Mali ve İdari İşler

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatlarına ve  Kurum politika/ prosedürlerine uygun olmak üzere,

  • Bütçe – Raporlama
  • Muhasebe – Vergi / SGK
  • Satın Alma – Tedarikçi Yönetimi
  • Kampüs Teknik – İç Hizmetler
  • İş Sağlığı/İş Güvenliği (İSİG) hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde oluşturulan Mali ve İdari sistemin fiili durumu, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Okul Yönetimi, diğer ilgililer ve resmi mercilerin ifadesine dönemsel olarak tarafsız bir şekilde sunulur.

Bütçe ve RaporlamaKurumun finansal gücünü sürekli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla; Bütçe Yönetimi ve Raporlama süreçleri 5 yıllık projeksiyonlar doğrultusunda yıllık, üç aylık ve  aylık olmak üzere gerçekleştirilir. “Bütçe disiplinine uygunluk” temel prensiptir. Her türlü mali tablo ve raporlamanın sistematik olarak yapılmasına dikkat edilir.

Muhasebe – Vergi / SGK Muhasebe, vergi /sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin dökümanlar günlük olmak üzere kanuni defterlere işlenir, maliye ve SGK ödeme yükümlülükleri zamanında yerine getirilir ve tüm süreç dönemsel olarak denetlenir.

Okul Ücretleri İlan ve Tahsil  Süreci Yönetimi Okul ücretleri MEB mevzuatı doğrultusunda  ilan edilir, kayıt işlemleri ilan edilen kayıt günlerinde  gerçekleştirilir. Ücretler peşin veya kredili taksit sistemi (anlaşmalı banka düzenli ödeme) ile tahsil edilir.

Satın Alma – Tedarikçi Yönetimi Belirlenmiş bütçe doğrultusunda her türlü ürün ve hizmet alımı şartname, firma araştırma, sözleşme, uygulama ve kontrol süreçleri ile gerçekleştirilir. Kaliteli kazanım temel prensiptir. Güvenlik, Temizlik, Yemek, Ulaşım, Sigorta hizmetleri kurum dışından tedarikçi firmalar aracılığı ile sağlanır.