Teknoloji Yol Haritası

Akademik süreçlerin efektif bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı BSM tarafından, her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için, Teknoloji Yol Haritası çalışması yürütülür. Uluslararası kurumlar ISTE ve Common Sense tarafından yayınlanan uygulamalar öncelikli olarak değerlendirilir ve belirtilen kategoriler doğrultusunda bir dağılım yapılır.

  • Operasyonel 
  • Öğretim 
  • İçerik 
  • Üretkenlik 
  • Değerlendirme 

Süreç içinde; değişen ihtiyaçlar, istek ve öneriler dikkate alınarak güncellemeler yapılabilir, bu güncellemeler her yılın başında paylaşılır. Teknoloji Yol Haritası kapsamında yürütülen çalışmalar:

Rol ve Sorumluluklar

Tüm öğretmen ve öğrencilerin belirtilen rol ve sorumluluklara uygun şekilde hareket etmeleri dijital ekosistemin problemsiz ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi açısından önemli ve gereklidir.

Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları
Öğrencilerin Rol ve Sorumlulukları
Velilerin Rol ve Sorumlulukları
Bilişim Stratejileri Politikası ’23