Okulumuzda sunulan STEAM odaklı derslerin ve AI/ ML (Artificial Intelligence – Yapay Zeka/ Machine Learning-Makine Öğrenme) projelerinin gerektirdiği ileri hesaplama işlemlerini desteklemek amacıyla, “Hisar DL Workstation” kurulmuştur.

“Workstation”, üzerinde bulunan güçlü donanımlar sayesinde, normal şartlarda günler ve haftalar süren işlemlerin saatler ve dakikalar içerisinde tamamlanmasını sağlamaktadır. “Workstation”ın, özellikle derin öğrenme gerektiren işlemler için kullanılması planlanmaktadır.