoft, Cisco ürünlerinden oluşan Google Workspace, MS Teams, Cisco WebEx gibi öğrenme ve içerik yönetim, erişilebilir bulut ve video konferans sistemlerini kullanmasına olanak sağlar. Yüz yüze ve çevrim içi/senkron ve asenkron çalışmaları destekleyecek şekilde kullanılan, sınıf seviyelerinin ve branşların ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren dijital araç ve platformlar teknik alt yapımıza ve eğitim sistemimize entegre edilmiştir.

Teknik Alt Yapı 

TEKNİK ALT YAPI: 2023 – 2024

Erişilebilir Bulut Sistemler

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dosya ve e-posta erişimi için Google Workspace hizmetleri kullanılmaktadır. Her öğrenci ve öğretmenin sınırsız e-posta ve dosya alanı vardır. Öğrenciler ve öğretmenler Google Workspace platformunu kullanarak kolaylıkla iletişim kurar, kaynaklara ulaşır, ödev ve proje teslimi yaparlar.

Öğrenme Yönetim Sistemleri

Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS: Learning Management System) öğretmenlere içerik oluşturmak, içeriği öğrenciye sunmak, öğrenci katılımını takip etmek ve öğrenci performansını değerlendirmek için çevrimiçi (online) bir sistem sunar.  Hisar Okulları, içerik yönetim sistemi olarak, okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde Google Workspace: Google Classroom kullanır ve böylece ders materyalleri ve içerikleri öğrenciler ile  düzenli olarak paylaşılır.

MacBook Bilgisayarlar

Hisar Okulları’nda tüm öğretmenler için,  5  yılda bir yenisi ile değiştirilen MacBook bilgisayarlar kullanılmaktadır.

Video Konferans Sistemleri

Video konferans yöntemi, öğrencilerle bağlantıda olmak ve her durumda akademik sürece devam etmek için güçlü ve etkili bir araçtır. Hisar Okulları K12 düzeyinde uzaktan eğitim sürecinde çevrim içi (online) dersler için Google Workspace : Google Meet kullanır. 

Akıllı Tahta Sistemleri

Tüm sınıflarda Promethean Titanium ActiveBoard 75″ veya 86″ Dokunmatik tahta sistemleri ve sınıflardan yayın yapılmasına olanak sağlayan kamera +ses  sistemleri mevcuttur. 

İletişim Kanalları

Dijital İletişim kanallarımız, aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

İleti̇şi̇m Kanalı

Hedef Ki̇tle

Açıklama 

E-posta

(ad.soyad @hisarschool.k12.tr)

Akademik Kadro

Öğrenci

Veli 

Temel iletişim aracı olarak kullanılır, okul e-posta hesabının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

Google Workspace 

Akademik Kadro Öğrenci

GMail, Google Classroom, Google Calendar, Google Meet, Docs, Slides, Sheets, Form, Jamboard uygulamaları öğretmenler ve öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılır.

İçerik Yönetim Sistemi

Akademik Kadro Öğrenci

Google Classroom üzerinden ders materyalleri ve içerikler düzenli olarak paylaşılır.

Video Konferans Sistemi

Akademik Kadro Öğrenci

Çevrim içi dersler, görüşmeler ve toplantılar Google Meet aracılığı ile yapılır.

HisarNet Öğretmen Portalı

Akademik Kadro

Hisar Okulları Öğretmen Bilgi Sistemi 
https://hisarnet.hisarschool.k12.tr/LogIn.aspx

HisarNet Öğrenci Portalı

Öğrenci

Hisar Okulları Öğrenci Bilgi Sistemi
https://smart.hisarschool.k12.tr/LogIn.aspx

HisarNet Veli Portalı

Veli

Hisar Okulları Veli Bilgi Sistemi 
http://parents.hisarschool.k12.tr/

Destek Web Sitesi

Genel Erişim

Teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda güncel bilgiler, eğitim videoları ve dokümanları paylaşılır.
https://destek.hisarschool.k12.tr/

Hisar Okulları Web Sitesi

Genel Erişim

www.hisarschool.k12.tr

Yazılım Politikası

Akademik süreçlerin efektif bir şekilde yürütülmesini sağlamak, uluslararası standartlar doğrultusunda  güvenilir ve sürdürülebilir bir dijital  ekosistem gerektirir. Bu kapsamda teknik alt yapıya dahil edilecek yazılımların aşağıdaki kriterleri sağlaması önemlidir.

 1. Yazılımın ISTE / Common Sense Standartları’na uyumu
 2. Yazılımın KVKK sürecine uyumu
 3. Yazılımın okulun teknik altyapısı ve sistemlerine uyumu
 4. Dijital Sürdürülebilirlik
  1. Yazılımın kullanım hedeflerinin belirlenmesi,
  2. Yazılımın eğitim kurumları için uyguladığı lisans politikası
  3. Kullanılan yazılımların  K12 seviyesinde devamlılığının sağlanması
  4. Benzer amaca yönelik yazılımların ortaklaşması.

BSM tarafından, her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için, yukarıdaki kriterleri dikkate alan, HyFlex Ders Tasarım Stratejilerini destekleyen Teknoloji Yol Haritası çalışması yürütülür. Uluslararası kurumlar ISTE ve Common Sense tarafından yayınlanan uygulamalar öncelikli olarak değerlendirilir ve aşağıdaki kategoriler doğrultusunda bir dağılım yapılır.

 • Operasyonel 
 • Öğretim 
 • İçerik 
 • Üretkenlik 
 • Değerlendirme 

1:1 iPad & BYOD Programları

2011 yılından bu yana ortaokul ve lisede, 2021 yılından bu yana da ilkokulda uygulanan 1:1 iPad & BYOD: Kendi Cihazını Getir programları eğitim sürecini doğrudan desteklemektedir. Hedefimiz doğru teknolojileri teknolojileri kullanarak akademik programımızın tüm platformlarda etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaktır.

Okulumuzun bilişim stratejileri konusunda planlamalarını, öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini, velilerimizden aldığımız geri bildirimleri dikkate aldığımızda öğrencilerimizin kullanacakları cihazlar MacBook / iPad olarak belirlenmiş ve tavsiye edilmiştir.

2011 – 2012 eğitim yılından bu yana;

 • Ortaokulda öğrencilerimiz kendi iPad’lerini okula getirir ve eğitim ortamlarında kullanırlar.
 • Lisede, BYOD Programı her öğrencinin kendi bilgisayarını okula getirmesine ve eğitim ortamlarında kullanmasına olanak sağlar.

2021 – 2022 akademik yılından itibaren ise ortaokul ve lisede yürütülen 1:1 iPad ve BYOD Programlarına ek olarak;

 • Okulöncesi öğrencilerimiz, sınıflarında bulunan iPad’leri eğitim ortamlarında kullanırlar.
 • İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflarda öğrencilerimiz, okulun gezici iPad laboratuvarını eğitim ortamlarında kullanırlar.
 • İlkokul 4. sınıflarda öğrencilerimiz kendi iPad’lerini okula getirir ve eğitim ortamlarında kullanırlar.
Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (MOOC)

Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (MOOC), tipik olarak önceden kaydedilmiş video derslerden, okumalardan, değerlendirmelerden ve tartışma forumlarından oluşur. Çoğu MOOC, üniversiteler tarafından hazırlanır. MOOC içerik üreticilerinden bazıları Stanford, MIT ve Harvard’dır. Bazı MOOC platformları;

 1. Coursera 
 2. edX 
 3. FutureLearn 
 4. Udacity 

Bu dersler;

 • Kitlesel, kayıtlar sınırsızdır ve büyük kitlelere ulaşabilir. (Massive)
 • Açık, herkes kaydolabilir, bir kabul süreci yoktur. (Open)
 • Çevrim İçi, internet üzerinden gerçekleşir. (Online)
 • Ders, kazanımları, süresi ve hedefleri belirlenmiş içeriklerden oluşur.(Course)

Hisar Okulları’nda akademik sürecin bir parçası olarak, öğrenenlerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu aldıkları, esnek ve genişletilmiş öğrenme fırsatlarını teşvik etmek amacı ile çevrim içi öğrenme modellerinden yararlanılmaktadır. MOOC platformları, okul toplumu için aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda kullanılır.

 • Öğrenenlerin, yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişmesini sağlamak
 • Öğrenenlerin, kendi öğrenme sorumluluklarını almalarını sağlamak
 • Zaman ve mekandan bağımsız esnek öğrenme fırsatları sunmak
 • Alternatif öğrenme fırsatları sağlamak
 • Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak
 • Kültürel, uluslararası ve disiplinler arası bakış açıları kazandırmak
 • Öğrencilerimizi, üniversite ve gelecek yaşantılarına hazırlamak
 • Öğretmen ve çalışanlarımızın profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak

MOOC’ları akademik süreçlere dahil etmek ve bahsedilen hedeflere ulaşmak için aşağıda belirtilen süreç yürütülür.

1.Teknik Entegrasyon

Sistemin güvenli bir ortamda, kolaylıkla erişilebilecek bir şekilde yapılandırılması

Platformun kullanımı ile ilgili gerekli yönlendirme ve bilgilendirmelerin yapılması

2.Akademik Entegrasyon

Ders seçimi ve derslerin atanması ile ilgili teknik sürecin yürütülmesi

Sunulan içeriğin uygunluğunun incelenmesi ve onaylanması

3.Takip ve Yönlendirme

 • MOOC sistemine ait kullanıcı raporlarının alınması
 • Süreçle ilgili gerekli yönlendirme ve bilgilendirmelerin yapılması
 • Dersleri tamamlayan öğrencilerin sertifikalarının transkriptlerine işlenmesi

Hisar Okulları belirtilen süreç doğrultusunda 2022 yılından bu yana Coursera ile işbirliğini  yürütmektedir. Konu ile ilgili genel bilgiler Hisar Lisesi & Coursera sunumunda belirtilmiştir, incelemenizi öneririz.

 

 

 

HyFlex Ders Tasarım Stratejileri

HyFlex Ders Tasarım Stratejileri

Değişen koşullara uyum sağlayan ve esnek bir yapıya imkan veren HyFlex, modeller ve senaryolar (yüz yüze, uzaktan, hibrit) arasında geçişler yapabilen dinamik bir süreci ifade etmekte olup, hibrit (Hybrid) ve esnek (Flexible) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Bilişim Stratejileri Merkezi tarafından, akademik süreçlerin içinde doğal olarak yer alan öğrenme stratejilerini görünür kılmak ve bu stratejiler için uygun teknik altyapı, araç ve kaynakları sunmak amacı ile HyFlex Ders Tasarım Stratejileri çalışması yürütülmüş, öğretmenlerimiz tarafından farklı seviye ve branşlarda hazırlanan ders tasarımları okul toplumu ile paylaşılmıştır. Teknolojinin müfredata entegrasyonu konusunda belirtilen stratejiler dikkate alınmakta, planlamalar bu doğrultuda yapılmaktadır.

Tasarım Yoluyla Anlama

Okulumuzda tüm kademelerde ve derslerde, Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD) anlayışına uygun bir şekilde öğrenim tasarımı yapılır, bu süreç üç aşamadan oluşur. 

 • Hedeflenen Sonuçlar
 • Ölçme Değerlendirme Kanıtları
 • Öğrenme Planı

Öğrenmenin Yapı Taşları

Tasarım Yolu ile Anlama, (UbD) yaklaşımının 3. aşaması olan öğrenme planı aşamasında öğrenme deneyimlerinin ve etkinliklerinin planlaması için kullanılan WHERETO, “öğrenmenin yapı taşlar”ı olarak belirtilen strateji ve yaklaşımlarla doğrudan örtüşür.

 

Öğrenmenin Yapı Taşları

Öğretim ve Modelleme

Ders içeriğiniz ile ilgili kavramları açıklayınız, temel bilgileri ve yönergeleri veriniz.

İletişim, Tartışma ve Konuşma

Öğrenciler için metinler, videolar, güncel olaylar ve dersinize özgü konular hakkında konuşacak, görüşlerini yansıtacak fırsatlar yaratınız.

Araştırma ve Keşif

Öğrencileri bir konuyu veya sorunu araştırmaya, derinlemesine keşfetmeye, birbirlerinden öğrenmeye ve buldukları bilgileri paylaşmaya

teşvik edecek ortamlar yaratınız.

İşbirliği ve Ortak Görevler

Öğrencileri çevrim içi / çevrim dışı ya da senkron / asenkron olarak gruplandırınız, paylaşılan görevler üzerinde çalışmalarını isteyerek işbirliğini ve yaratıcılığı teşvik eden fırsatlar yaratınız.

Alıştırma ve Gözden Geçirme

Öğrencilerinize bilgi ve becerilerini uygulama, düşünme ve yeniden gözden geçirme olanağı veriniz. Kavramları anlamalarını güçlendirmek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için onları uygulama ve inceleme etkinlikleriyle buluşturunuz.

Değerlendirme

Öğrencilerinizin öğrenmesini süreç ve sonuç odaklı yöntemlerle değerlendiriniz.

Yansıtma ve Üstbilişsel Beceri Oluşturma

Öğrencileri öğrenmeleri üzerinde düşünmeye teşvik ediniz. Ne öğrendiler? Nasıl öğrendiler? Hangi soruları var?

*The Building Blocks of an Online Lesson, 17 july 2021, https://catlintucker.com/2020/05/building-blocks-of-an-online-lesson/.

Dijital Yetkinlikler

Teknoloji Yol Haritası kapsamında bahsedilen platform, kaynak ve uygulamaların kullanımı konusunda okul toplumunun kendi öğrenme sorumluluklarını almaları ve sunulan kaynaklardan ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmaları beklenmektedir.

Okul İçi Kaynaklar
Politika, rapor ve yol haritaları
Eğitim dökümanları ve eğitim videoları Destek Öğretmen Portalı
Dijital dönüşüm kapsamında hazırlanan ve aylık olarak yayınlanan bültenler BSM Bülten
Birlikte Güçlüyüz Paylaşımları
Birlikte Güçlüyüz: Ders Planları
Birlikte Güçlüyüz: Öğretmen Sunumları
BSM Eğitim Talep Formu
Asenkron Eğitim: Eğitim Dokümanı
Asenkron Eğitim: Eğitim Videosu
Senkron Eğitim: Çevrim içi veya Yüz yüze Eğitim
Soru & Cevap Oturumu
destek@hisarschool.k12.tr aracılığı ile verilen teknik destek

Okul Dışı Kaynaklar
Okul toplumu için teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda farklı ihtiyaçlar dikkate alınarak
TeacherX, Coursera platformları kullanıma açılmıştır. Böylece, tüm öğretmenlerin yararlanabileceği bir eğitim
teknolojileri içerik havuzu oluşturmak ve öğretmenlerin eğitim teknolojileri konusunda farklı ihtiyaçlarına
cevap vermek hedeflenmiştir.
TeacherX Eğitim İçerikleri Listesi
Sertifikalar
Öğretmenler, Google Educator Level 1, Level 2 sertifikalarını almaları ve Apple Teacher Foundational Skills
programını tamamlamaları konularında BSM tarafından desteklenir.

Fundamentals Training
NEW – What to expect + Sample Test Questions
Step-by-Step Guide to Registering for Level 1 / 2 Exams
Google Certified Educator L1 and L2 Exam FAQs
Fundamentals and Advanced Course Outlines
Google Workspace Skills Checklist
Google Educator Level 1 Basic Tasks
Google Educator Level 2 Basic Tasks

“Açık Kaynak” Anlayışı

Hisar Okullarında Bilişim Stratejileri Merkezinin kurulmasıyla Okul bünyesindeki tüm dijital dönüşüm çalışmaları, uluslararası standartlar doğrultusunda, bütünleşik bir yapı ile yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporlar, belgeler, politikalar ve yol haritaları tüm eğitim kurumlarının, öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin erişimine açık bir şekilde yayınlanmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönemin belirsizliklerini yönetebilmek ve dijital dönüşüm sürecini gerçekleştirebilmek amacı ile  yayınlanmış olan kaynaklara aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile erişebilirsiniz. 

Açık Kaynak Anlayışı, faydalı linkler için tıklayınız.

BSM Bültenler

BSM Bültenler, dijital dönüşüm kapsamında birbirimizi desteklemek ve bu bağlamda okul toplumunun iletişim ve iş birliği halinde olmasını sağlamak amacı ile aylık olarak yayınlanmaktadır. Dijital dönüşüm kapsamında pek çok farklı başlığa değinilen, ulusal ve uluslararası rapor ve araştırmaların ışığında farklı görüş ve önerilere yer verilen BSM Bültenler, öğretmenlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yazılarını içerdiği kadar farklı okullardan değerli eğitimcilerin deneyimlerini ve alanında öncü akademisyenlerin görüşlerini de içermektedir. 

Bültenlerimiz, öncelikle tüm akademik kadromuz, velilerimiz, mezunlarımız, yönetim kurulumuz ve mütevelli heyetimizle paylaşılmakta ve sonrasında açık kaynak yaklaşımı ile tüm eğitimcilerin erişimine açık olacak şekilde destek.hisarschool.k12.tr ve okul web sitesinde yayınlanmaktadır.

HyFlex: Hibrit ve Esnek Eğitim

Değişen koşullara uyum sağlayan ve esnek bir yapıya imkan veren HyFlex, modeller ve senaryolar (yüz yüze, uzaktan, hibrit) arasında geçişler yaşanabilen dinamik bir süreci ifade etmekte olup, hibrit ve esnek kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.
Devamı için…

Teknoloji Yol Haritası

Akademik süreçlerin efektif bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile Standartlar, Program ve Uygulamalar, Ders Videoları: Video101 başlıklarını kapsayan Teknoloji Yol Haritası hazırlanmıştır. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin…
Devamı için…

Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık

Hisar Okulları olarak dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar 2016 yılından bu yana tüm dünyada bu alandaki en önemli kuruluş olan Common Sense Education tarafından düzenli olarak akredite edilmektedir.

Devamı için…

Yapay Zekâ ve Eğitim

Eğitimciler olarak etik ilkeleri, yapay zekânın eğitimdeki rolü hakkındaki çalışmaların ana odağı haline getirerek, eğitimde yapay zekâ bağlamında etkili çözüm ve önerilerin geliştirilmesinin yolunu açabiliriz. Bu amaçla, eğitim…
Devamı için…