İnsan Kaynakları

“237’si akademik olmak üzere toplam 327 çalışanımız ile
biz Hisar’da büyük bir aileyiz.”

Hisar Okulları alanında yetkin en iyi öğretmenleri ve idari ekibi kadrosunda barındırmak ve çalışanlarını desteklemek adına her türlü çalışma ve özveriyi göstermektedir. Hisar Okulları, ekibine katılmak isteyen adaylardan dürüstlük, merhamet, nezaket, küresel ve sosyal sorumluluk gibi temel ilkelerin yanı sıra etik değerleri ve akademik mükemmellik ilkelerini benimsemelerini beklemektedir. 

Kariyer Olanakları

Hisar Okullarında açık olan pozisyonları görmek ve başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen tıklayın.

Hisar Okulları İnsan Kaynakları Politikası

  • İnsana Yatırım

Hisar Okulları İnsan Kaynakları birimi çalışanların performans ve liyakatını ödüllendirmek için sürekli yeni yöntem ve araç arayışı ve mevcut yöntem ve araçların da geliştirilmesi çabası içindedir. Bu çabanın bir yansıması olarak, Hisar Okulları yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel gelişim programlarına yatırım yapar. 

  • Çok Kültürlü Çalışma Ortamı

Hisar Okulları personeli hem Türkiye, hem de başka ülke yurttaşlarından oluşmaktadır. Şu anda çalışanlar tarafından Türkiye dışında kampüste temsil edilen ülkeler ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Avustralya, Güney Kore, Venezuela ve İspanya’ dır. Hisar Okulları hem bütün bu değişik kültürlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çaba harcar, hem de bu çok kültürlü ortamdan yararlanır.

  • Ücretler ve Diğer Menfaatler

Hisar Okulları ücretler ve diğer menfaatler konusunda ülkemizin önde gelen eğitim kurumları ile eşdeğer konumunu geliştirmek ve korumak için yoğun çaba harcar. Grup sağlık sigortası, işe geliş ve gidişlerde ulaşım imkanı ve Hisar Kültür ve Spor Merkezi etkinliklerinden indirimli faydalanma imkanı öne çıkan menfaatlerdir.