Mali ve İdari İşler

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatlarına ve  Kurum politika/ prosedürlerine uygun olmak üzere,

  • Bütçe – Raporlama
  • Muhasebe – Vergi / SGK
  • Satın Alma -Tedarikçi Yönetimi
  • Kampüs Teknik – İç hizmetler
  • Sağlık Hizmetleri -Revir
  • İş Sağlığı/İş Güvenliği (İSİG) hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde oluşturulan Mali ve İdari sistemin fiili durumu, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Okul Yönetimi, diğer ilgililer ve resmi mercilerin ifadesine dönemsel olarak tarafsız bir şekilde sunulur.

Bütçe ve RaporlamaKurumun finansal gücünü sürekli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla; Bütçe Yönetimi ve Raporlama süreçleri 5 yıllık projeksiyonlar doğrultusunda yıllık, üç aylık ve  aylık olmak üzere gerçekleştirilir. “Bütçe disiplinine uygunluk” temel prensiptir. Her türlü mali tablo ve raporlamanın sistematik olarak yapılmasına dikkat edilir.

Muhasebe – Vergi / SGKMuhasebe, vergi /sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin dökümanlar günlük olmak üzere kanuni defterlere işlenir, maliye ve SGK ödeme yükümlülükleri zamanında yerine getirilir ve tüm süreç  dönemsel olarak denetlenir.

Okul Ücretleri İlan ve Tahsil  Süreci Yönetimi: Okul ücretleri MEB mevzuatı doğrultusunda  ilan edilir, kayıt işlemleri ilan edilen kayıt günlerinde  gerçekleştirilir. Ücretler peşin veya kredili taksit sistemi (anlaşmalı banka düzenli ödeme) ile tahsil edilir. 

Satın Alma -Tedarikçi YönetimiBelirlenmiş bütçe doğrultusunda her türlü ürün ve hizmet alımı şartname,  firma araştırma, sözleşme, uygulama ve kontrol süreçleri ile gerçekleştirilir. Kaliteli kazanım temel prensiptir. Güvenlik, Temizlik, Yemek, Ulaşım, Sigorta hizmetleri kurum dışından tedarikçi firmalar aracılığı ile sağlanır.

Öğrenci Destek Birimleri

Güvenlik
Okulumuzda 19 personel ile hizmet vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 9001-2015 / 14001-2015 / OHSAS 18001-2007 / TS 12782 sertifikaları mevcuttur. Kurum binaları iç ve dış mekan olmak üzere 24 saat kapalı devre kamera sistemi ile izlenmektedir. Okul çevresi tel çit ve üzeri korumalı özel tel ile çevrilidir. Gece devriyelerinin özel tur saatleri bulunmaktadır.

Kampüste Güvenli Yaşam
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda bir İş Güvenliği Uzmanı ve bir İşyeri Hekiminin de üyesi olduğu İSİG kurulu ile birlikte mevzuata uygun uygulama ve denetimleri gerçekleştirmekte, gerekli iyileştirmeleri yapmaktadır. Sivil savunma, deprem, yangın, doğal afet vb. durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla  önlem ve süreçlerimiz düzenli olarak güncellenmekte ve denetlenmektedir. Okulumuzda, kampüs sınırları içerisinde muhtemel tehlikelerin risk analizi dahilinde tespit edilip, gerekli önleyici tedbirlerin alınması, önlenemeyen durumlarda acil müdahale edilmesi yönünde hazırlıklar düzenli olarak yapılmaktadır. Hizmet aldığımız alt işverenler de bu plan dahilinde hareket etmektedirler. Acil durum planları, oluşabilecek her türlü olağanüstü durumda, öğrencinin, personelin ve ziyaretçilerin yaralanıp zarar görmesini, eğitim öğretim faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla hazırlanmıştır ve her yıl revize edilir. Kurum binalarının deprem dayanıklılık raporu, her okul binası için ayrı toplanma alanı, olası acil durumlarda kullanılmak üzere okul binaları dışında gerekli malzeme ve ekipmanların bulunduğu afete hazırlık deposu mevcuttur. Kurum binaları elementer sigorta poliçeleri ile teminat altındadır.  Her yıl planlı olarak gerçekleştirilen öğrenci, çalışan ve velilerimizi de kapsayan eğitim ve uygulamalarla güvenli yaşam bilinci pekiştirilmektedir.

Hisar Okulları Afet, Acil Durum, Risk ve Kriz Yönetimi Planlarını incelemek için lütfen tıklayınız.

Beslenme
Okulumuzda 34 personel ile beslenme hizmeti vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 22000-2005 / 45001-2018 / 14001-2015 / 9001-2015 / TS OIC/SMIIC  sertifikaları mevcuttur. Yemek firması, Yemek Komitesi (çocuk beslenmesi uzmanı, iki Okul Aile Birliği temsilcisi, ilgili Müdür Yardımcıları, yemek firması temsilcileri) denetiminde, gelişme çağında olan çocuklarımızın gereksinimlerine uygun, sağlıklı ortamda kalorisi hesaplanmış yemekler sunmaktadır. Yemek firmamız okulumuzda bir gıda mühendisi de bulundurmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimize sabah beslenmesi, öğle yemeği ve ikindi beslenmesi olmak üzere üç öğün yemek verilmektedir. Sabah ve ikindi beslenmeleri ile öğle yemeği okul ücretine dahildir. Servise sunulan yemekler, okul bünyesinde bulunan mutfaklarımızda günlük olarak hazırlanmaktadır.  Menüler aylık olarak, uzmanlık alanı çocuk beslenmesi olan olan akademisyen önderliğinde, diyetisyenler tarafından öğrencilerin günlük kalori ihtiyacına göre hazırlanmaktadır. Aylık menülerin son şekli, Yemek Komitesi üyeleri tarafından ayda bir toplanarak belirlenmektedir.  Aylık menülerimize web sayfamızda Hızlı Erişim bölümünden ulaşılabilmektedir. Yemekhane ve Okul Kantini kontrolleri Okul Doktoru ve Okul İş Güvenliği Uzmanı tarafından haberli/habersiz denetimler şeklinde yapılmaktadır.

Temizlik
Okulumuzda 34 personel ile temizlik hizmeti vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 9001-2015 / 14001-2015 / OHSAS 18001 /  TS 12524 sertifikaları mevcuttur. Temizlik hizmeti, uygun makine, ekipman ve nitelikli kimyasal malzemeler kullanılarak, hijyen riskleri belirlenerek gerçekleştirilir.

Kampüs Teknik – İç Hizmetler
Okul kampüsü yaklaşık 24.000 m2 alana kurulmuştur. Okul binaları taban oturumu 11.400 m2, kapalı alan toplamı 30.675 m2’dir.  Elektrik, tesisat, marangoz, bahçe, bakım onarım işleri ile çay ocakları, danışma gibi iç hizmetler kadrolu kurum elemanları ve Bakanlık tarafından akredite edilmiş kurumlar tarafından sistematik kontroller ile yürütülür.

Ulaşım
Öğrencilerimizin okula toplu ulaşımında 51 öğrenci servisi ile hizmet vermekte olan tedarikçi firmanın OHSAS 18001-2007 / ISO 37001-2016 / 27001-2013 / 22301-2012 / 14001-2015 / 10002-2014 / 9001-2015 / TS 12257 sertifikaları mevcuttur. Servis araçlarının tamamında öğrencilerin yolculuk sırasında güvenlikleri için gerekli hatırlatmalar yapan hostesler bulunmaktadır. Tüm araçlarda öğrencilerimizin yolculuk sırasında güvenlikleri için kullanacakları emniyet kemeri ve telefon bulunmaktadır. Her servis aracının güzergahı, öğrencilerimizin  serviste geçirecekleri zamanı en aza indirecek şekilde planlanmaktadır.