×

PDR

PDR (Planla-Yap-Hatırla) dersleri 1-2-3. sınıflarda uygulanır. Planla-Yap-Hatırla süreci, High/Scope Öğrenim Modeli’nin merkez noktasıdır; etkin öğrenmenin tüm unsurlarını içinde barındıran bir derstir (materyal, kullanma, seçim, çocukların dil kullanımı, yetişkin desteği). Bu derste öğrenciler, günlük plân yaparlarken, onları uygularken ve daha sonra neler yaptıklarını hatırlarken, niyetlerini dile dökmeyi ve eylemleri hakkında düşünmeyi öğrenirler. Ayrıca düşünme, kararlar alma ve sorun çözmede etkin rol alırlar. Çocuklar bu derste başlangıçtaki plânlarını somut eylemlere dönüştürürler, yeni fikirler keşfederler, seçimler yaparlar. Plânlama süreci, çocukların bir amaç oluşturmalarını ve etkin öğrenme deneyimlerine yol açacak eylem kazanımlarını kapsarken, hatırlama süreci çocukların bu eylemlerden anlam çıkarmalarına yardımcı olur.

PRD programının amacı, öğrencilerin;

  • Planlama becerilerini geliştirmek,
  • Plânladıkları fikirleri eylemlere dönüştürmeleri için beceri kazandırmak,
  • Bir amaç için çalışırlarken karşılaştıkları sorunları çözme becerilerini geliştirmek,
  • High/Scope temel deneyimleriyle uğraştıkça bilgileri yapılandırmalarını sağlamak,
  • Eylem ve deneyimler üzerinde düşündürerek ·geçmiş olayları yeniden değerlendirme kapasitelerini geliştirmektir.