Hisar’da Sağlık

Sağlık Tedbirleri

2020 yılında sağlık politikalarını kararlaştırmak ve denetlemek adına Okulumuz velileri arasından uzman hekimlerden oluşan Hisar Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Covid-19 Pandemi süreci ve diğer potansiyel sağlık tehditlerine dair gelişmeleri yakından takip etmekte olan Kurulumuz, yeni eğitim yılında da Okulumuzda alınacak tedbirleri değerlendirmekte ve öneriler getirmektedir.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal, koku duyusu yitimi, ciltte döküntü vb. şikayeti olan öğrencilerin okula gönderilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Bu kapsamda teşhis ve istirahat raporlarının öğrencimizin bulunduğu okul epidemic adresine (ör. İlkokul için epidemica@hisarschool.k12.tr) bildirilmesi zorunludur. Bulaşıcı çocuk hastalıklarında okula (öğretmenine/revire) haber verilmesi diğer velilerin bilgilendirilmesi açısından önem taşır.

Hisar Okulları Bilim Kurulu

COVID-19 pandemi sürecindeki hijyen ve sağlık güvenliği çalışmalarımız kapsamında sadece salgın/küresel salgın süreçlerinde değil, okul yaşamının bütününde de, Okulumuz öğrenci ve çalışanlarına yönelik koruyucu sağlık politikalarının belirlenmesi ve denetlenmesi hususunda Okulumuza öneriler geliştirmek üzere Hisar Okulları Bilim Kurulu oluşturulmuştur.

Hisar velilerinden oluşan Bilim Kurulumuzdaki uzman hekimlerin katılımı ve desteğinin Okulumuzu daha güvenli bir yaşam alanına dönüştüreceğine ve bizleri güçlendireceğine inanmaktayız.

Hisar Okulları Bilim Kurulu Üyeleri

 • Uzm. Dr. Müge Kardaş, Hisar Okulları Kurum Doktoru
 • Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Sibel Aközer, Maslak Acıbadem Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 • Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Uzm. Dr. Ferhat Hasırcı, Aile Hekimliği Uzmanı
 • Prof. Dr. Tamer Karşıdağ, Taksim Acıbadem Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrahi Uzmanı
 • Dr. Hüseyin Kozanoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Ömer Küçükbasmacı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Sıla Akhan, Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Sağlık Güvenliği Komitesi

Okulumuzda Koronavirüs ve benzeri salgın hastalık süreçlerinde etkin korunma ve hızlı müdahale sağlamak amacıyla “Sağlık Güvenliği Komitesi” kurulmuştur.

Koronavirüs ile ilgili aileniz veya temasta olduğunuz kişilerle ilgili kuşkulu vaka tanımı, karantina, teşhis ve tedavi süreçleri yaşanması durumunda süreci takip edebilmek ve gereğinde sizlere destek olabilmek adına oluşturulan ilgili epidemic mail adreslerine bilgi vermenizi önemle rica ederiz.

Sağlık Güvenliği Komitesi Üyeleri

 • Uzm. Dr. Müge Kardaş, Hisar Okulları Kurum Doktoru
 • Ezgi Çebi, Okulöncesi Müdür Yardımcısı
 • Hüseyin Çelebi, İlkokul Müdür Yardımcısı
 • Füsun Toparlak, Ortaokul Müdür Yardımcısı
 • Mustafa Bozkurt, Lise Müdür Yardımcısı
 • Özlem Ada Ülke, İnsan Kaynakları Koordinatörü
 • Sedat Çağlayan, Satınalma ve İç Hizmetler Müdürü
 • Sinan Türkan, İş Sağlığı Güvenliği ve Kampüs Teknik Müdürü
Hisar Okulları Temizlik ve Hijyen Uygulamaları

11 Eylül Pazartesi günü başlayan 2023-2024 yeni eğitim-öğretim döneminde Okulumuzda, T.C Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Hisar Okulları Bilim Kurulu yönergeleri doğrultusunda, mevcut önlem ve uygulamalara ek yeni düzenlemeler başlatılmıştır. Okulumuzda günlük, haftalık, aylık ve tatil dönemi temizlik süreçleri ve iş planları, İSİG (İş Güvenliği İş Sağlığı) kapsamında takip edilmekte, değerlendirilmekte ve gerektiğinde iyileştirilmektedir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının özel okullar için zorunlu kıldığı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) “Okulum Temiz” Belgesinin yenilenmesi sürecinde Okulumuz bildiğiniz gibi 15 Ekim 2022 tarihinde TSE tarafından yeniden denetlenmiştir. Son derece başarılı bir denetim süreci geçirdiğimizi ve TSE “Okulumuz Temiz” Belgemizin yenilendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Denetim sürecinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığının hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla yürürlüğe koyduğu “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” kapsamında 250 maddeden oluşan kriter listesine uyulduğu ispat edilmiştir. Alınan bu belge ile tüm öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve kampüs içindeki her bireyin sağlık güvenliğinin güvence altında olduğu Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

Yeni okul yılında “Okulum Temiz Belgesi” yenilenmesi amacıyla TSE başvuru yapılmıştır.

2023-2024 Eğitim Yılı
Okul Binalarına Girişler
 • Okula girişlerde ve kampüs içerisinde toplam 16 noktada aktif olarak çalışan termal kameralar ile sürekli olarak ateş ölçümleri yapılmaktadır.
 • Ateşi 37 derecenin üzerinde olan öğrenci ya da çalışanlarımız alarm uygulaması ile anında tespit edilecektir.
 • Ateşi yüksek olarak tespit edilen kişilerin kontrolü en kısa sürede revir görevlileri tarafından manuel ateş ölçerlerle yapılacak; 15 dk ara ile yapılacak ikinci ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin üzerinde olması durumunda, ateşi yüksek olan kişi öğrenci ise, en kısa sürede velisi ile iletişime geçilerek, çalışanımız ise transferi planlanarak gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
Genel Hijyen Önlemleri
 • Okula giriş noktalarında, yemekhane/kafeterya girişlerinde ve tüm lavabolara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır.
 • Okul binaları içinde, özellikle sınıflarda ve ofislerde, sürekli ve düzenli aralıklarla temizlik, dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri yapılmaktadır.
 • Okulumuzda içme suyu ihtiyacı sensörlü su sebillerinden karşılanmaktadır.
 • Her teneffüs sonunda çamaşır suyu (sodyum hipoklorid) ile tuvaletlerin ve zeminin dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
 • Her 3 saatte bir sprey dezenfektanlar ile tüm kapı kolları ve sık dokunulan ortak alanların dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
 • Her yüzeye farklı renkte bez kullanılmakta, gün sonunda yıkanabilen bezler sodyum hipoklorid veya başka bir dezenfektanla dezenfekte edilmektedir.
 • Gün içinde her 3 saatte bir asansör düğme ve panelleri dezenfekte edilmektedir. Öğrencilerimiz asansörleri ancak tıbbi gerekçelerle izin alarak ve bir yetişkin gözetiminde asansör kullanabilirler.
 • Klima sistemlerinde filtre bakımları, asansörlerde fan bakımları ve servis araçlarının klima filtre bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, Okul içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilmiş olan “tıbbi atık kutularına” atılmaktadır.
 • Dışarıdan gelen kurumsal kargo, paket, zarf vb. evraklar güvenlik ana girişte bulunan sterilizasyon cihazında sterilize edilmektedir.
 • Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik firması çalışanlarına yapılan düzenli eğitimler ve denetimler ile kurumun çalışma ve hijyen kriterlerine uymaları sağlanmaktadır.
 • Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına ve bunların ne sıklıkta değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve uyarılarla sağlanmaktadır.
 • Çalışılmakta olan ilgili temizlik firmasının uluslararası bir belgelendirme firmasından Covid-19’a karşı önlemler de dahil olmak üzere viral patojenlere maruz kalmayı önleme konusunda uzmanlıklarını gösteren “Protokol-V-Safe” sertifikasyonu bulunmaktadır.
İdari Düzenlemeler
 • Sağlık güvenliği nedeniyle Okulumuza önceden planlanmış ve duyurulmuş veli toplantıları ve zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • Konu ve içeriği nedeniyle online yapılmasının uygun olmadığı toplantılar, önceden ilgili mekanda gerekli önlem ve hazırlıklar tamamlanarak kontrollü şekilde fiziksel olarak yapılabilir.
Sınıflar İle İlgili Düzenlemeler
 • Sınıflar sık sık havalandırılmaktadır.
 • Sınıfların her gün sonunda uygun temizlik malzemeleri ve dezenfektanlarla günlük temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmaktadır.
Revir İle İlgili Düzenlemeler
 • Ana Revirimiz “Öğrenci Reviri” ve “Çalışan Reviri” olarak iki farklı giriş ve mekan olarak ayrılmıştır. Öğrenciler ve çalışanlar birbirlerinden ayrı olarak kendileri revir alanlarında muayene ve tedavi edilmektedir.
 • Revir içinde müdahale veya tedavi ihtiyacı olmayan öğrenciler veya çalışanlar hastalık bulaşma riskini en aza indirgemek adına revire alınmayacaktır.
 • Acil durumlar dışında revirde randevu ile hasta muayenesi yapılacaktır (15 dakikalık aralarla). Randevu için revir personeline 212 numaralı telefondan veya revir@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.
 • Revir personelimiz her zaman maske ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapmaktadır.
 • Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanılarak ellerin dezenfekte edilmesi zorunludur.
 • Revir ortamı sık sık havalandırılmaktadır.
 • Revir yatakları ve sedyelerinin üzerindeki kağıt havlular her hastadan sonra atılacak, her hasta sonrasında bölgesel dezenfeksiyon yapılacaktır.
 • Revir zemin ve masa üstü temizliği her 3 saatte bir %10 sodyum hipoklorid ile yapılacak, sık temas edilen yüzeyler ve sodyum hipoklorid kullanılması uygun olmayan tıbbi gereçler uygun dezenfektanlarla 2 saatte bir/kullanım sonrası dezenfekte edilecektir.
 • Tıbbi atıklar özel torbalarında/kaplarında okul kampüsünde izole bir bölgede muhafaza edilerek haftada en az bir kez belediyeye teslim edilmektedir.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, konjunktivit, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi hastalık belirtileri olan öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın bu durumda okula gelmemeleri, aynı gün içinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, teşhis ve istirahat raporlarını aynı gün içinde okul doktoru ve ilgili müdür yardımcısına veya bağlı bulundukları idareciye ve ilgili Okul epidemic e-mail adresine bildirmeleri zorunludur.
Yemekhane İle İlgili Düzenlemeler
 • Yemekhanemizde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızın arasında fiziksel mesafe kuralını uygulayabilmek ve buna uygun olarak oturma düzeni sağlayabilmek amacıyla yemek saatleri bölünerek düzenlenmiştir.
 • Lise öğrencilerimiz ve çalışanlarımız yemeklerini Lise Yemekhanesinde yemektedir. Okul kantinlerini kullanmak isteyen Lise öğrencilerimiz için biri Lise yemekhanesinde biri bahçede olmak üzere toplam iki kantin hizmet vermektedir.
 • Okulöncesi öğle yemeklerini öğretmenleri ile birlikte B-Blok Okulöncesi Yemekhane bölümünde yemektedirler.
 • İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimiz ve çalışanlarımız yemeklerini kendileri için ayrılmış saatlerde B-Blok Yemekhanesinde yemektedir.
 • Lise öğrencilerimizden yemekhane hizmeti alanlar sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerini Lise Yemekhanesinde yemektedir.
 • Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı sağlanmaktadır.
 • Her kullanım sonrasında masa üstleri ve öğün sonrasında yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
 • Gün sonunda yemekhane ve kantinde çamaşır suyu ve dezenfektan ile detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
 • Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanmakta, tüm paketli gıdaların paketleri silinmektedir.
 • Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır.
 • Yemek alımı sırasında teması minimuma indirmek amacıyla yemeklerin alındığı bölümde sadece tabağın geçebileceği kadar alan bırakılarak yükseltme yapılmıştır.
 • Su servisi masalarda sürahiler içinde sunulmakta olup aynı zamanda A-Blok, B-Blok ve Lisede çeşitli bölgelerde temassız su sebillerimiz mevcuttur. 
 • Salata çeşitleri ve yoğurt açık büfede servis edilmektedir.
 • Yemek hizmeti veren ilgili firmanın TSE Covid-19 “Güvenli Üretim Belgesi” bulunmaktadır.
Servisler İle İlgili Düzenlemeler
 • Servis oturma düzeni gidiş ve dönüşlerde sabittir, değiştirilemez. Oturma planı servis içinde isimler ve konumların belirtildiği şemalar olarak yer alır.
 • Araçlarda öğrenciler ve çalışanlar için kolonya/el dezenfektanı hazır bulundurulmaktadır.
 • Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyon sağlanmaktadır.
 • Servis hizmeti veren ilgili firmanın Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında “Sağlıklı İşyeri” belgesi bulunmaktadır.

Revir Uygulamaları

Okulumuzda biri Ortaokul binamızda biri Spor Merkezimizde olmak üzere iki adet revir bulunmakta ve gün boyu bir doktor ve dört hemşire ile görev yapmaktadır. Öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden revir sorumludur. Acil durumlar haricinde öğrencilerimiz okul revirine okulöncesi ve ilkokulda sınıf öğretmenlerinin izniyle, ortaokul ve lisede ise Müdür Yardımcılarının izni ile başvurur.

Okul içerisinde meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda (ateş çıkması, ishal, bulaşıcı hastalıklar vb.) hemşireler veliye bilgi verirler. Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrenci velilerinden okulun standart sağlık formunu doldurmaları, bağlı bulunduğu aile hekimliği veya sürekli takibi altında bulunduğu çocuk hekiminden sağlık raporu ve aşı belgesini getirmeleri veya Hisarnete yüklemeleri istenir. Öğrenci velileri tarafından gönderilen belgeler dosyalanır. İhtiyaç duyulduğunda öğrenci hakkındaki sağlık bilgilerine en kısa zamanda ulaşılabilmelidir. Sağlık nedeniyle ders ve aktivitelere katılması doktoru tarafından uygun görülmeyen öğrenciye, revir personeli tarafından Sağlık Mazeret Formu doldurulup verilir. 

Öğrencimizin bir alerjisi ya da önemli bir rahatsızlığı varsa (diyabet, astım, epilepsi, ameliyat…) revire bilgi verilmesi beklenir. Sürekli tedavi görmesi gereken kronik hastalığa sahip öğrencilerin dosyalarında hastalıkları ve aldıkları tedavi konularında her dönem başı yenilenen bilgiler bulundurulur. Hastalığın yaratabileceği acil durumlar ve bunların tedavisi ile ilgili hayati öneme sahip bu bilgileri vermek istemeyen velinin bu tercihi de dosyaya not edilir. Okul Doktoru, veli tarafından izin verildiği takdirde, öğrencinin sürekli takibi altında olduğu doktorla görüşerek hastalık ve tedavi hakkında bilgi alışverişinde bulunur. Öğrencinin teşhis edilmiş hastalığına dair raporun mutlak surette okul revirine iletilmesi gereklidir. 

Aşılar

Eyüp Sultan  İlçe Sağlık Müdürlüğünden, öğrencilerimiz ile ilgili yaş grubuna göre o öğrenim yılında yapılması gereken aşıların ve sağlık taramalarının duyurusu gelir. Gelen duyuru, velilere Öğrenci İşleri tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda velilerden, öğrencinin o aşıyı veya sağlık taramasını yaptırıpyaptırmadığı ve aşı/taramanın okul tarafından yaptırılmasına izin verilip verilmediğinin yazılı olarak bildirilmesi istenir. Velisi tarafından aşı/sağlık taraması yapılmasına izin verilen öğrencilerin işlemleri bu işlemler Eyüp Sultan Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından okulumuzda yapılır.

İlaç Kullanımı

Veliler gün içerisinde çocuklarına verilmesini istedikleri ilaçları, ilaç kullanım formu ile birlikte, ilacın üstüne çocuğun adını ve soyadını yazarak, revire gönderir. İlaçlar revir hemşireleri tarafından revir defterine işlenir ve takibi yapılır.

Bunun dışında, revirimizde görevli hemşireler öğrencilere ancak okul doktorunun talimatı veya ailenin onayı ile ilaç verebilirler. “İlaç Kullanım Formu”na bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Antibiyotik saatlerinin eve denk getirilmesi okul-ev arasında ilacı taşırken maruz kalacağı ısı değişimiyle etkisinin azalma ihtimali açısından önemlidir.

Revirde bulundurulması zorunlu olan ilaç ve sağlık malzeme listesi MEB ve Sağlık Bakanlığı revir standartlarına göre tutulur. Liste revirlerde asılı bulundurulur. Liste dışında ilaç verilmez. Gerekli ilaç ve tıbbi malzeme deposu oluşturulmuştur.

Diş Sağlığı

Okulumuzda ağız ve diş sağlığı konularında öğrencilere gönüllü bir diş doktoru tarafından bilgi verilmekte, ağız ve diş sağlığının nasıl korunacağı anlatılmaktadır.Her sene 21–27 Kasım tarihlerindeki “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” boyunca öğrencilere sınıflarda bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

Beslenme

Uzun bir dönem boyunca ya da sürekli olarak özel diyet uygulaması zorunlu olan öğrencilerimiz için bu konuda sürekli takibi altında oldukları ilgili branş doktorundan hastalığı ve uygulanması gereken diyet ile ilgili resmi doktor raporu getirilmesi zorunludur. Bu rapora sahip öğrencilerimizin velileri, okul öğrenci işleri tarafından gönderilen dilekçelerden uygun olanını doldurup imzalayarak raporla birlikte okul sağlık birimine iletmesi gerekir. Okul doktorunun tasdiki sonrası raporun içeriğine uygun olarak öğrencinin okul saatleri dahilindeki beslenmesi ailesi tarafından tedarik edilir ve idari birimce uygun görülen ortamda yemesi sağlanır. Okul yemekhanesinden beslenmeye devam etmek isteyen öğrenciler için gıda mühendisinin yardımı ile mevcut menü incelenerek uygun olan gıdalar aile tarafından belirlenir ve öğrenciye bildirilir.

Okulun yemek numuneleri günlük olarak Gıda Mühendisi tarafından alınır. Alınan numuneler 180 gramlık kilitli numune poşetlerine konularak 72 saat muhafaza edilir. Ayrıca ana yemek, salata, yardımcı yemek, tatlı ve yemeklerde kullanılan suyun ayda bir kez tedarikçi firma tarafından kendi laboratuvarında ve lisanslı bir Analiz Laboratuvarında analizleri yaptırılarak  alınan sonuç fotokopileri gıda mühendisi tarafından revir ve İşletme Amirliğine verilir. 

Okulun içme suları damacana su ve arıtmalı sebiller vasıtasıyla hizmete sunulur. Altı ayda bir su sebillerinin bakım ve ozonlama yoluyla dezenfeksiyonu yaptırılır.

Kafeterya, çay ocağı ve tuvalet gibi ortamlarda kullanılan ve el ile temas eden musluk suyu her dönem başında boşaltımı, temizliği, dezenfeksiyonu ve laboratuvar testleri yapılan su depomuzdan alınmaktadır. El ile temas eden musluk suyumuz su deposu çıkışında ultraviyole, sediment, kum, tuz, reçine filtrelerinden geçerek ve doz ayarlı pompa ile klorlanarak arıtılmaktadır.

Bulaşıcı Hastalıklar

Bulaşması ve yayılması kolay hastalıklara karşı okulumuzca uygulanan yöntem; hastalık belirtileri görülen öğrencilerin bir an önce okul ortamından ayrılarak takip altında bulundukları sağlık kuruluşlarına gitmelerinin sağlanmasıdır. Velilerimizden bu konudaki ricamız; ateş (37 derece üstü), burun akıntısı, öksürük, bit v.b. belirtiler gösteren hastalık ve durumlarda öğrencilerin okula gönderilmemeleri veya okul revirinden bu konularda arandıklarında bir an önce öğrenciyi okuldan aldırmalarıdır. Bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrenci velilerinin, bu konuda diğer velilerimize duyuru yapılabilmesi için doktor raporunu bir an önce okul revirimize ulaştırmaları da büyük önem taşımaktadır.

Her eğitim dönemi başında, Eylül ve Mart aylarında, öğrencilerde pediküloz (bit) taraması yapılır. Ayrıca diğer zamanlarda da, şikayet veya kuşkuya dayanarak tarama yenilenebilir. Herhangi bir bulaşıcı ya da salgın hastalık teşhis edilmesi halinde (bit, streptokok anjini, suçiçeği vs.) durum okul doktoru tarafından hazırlanan hastalık ile ilgili açıklayıcı bir not ile beraber öğrenci velilerine bildirilir. 

Okulda çalışan personelin ve öğrencilerin sağlıklarını korumak amacıyla, yemekhanede çalışan görevli personelin Sağlık Bakanlığı sağlık mevzuatı gereğince altı ayda bir portör muayeneleri (kan, idrar, gaita, boğaz sürüntüsü), yılda bir kez akciğer röntgen ve fiziki muayeneleri tedarikçi firma tarafından yaptırılır. Alınan sonuçların fotokopileri tedarikçi firmada görevli gıda mühendisi tarafından revire teslim edilir ve Okul Doktoru tarafından kontrol edilerek dosyada muhafaza edilir. 

Acil Durumlar İçin İletişim Bilgileri

Okulumuzda meydana gelmesi muhtemel acil bir sağlık probleminde hastanın/kazazedenin en yakın tam teşekküllü hastaneye, en uygun koşullarda ve en hızlı şekilde naklinin sağlanması amacıyla SOS Ambulans şirketiyle anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma, olay esnasında okul dahilindeki veya okulumuzun organize ettiği okul dışındaki aktivitelere katılan öğrenciler, veliler ve tüm okul çalışanları için geçerlidir. Okul doktoru veya diğer yetkili kişiler ambulans çağrılması kararını aldıktan sonra, ilgili numaralardan ambulans çağrısını yaparlar.  

 • SOS Alarm Merkezi: 444 4 505
 • Hızır Acil: 112
 • Maslak Acıbadem Hastanesi: (212) 304 4444
 • Memorial Hastanesi: 444 7 888
 • Amerikan Hastanesi: (212) 311 20 00
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi: (212) 224 49 50
 • Göktürk Acıbadem Hastanesi: (212) 322 5660
 • Göktürk Florence Nightingale Hastanesi: (212) 322 6322
 • Liv Hospital Vadistanbul: 444 4 548

Hisar Okulları sağlık hizmetleri politikasına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hisar Okulları tarafından pandemi döneminde takip edilen Covid-19 uygulamalarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.