Okulöncesi

 

Okulöncesi programımız, çocuğun gelişimini bütünleşmiş bir yaklaşımla ele alacak şekilde tasarlanmıştır ve etkin öğrenme yöntemlerini temel alarak, 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini hedefleyen, nitelikli bir eğitim programı sunmaktadır.

 

Günlük program, öğrencilerin düşünmesini, sorgulamasını, inisiyatif almasını, planladıklarını gerçekleştirmesini ve yaptıklarını değerlendirmesini hedefler. Okulöncesi Bölümümüz; fiziksel donanım ve düzeni, çocukların gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz önünde tutulan bir eğitim programı; tutarlı bir günlük akış; olumlu öğretmen-çocuk yaklaşımı; aile katılımı ve programın değerlendirilmesi unsurlarını etkin bir şekilde gerçekleştiren, nitelikli bir okulöncesi eğitim kurumudur.

Öğrenme ortamlarımızda öğretmen/çocuk oranının ideal sayılarda olması, çocukların öğretmenleri ile etkin etkileşim içinde olmalarına, bu şekilde insiyatiflerinin desteklenmelerine fırsat verir. Bu yolla, çocuklar yaşadıkları olumlu etkileşimler sonunda geleceğe güvenle bakan, amaçlarını belirleyen, karar veren ve problem çözen bağımsız bireyler olabileceklerdir.

Alan deneyimine sahip yetkin öğretmenlerimiz, kurumumuz tarafından desteklenen yurt içi ve yurt dışı merkezli uzun soluklu eğitimlerle kendilerini ve programı geliştiririrler. Öğretmenlerimiz hem günlük takım çalışmaları hem de yatay ve dikey akademik disiplinlerarası çalışmaları yolu ile, hem eğitim programının uygulanışında hem de herbir çocuğa yaklaşımda tutarlı bir tutuma ulaşılmasını sağlarlar. Aralarında hissettikleri destek ve güveni çocuklarla olan etkileşimlerine yansıtarak, onların eğitim yolculuklarının ilk basamağına olumlu duygularla adım atmalarını sağlarlar.

Sibel Yalkın
Okulöncesi Müdürü

Değerler ve Çocukların Düşünsel, Sosyal Gereksinimleri Ön Planda

Hisar’da, High/Scope eğitim modeli Okulöncesi'nden İlkokul 3. Sınıfa kadar çağdaş eğitimin gerektirdiği gelişimsel anlayış özelliğine sahip, çocuğun düşünsel ve sosyal gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu bir yaklaşım olarak benimsenir. Eğitim programımızda her etkinlik için çocuğa kazandırılması hedeflenen becerilerle ilgili zengin deneyim fırsatları sunulur. High/Scope eğitim modelinde öğretmen sınıfta öğrencilerine çok çeşitli materyaller ve uygun fiziksel ortamlar sağlar. Bireysel olarak katılımcı-gözlemci rolünde onlarla etkileşim içindedir.

Öğretmen sayısının yüksek olması, eğitim materyallerinin nitelik ve niceliği, etkin öğrenmenin geziler ile desteklenmesi, öğrencilere erken yaşta verilen çevre sorumluluğu ve toplum hizmeti bilinci, sene sonu gösterilerinin akademik projelere bağlı kazanımlar amaçlanarak yapılması ve değerlerin entegre edildiği program, okulöncesi eğitimimizi güçlü kılar.

Çocuklarımızda Güven Duygusu Yaratma

Okulumuzun fiziksel ortamı, çocukların etkin öğrenmelerini ve yaratıcılıklarını destekleyecek şekilde düzenlenmiş ve donatılmıştır. Sosyal ortam ise, olumlu disiplin yöntemleri ile harmanlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz tutarlı günlük program ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimleri ile istikrarlı bir şekilde güven geliştirirler. Bu güven hissi ise, onların öğrenme keşiflerine çıkabilmelerini tetikleyen iç atılımların oluşabilmesini ve deneyime dönüşebilmesini sağlar.

Sorumluluk Alma ve Özgüven

Günlük programın önemli bir parçası olan ve çocukların serbest oyunlarını planlı kılan “Planla-Yap-Değerlendir” sıralı faaliyeti, küçük grup zamanı ve büyük grup zamanı öğrencilerin özgüvenlerinin, dil gelişiminin, problem çözme, zaman yönetimi ve sorumluluk alma becerilerinin gelişmesini mümkün kılar.

 

Yabancı Dil ile Erken Tanışma

Öğrencilerimiz İngilizce dil eğitimini Okulöncesi seviyesinde etkin öğrenme yöntemleri ve oyunlarla doğal ortamda öğrenirler. Öğrencilerimiz her gün dört ders saati olmak üzere haftada toplam 160 dakika İngilizce eğitimi alırlar.

 

Potansiyelleri Hangi Alanda?

Öğrencilerimiz haftada bir ders saati süresince, alanlarında uzman öğretmenlerden Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Hareket Eğitimi dersi alırlar. Ayrıca yıl boyunca dönüşümlü olarak sekiz değişik alanda kulüp faaliyetlerine katılırlar. Tüm bu farklı alanlar öğrencilerimizin gelişimlerini zenginleştirir.

Ölçme-Değerlendirme Metodları ile Bireysel Destek

Okulöncesi öğrencilerimizin bireysel gelişimleri detaylı bir şekilde değerlendirilir. Her öğrencinin tüm gelişim alanlarında kendi olduğu yerden daha ileriye gitmesi için destek planları yapılır. Öğrencilerimize yönelik bireysel ve grup gözlem notları, anekdot kayıtları, beceri gözlem formları, portfolyolar, dönemsel gelişim raporları gibi farklı ölçme - değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, bütünsel bir yaklaşımın uygulanmasını ve sonuçların her öğrencimize kendine özel bireysel destek olarak dönmesini sağlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okulöncesi yaş grubuna uygun, güçlü bir rehberlik ve psikolojik danışmanlığın yanı sıra, farklı kanallarla sürekli kılınan kaliteli bir okul-aile iletişimi de öğrencilerimizin gelişimine gözle görülür bir katkıda bulunur.