Hisar Okulları İcra Komitesi

Hisar Okulları İcra Komitesi, Hisar topluluğu içinde katılımcı, kapsayıcı ve şeffaf bir akademik ortam sağlamak amacıyla karar alma hiyerarşisinin ve bilgi akışının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar.

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan İcra Komitesi, akademik ve idari konuların tüm yönlerine stratejik yön ve liderlik kazandırmak ve buna göre alınacak aksiyonları belirlemek üzere hareket eder. Komiteye Genel Müdür başkanlık eder; komite üyeleri tüm Okul Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları ve İnsan Kaynakları Direktöründen oluşur. Komite yıl boyunca haftalık ve gerekli durumlarda olağanüstü toplantılarda düzenli olarak bir araya gelmektedir.

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Kurucu Temsilcisi
Genel Müdür

Gülçin Cırık Doğramacı
Genel Müdür
Yardımcısı

Meral Olcay
Genel Müdür Yardımcısı
İlkokul Müdürü (V.)

Birsen Uzun
Genel Müdür
Yardımcısı

Okan Uzelli
Lise Müdürü

Betül Gökkaya
Ortaokul Müdürü

Sibel Yalkın
Okulöncesi Müdürü

Özlem Ada Ülke
İnsan Kaynakları Direktörü