İlkokul

Hoşgeldiniz 

Hisar Okulları yeniliklere açık ve evrensel bir eğitim felsefesi ile öğrencilerinin bireysel yetenek ve farklılıklarının ortaya çıkmasını destekler.

İlkokul’da hedefimiz akademik anlamda donanımlı, İngilizceyi anadili kadar yetkin kullanabilen, öğrenmeyi öğrenen ve öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı, çevresine duyarlı, evrensel değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

Akademik programımız, sosyal, kültürel ve sportif imkanları ile öğrencilerimizin bu hedeflere ulaşması için planlanmıştır. Bu programın hazırlanması ve geliştirilmesinde katkı sağlayan öğretmenlerimiz gelişime açık, yenilikçi ve donanımlı kişiler olarak öğrencilerimize aktif birer rol modeli olmaktadır.

Meral Olcay
İlkokul Müdürü

Hisar İlkokul Eğitimi

Hisar İlkokulunda, bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenim ortamı oluştururken aynı zamanda dünyaca benimsenen Oluşturmacı Eğitim Anlayışına  uygun eğitim ve öğretim modelleriyle, gerçek yaşan deneyimleriyle anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiyi yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrenenin içten katılımını ve motivasyonunu vurgulayan bir eğitim sistemiyle öne çıkmaktadır. Devamı için…

İlkokul Müfredatı 

Kulüpler