×

İspanyolca

Hisar öğrencileri Ortaokulda 5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar başlangıç seviyesinde İspanyolca dilini öğrenmeye başlarlar. Müfredatımızda Avrupa Ortak Dil kriterlerini uygularız. Hedefimiz, öğrencilerimize İngilizce’nin ardından öğrendikleri ikinci yabancı dilde temel dilbilgisi ile kelime bilgisi öğretmek, onların basit cümleleri anlamalarını ve kullanmalarını sağlamak ve günlük hayattaki konuşma ve yazma becerilerini geliştirmektir.

Akademik yılın sonuna doğru 8. Sınıf öğrencileri şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman kiplerini öğrenmiş, kendilerini ifade edecek duruma gelmiş ve Yabancı Dil olarak İspanyolca Sertifikası (DELE) sınavına A1 seviyesinde girecek düzeyde hazırlanmış olurlar. Cervantes Enstitüsü tarafından verilen bu sertifika, uluslararası düzeyde tanınmış olup, öğrencilerin dünyadaki İspanyolca konuşulan ülkelerde bu dili kullanmalarına imkan veren, onların akademik başarılarını yükseltip daha ileri seviyeye taşıyan ve dilediklerinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki College Board tarafından sunulan AP İspanyol Kültürü ve Dili programına devam etmelerini sağlayan bir sertifikadır.

İspanyol dili öğretmenleri ayrıca bu dilin konuşulduğu ülkelerin kültürlerini de tanımaları ve dolayısıyla kendi kültürlerine de yakından bakmaları konusunda öğrencileri teşvik ederler. Tüm bunların birer örneği olarak, öğrenciler İspanyolca JMUN konferansına, Gastronomi Kulübü’ne, heceleme yarışmasına, İspanyol Kültürü Haftası’na, sergilere ve Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen sanat, müzik ve kültürel etkinliklere katılırlar.

Ortaokulda 5., 6. ve 7. Sınıflara haftada 4 saat, 8. Sınıflara ise 3 saat İspanyol dili sunulmaktadır. İspanyol Dili Bölümü’müzde Venezuela, İspanya ve Türkiye’den olmak üzere toplamda 5 öğretmenimiz bulunmaktadır. Eğitim materyallerimiz daima müfredatımız göz önünde bulundurularak seçilir. Buna ek olarak, öğrencilerle karşılıklı iletişim açısından farklı platformlar kullanarak derslerimize teknolojiyi entegre ederiz ve 21. Yüzyıl öğrenme becerileri, işbirlği ve takım çalışması, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözmeye odaklanırız.