Hakkımızda

Hisar Okulları, akademik, sosyal ve kültürel programları ile, öğrencilerimize içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği becerileri kazandırarak, onları bilgiyi yorumlamayı ve eleştirel düşünmeyi bilen, 21. Yüzyıl yetenekleriyle yoğrulmuş, liderlik özelliklerine sahip, yaratıcı, özgüveni tam; aynı zamanda sağlam bilimsel, sosyal ve entelektüel alt yapıya sahip dünya vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin her alanında yönümüzü belirleyen Hisar Okulları eğitim felsefesi, Sokrates, John Dewey, Jean W.F. Piaget ve M.K. Atatürk’ün mükemmel kuramlarından etkilenmiş, kendi başarı ve tecrübelerimizle şekillenmiştir.

Hisar Okullarının eğitim anlayışına, kültürüne ve uygulamalarına Hisar değerleri rehberlik eder.
Hisar Okulları, öğrencilerinde, öğretmenlerinde, velilerinde ve tüm okul topluluğunda beceri, yetkinlik ve potansiyelin var olduğuna inanır, bu potansiyellerini gerçekleştirmeleri için en iyi ortamı sağlayarak yenilikçi öğrenme fırsatları sunar, gerekli olan bilgi, beceri ve sorumluluğu edinmelerini sağlar.
Hisar Okulları eğitim felsefesi, öğrencilerin toplumla, fikirlerle ve olaylarla aktif bir şekilde etkileşime girerek kendi dünya anlayışlarını inşa etmelerinin temelini oluşturan oluşturmacı yaklaşıma dayanmaktadır. Eğitim programına aktif olarak katılan öğrenci, daha derin ve kalıcı olarak öğrenir.
Hisar Okulları, öğrenenlerin, özgür bireyler olarak yetişmeleri için eleştirel düşünme, sorgulama ve ifade hakkının içselleştirildiği özerk ve özgün okul iklimine inanmaktadır.
Hisar Okulları, öğrencilerinin akademik, entellektüel ve sosyo-duygusal ihtiyaçları ve gelişimlerini destekleyecek olumlu bir okul ortamı sunar. Öğrencilerini anlayarak, empati kurarak ve olumlu ilişkiler geliştirerek onların sorumlu ve üretken bir dünya vatandaşı olacağına inanır.