Misyon & Vizyon

Hisar Okulları, Okulöncesinden 12. Sınıfa kadar 1500’den fazla kayıtlı öğrencisiyle yüksek akademik standartlarda kaliteli eğitim sunan prestijli bir okuldur. Okulumuzun misyonu ülkenin önde gelen akademik kadrosunun ışığı altında yüksek standartlarda özel eğitim sunmanın yanısıra öğrencilerinin içlerindeki potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır.

Öğrenmede sürekli gelişim ilkesini benimseyen Hisar Okulları, öğrencilerinde, öğretmenlerinde, ebeveynlerde ve topluluğumuzda var olan beceri, yetkinlik ve potansiyele inanmaktadır. Hisar Okulları, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için öğrencilerine en iyi ortamı sağlayarak gelişmiş öğrenme fırsatları sunmayı, gerekli olan beceri, bilgi ve sorumluluğu edinmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Okulumuz çeşitliliğe kucak açar ve farklılıkların tanındığı, takdir ve teşvik edildiği bir ortam yaratılmasına önem verir. Hisar Okulları’nın eğitim felsefesine göre, her öğrenci kendisine sunulan fırsatlar sayesinde kendi potansiyeline erişme ve bu potansiyeli geliştirme hakkına sahiptir. Bu felsefe doğrultusunda, Hisar Okulları öğrencilerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerini destekleyen bir öğrenme ortamı ve yapısı oluşturmaya odaklanır.

Anlayarak öğrenme Hisar Okulları’nın günlük yaşantısında doğal bir yere sahiptir. Yüksek ahlaki değerler sergilemek, güçlü bir karaktere sahip olmak, sosyal sorumluluk sahibi olmak, sorgulayabilme yetisine sahip olmak ve yaratıcı bir birey olmak da en az akademik başarı kadar önemlidir.

Hisar Eğitim Vakfı tarafından kurulan Hisar Okulları; demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti için Atatürk’ün belirlemiş olduğu ilkeler ışığında örnek bir eğitim kurumu olmaktan gurur duymaktadır.

Hisar Okulları 2023-2026 Stratejik Planına linkten ulaşılabilinir. Stratejik Plan, Okulun misyon ve vizyonu ile uyumlu, okul topluluğuna ilham veren, iletişimi güçlendiren, etkin karar verme süreçlerini mümkün kılan ve Okul topluluğu tarafından etkin şekilde kullanılan bir pusula rolü üstlenmektedir.