COVID-19 Süreci

Küresel boyutta bir pandemiye neden olan Yeni Koronavirüs (COVID-19) hakkında dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri adım adım izlemekte; T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan güncel bilgilendirme ve uyarıları yakından takip etmekteyiz.

Son iki senedir yoğun önlemler ve yasaklarla geçen zorlu dönem salgının kontrol altına alınmaya başlaması, vaka sayılarının ve hastalık mortalitesinin belirgin olarak azalması, aşılama oranlarının yükselmesi ve Covid tedavisinde yeni ilaçların kullanılmaya başlaması ile sona ermiştir. Nisan 2023 iitibariyle dünyada ve Türkiye’de maske zorunluluğu kalkmış, ortak yaşam alanlarındaki kısıtlamalar sona ermiştir. Ancak 2023 Ağustos-Eylül aylarında Covid-19, yeni varyantları Eris (EG.5) ve Pirola (BA.2.86) ile yeniden yükselişe geçmiş ve özellikle Eris varyantı hızla yaygınlaşması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “dikkate alınması gereken” kategorisine alınmasına neden olmuştur.
Diğer mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi Covid-19 enfeksiyonun görülme sıklığında da okulların açılması ve kapalı ortamlarda toplu halde bulunulması nedeniyle hızlı bir yükseliş olacağı öngörülmektedir.

Bu sayfa üzerinden Hisar Okulları olarak Covid-19 ve tüm bulaşıcı hastalık salgın süreçlerinde aldığımız güncel önlemleri, planlanan akademik ve idari işleyişi paylaşmaktayız. Koronavirüs, pandemi ve gerçekleştirilen tüm önlem ve uygulamalarla ilgili soru, bilgi ve önerileriniz için, sizlere destek olabilmek adına her Okul seviyesine ve personelimize özel oluşturulan ilgili epidemic e-mil adreslerine mesaj gönderebilirsiniz.

Hisar Okulları Bilim Kurulu

COVID-19 pandemi sürecindeki hijyen ve sağlık güvenliği çalışmalarımız kapsamında sadece salgın/küresel salgın süreçlerinde değil, okul yaşamının bütününde de, Okulumuz öğrenci ve çalışanlarına yönelik koruyucu sağlık politikalarının belirlenmesi ve denetlenmesi hususunda Okulumuza öneriler geliştirmek üzere Hisar Okulları Bilim Kurulu oluşturulmuştur.

Hisar velilerinden oluşan Bilim Kurulumuzdaki uzman hekimlerin katılımı ve desteğinin Okulumuzu daha güvenli bir yaşam alanına dönüştüreceğine ve bizleri güçlendireceğine inanmaktayız.

Hisar Okulları Bilim Kurulu Üyeleri

 • Uzm. Dr. Müge Kardaş, Hisar Okulları Kurum Doktoru
 • Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Sibel Aközer, Maslak Acıbadem Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 • Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Uzm. Dr. Ferhat Hasırcı, Aile Hekimliği Uzmanı
 • Prof. Dr. Tamer Karşıdağ, Taksim Acıbadem Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrahi Uzmanı
 • Dr. Hüseyin Kozanoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Ömer Küçükbasmacı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Sıla Akhan, Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Sağlık Güvenliği Komitesi

Okulumuzda Koronavirüs ve benzeri salgın hastalık süreçlerinde etkin korunma ve hızlı müdahale sağlamak amacıyla “Sağlık Güvenliği Komitesi” kurulmuştur.

Koronavirüs ile ilgili aileniz veya temasta olduğunuz kişilerle ilgili kuşkulu vaka tanımı, karantina, teşhis ve tedavi süreçleri yaşanması durumunda süreci takip edebilmek ve gereğinde sizlere destek olabilmek adına oluşturulan ilgili epidemic mail adreslerine bilgi vermenizi önemle rica ederiz.

Sağlık Güvenliği Komitesi Üyeleri

 • Uzm. Dr. Müge Kardaş, Hisar Okulları Kurum Doktoru
 • Ezgi Çebi, Okulöncesi Müdür Yardımcısı
 • Hüseyin Çelebi, İlkokul Müdür Yardımcısı
 • Füsun Toparlak, Ortaokul Müdür Yardımcısı
 • Mustafa Bozkurt, Lise Müdür Yardımcısı
 • Özlem Ada Ülke, İnsan Kaynakları Koordinatörü
 • Sedat Çağlayan, Satınalma ve İç Hizmetler Müdürü
 • Sinan Türkan, İş Sağlığı Güvenliği ve Kampüs Teknik Müdürü
Koronavirüs (COVID-19) Hakkında

Koronavirüs (COVID-19) 

Koronavirüsler bilimsel çevrelerde uzun süredir bilinen bir virüs grubudur. Bu virüslerin bazıları sadece hayvanlarda görülür. Çoğu insan ömrünün bir döneminde bu virüslerle temas eder ve hastalığı hafif veya orta şiddette üst solunum yolu enfeksiyonu olarak geçirir. Ancak risk grubu kişilerde ve bazı vakalarda ağır bronşit veya zatürreye yol açarak ağır tablolara sebep olabilmektedirler. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi bozukluğu olan kişiler risk altındadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Ocak 2020’de kurduğu Bilim Kurulu ile bu salgından korunma ve ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren de salgınla mücadelede başarılı bir dönem geçirmiştir. Ancak o tarihten itibaren günümüze uzanan süreçte pandeminin devam etmesi ve yeni varyantlarla hasta sayılarının pik yaptığı dönemler nedeniyle, hastalığın kontrol altına alınması adına, Bilim Kurulunca tavsiye edilen korunma önlemlerini günlük hayatta ve iş ortamımızda titizlikle uygulamaya devam etmemiz çok zaruridir.

Covid-19, yeni varyantları Eris (EG.5) ve Pirola (BA.2.86) ile hastalığın şimdilerde gözlemlenen formu büyük ölçüde burun/geniz akıntısı, boğazda kaşıntı, halsizlik, tat ve koku alma duyusu kaybı ve ateşle seyreden hafif seyirli bir solunum yolu hastalığı şeklindedir. Bulgulara bulantı, ishal de eklenebilir. 

Diğer mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi Covid-19 enfeksiyonun görülme sıklığında da okulların açılması ve kapalı ortamlarda toplu halde bulunulması nedeniyle hızlı bir yükseliş olacağı öngörülmektedir.

Halihazırda seyahat kısıtlamaları sona ermiştir. Ancak yeni gelişmeler ışığında farklı hastalıklar için de değişebilen yurtdışı seyahat gerekliliklerine dair güncel bilgileri seyahat acentanız ve vatandaşı olduğunuz ülke temsilciliklerinden takip etmeniz çok önemlidir: https://www.iatatravelcentre.com/world.php

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen başlıca korunma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • Maske Kullanımı: Maske kullanımına uyulması salgının yayılmasını önlemede önemli bir korunma yöntemidir. Okul içi tüm binalarda öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın maske kullanımı zorunluluğu sona ermiştir. Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi bulaşıcı hastalık belirtisi gösteren kişilerin okul içinde maske kullanması gereklidir. Okul revirimizde takip altında olan kişilere maske verilecektir. Kronik hastalıklar nedeniyle risk grubunda olan kişilerin kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanması kuvvetle tavsiye edilir. Bu koşulların dışında tercih eden kişiler maske kullanmaya devam edebilirler.
 • Fiziksel Mesafe: Kalabalık ortamlardan ve yakın fiziksel temastan kaçınmak tüm bulaşıcı hastalıklar için etkin bir korunma yöntemidir ve hastalıklardan korunma amacıyla tavsiye edilir.
 • Hijyenik Korunma Yöntemleri: Yaşam alanlarımızda ve kişisel temizliğimizde azami ölçüde hijyenik korunma yöntemlerine dikkat edilmesini önermekteyiz.

Sekiz ay boyunca dünya çapında değişik ülkelerde Covid-19’a karşı aşı geliştirme çabaları sonuç vermiş ve bu aşıların kitlesel uygulamasına Türkiye’de 14 Ocak 2021 tarihinde başlanmıştır. 28 gün ara ile iki doz olarak uygulanacak Covid-19 aşısı Eylül 2021 itibari ile 12 yaşını doldurmuş herkese uygulanmaktadır. Covid-19 aşılarının hatırlatma dozlarının 4-6 ay aralıklarla yapılması koruyuculuğun devamı açısından zaruridir.

Koronavirüs (COVID-19) ile daha ayrıntılı bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. T.C. Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu ve 4 Mart 2022’de güncellenen detaylı korunma yöntemlerini içeren Koronavirüs (COVID-19) Rehberine, Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberine, ve Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformuna web sayfasına aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hisar Okulları Koronavirüs Filyasyon Yönergesi

Hisar’da Covid-19 Önlemleri ve Yasal Uygulamalar: 

 • Son 20 hafta içinde Covid geçiren veya hatırlatma dozu yaptırmış kişiler haricindeki herkesin aşı yaptırması tavsiye edilmektedir. Kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan kişiler veya gebeler için aşı daha da kritik öneme sahiptir.
 • Hastalık semptomu gösteren (ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ses değişikliği, tat ve koku kaybı, öksürük, mide bulantısı ishal)  kişilerin maske takılarak izole edilmesi ve hızla tetkik aşamalarına yönlendirilmesi çok önemlidir. Semptom gösteren çalışanlarımızın okula gelemden aynı gün içinde sağlık kuruluşlarında tetkik aşamalarından geçerek sonucun ilgili okul “epidemic” adresine bildirmesi gereklidir. Okul içinde hastalık semptomu gelişen çalışanlarımız maske ile okul revirine alınarakhızlı bir şekilde okuldan alınarak teşhis ve tedavi aşamalarına yönlendirilecektir. 
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı güncel prosedürüne göre muayene ve test (PCR veya hızlı antijen testleri) ile Covid-19 teşhisi konulan kişilerin doktor raporu almaları gereklidir. Genelde 5-7 gün olan ev istirahati sonrasında bu öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bulaşıcı hastalık bulgusunun kalmadığına dair doktor raporu ya da negatif test sonucu ile okula dönebilirler.
 • Servislerde, sınıflarda, atölyelerde, tören vb. diğer kapalı ortak kullanım alanlarında maske kullanması kuvvetle tavsiye edilmektedir. Maskenin bulaşı önleyici etkisi okulumuzda kanıtlanmıştır.
 • Sınıflarımız ve kampüsteki tüm kapalı alanlarda, pencerelerin açık olmasına ve doğal havalandırmaya dikkat edilmektedir. 
 • Okulumuzda düzenli ve etkin dezenfeksiyon ve hijyen uygulamaları hassasiyetle devam etmektedir. Elle temas edilen tüm yüzeyler 3 saatte bir, tuvaletler ise gün içinde düzenli aralıklarla temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.
 • Okulumuz çalışanlarında ve öğrencilerinde arasında yaşanan Covid pozitif vakaları daha önce olduğu gibi HisarNet Veli Portalı üzerinden takip edilebilecektir.
 • Okulda çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanabilecekleri dezenfektanlar mevcuttur. 

Sorularınızı “epidemicpersonel@hisarschool.k12.tr” e-posta adresine yönlendirebilirsiniz.

Hisar Okulları Temizlik ve Hijyen Uygulamaları

11 Eylül Pazartesi günü başlayan 2023-2024 yeni eğitim-öğretim döneminde Okulumuzda, T.C Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Hisar Okulları Bilim Kurulu yönergeleri doğrultusunda, mevcut önlem ve uygulamalara ek yeni düzenlemeler başlatılmıştır. Okulumuzda günlük, haftalık, aylık ve tatil dönemi temizlik süreçleri ve iş planları, İSİG (İş Güvenliği İş Sağlığı) kapsamında takip edilmekte, değerlendirilmekte ve gerektiğinde iyileştirilmektedir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının özel okullar için zorunlu kıldığı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) “Okulum Temiz” Belgesinin yenilenmesi sürecinde Okulumuz bildiğiniz gibi 15 Ekim 2022 tarihinde TSE tarafından yeniden denetlenmiştir. Son derece başarılı bir denetim süreci geçirdiğimizi ve TSE “Okulumuz Temiz” Belgemizin yenilendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Denetim sürecinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığının hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla yürürlüğe koyduğu “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” kapsamında 250 maddeden oluşan kriter listesine uyulduğu ispat edilmiştir. Alınan bu belge ile tüm öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve kampüs içindeki her bireyin sağlık güvenliğinin güvence altında olduğu Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

Yeni okul yılında “Okulum Temiz Belgesi” yenilenmesi amacıyla TSE başvuru yapılmıştır.

2023-2024 Eğitim Yılı
Okul Binalarına Girişler
 • Okula girişlerde ve kampüs içerisinde toplam 16 noktada aktif olarak çalışan termal kameralar ile sürekli olarak ateş ölçümleri yapılmaktadır.
 • Ateşi 37 derecenin üzerinde olan öğrenci ya da çalışanlarımız alarm uygulaması ile anında tespit edilecektir.
 • Ateşi yüksek olarak tespit edilen kişilerin kontrolü en kısa sürede revir görevlileri tarafından manuel ateş ölçerlerle yapılacak; 15 dk ara ile yapılacak ikinci ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin üzerinde olması durumunda, ateşi yüksek olan kişi öğrenci ise, en kısa sürede velisi ile iletişime geçilerek, çalışanımız ise transferi planlanarak gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
Genel Hijyen Önlemleri
 • Okula giriş noktalarında, yemekhane/kafeterya girişlerinde ve tüm lavabolara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır.
 • Okul binaları içinde, özellikle sınıflarda ve ofislerde, sürekli ve düzenli aralıklarla temizlik, dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri yapılmaktadır.
 • Okulumuzda içme suyu ihtiyacı sensörlü su sebillerinden karşılanmaktadır.
 • Her teneffüs sonunda çamaşır suyu (sodyum hipoklorid) ile tuvaletlerin ve zeminin dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
 • Her 3 saatte bir sprey dezenfektanlar ile tüm kapı kolları ve sık dokunulan ortak alanların dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
 • Her yüzeye farklı renkte bez kullanılmakta, gün sonunda yıkanabilen bezler sodyum hipoklorid veya başka bir dezenfektanla dezenfekte edilmektedir.
 • Gün içinde her 3 saatte bir asansör düğme ve panelleri dezenfekte edilmektedir. Öğrencilerimiz asansörleri ancak tıbbi gerekçelerle izin alarak ve bir yetişkin gözetiminde asansör kullanabilirler.
 • Klima sistemlerinde filtre bakımları, asansörlerde fan bakımları ve servis araçlarının klima filtre bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, Okul içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilmiş olan “tıbbi atık kutularına” atılmaktadır.
 • Dışarıdan gelen kurumsal kargo, paket, zarf vb. evraklar güvenlik ana girişte bulunan sterilizasyon cihazında sterilize edilmektedir.
 • Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik firması çalışanlarına yapılan düzenli eğitimler ve denetimler ile kurumun çalışma ve hijyen kriterlerine uymaları sağlanmaktadır.
 • Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına ve bunların ne sıklıkta değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve uyarılarla sağlanmaktadır.
 • Çalışılmakta olan ilgili temizlik firmasının uluslararası bir belgelendirme firmasından Covid-19’a karşı önlemler de dahil olmak üzere viral patojenlere maruz kalmayı önleme konusunda uzmanlıklarını gösteren “Protokol-V-Safe” sertifikasyonu bulunmaktadır.
İdari Düzenlemeler
 • Sağlık güvenliği nedeniyle Okulumuza önceden planlanmış ve duyurulmuş veli toplantıları ve zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • Konu ve içeriği nedeniyle online yapılmasının uygun olmadığı toplantılar, önceden ilgili mekanda gerekli önlem ve hazırlıklar tamamlanarak kontrollü şekilde fiziksel olarak yapılabilir.
Sınıflar İle İlgili Düzenlemeler
 • Sınıflar sık sık havalandırılmaktadır.
 • Sınıfların her gün sonunda uygun temizlik malzemeleri ve dezenfektanlarla günlük temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmaktadır.
Revir İle İlgili Düzenlemeler
 • Ana Revirimiz “Öğrenci Reviri” ve “Çalışan Reviri” olarak iki farklı giriş ve mekan olarak ayrılmıştır. Öğrenciler ve çalışanlar birbirlerinden ayrı olarak kendileri revir alanlarında muayene ve tedavi edilmektedir.
 • Revir içinde müdahale veya tedavi ihtiyacı olmayan öğrenciler veya çalışanlar hastalık bulaşma riskini en aza indirgemek adına revire alınmayacaktır.
 • Acil durumlar dışında revirde randevu ile hasta muayenesi yapılacaktır (15 dakikalık aralarla). Randevu için revir personeline 212 numaralı telefondan veya revir@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.
 • Revir personelimiz her zaman maske ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapmaktadır.
 • Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanılarak ellerin dezenfekte edilmesi zorunludur.
 • Revir ortamı sık sık havalandırılmaktadır.
 • Revir yatakları ve sedyelerinin üzerindeki kağıt havlular her hastadan sonra atılacak, her hasta sonrasında bölgesel dezenfeksiyon yapılacaktır.
 • Revir zemin ve masa üstü temizliği her 3 saatte bir %10 sodyum hipoklorid ile yapılacak, sık temas edilen yüzeyler ve sodyum hipoklorid kullanılması uygun olmayan tıbbi gereçler uygun dezenfektanlarla 2 saatte bir/kullanım sonrası dezenfekte edilecektir.
 • Tıbbi atıklar özel torbalarında/kaplarında okul kampüsünde izole bir bölgede muhafaza edilerek haftada en az bir kez belediyeye teslim edilmektedir.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, konjunktivit, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi hastalık belirtileri olan öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın bu durumda okula gelmemeleri, aynı gün içinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, teşhis ve istirahat raporlarını aynı gün içinde okul doktoru ve ilgili müdür yardımcısına veya bağlı bulundukları idareciye ve ilgili Okul epidemic e-mail adresine bildirmeleri zorunludur.
Yemekhane İle İlgili Düzenlemeler
 • Yemekhanemizde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızın arasında fiziksel mesafe kuralını uygulayabilmek ve buna uygun olarak oturma düzeni sağlayabilmek amacıyla yemek saatleri bölünerek düzenlenmiştir.
 • Lise öğrencilerimiz ve çalışanlarımız yemeklerini Lise Yemekhanesinde yemektedir. Okul kantinlerini kullanmak isteyen Lise öğrencilerimiz için biri Lise yemekhanesinde biri bahçede olmak üzere toplam iki kantin hizmet vermektedir.
 • Okulöncesi öğle yemeklerini öğretmenleri ile birlikte B-Blok Okulöncesi Yemekhane bölümünde yemektedirler.
 • İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimiz ve çalışanlarımız yemeklerini kendileri için ayrılmış saatlerde B-Blok Yemekhanesinde yemektedir.
 • Lise öğrencilerimizden yemekhane hizmeti alanlar sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerini Lise Yemekhanesinde yemektedir.
 • Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı sağlanmaktadır.
 • Her kullanım sonrasında masa üstleri ve öğün sonrasında yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
 • Gün sonunda yemekhane ve kantinde çamaşır suyu ve dezenfektan ile detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
 • Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanmakta, tüm paketli gıdaların paketleri silinmektedir.
 • Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır.
 • Yemek alımı sırasında teması minimuma indirmek amacıyla yemeklerin alındığı bölümde sadece tabağın geçebileceği kadar alan bırakılarak yükseltme yapılmıştır.
 • Su servisi masalarda sürahiler içinde sunulmakta olup aynı zamanda A-Blok, B-Blok ve Lisede çeşitli bölgelerde temassız su sebillerimiz mevcuttur. 
 • Salata çeşitleri ve yoğurt açık büfede servis edilmektedir.
 • Yemek hizmeti veren ilgili firmanın TSE Covid-19 “Güvenli Üretim Belgesi” bulunmaktadır.
Servisler İle İlgili Düzenlemeler
 • Servis oturma düzeni gidiş ve dönüşlerde sabittir, değiştirilemez. Oturma planı servis içinde isimler ve konumların belirtildiği şemalar olarak yer alır.
 • Araçlarda öğrenciler ve çalışanlar için kolonya/el dezenfektanı hazır bulundurulmaktadır.
 • Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyon sağlanmaktadır.
 • Servis hizmeti veren ilgili firmanın Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında “Sağlıklı İşyeri” belgesi bulunmaktadır.
Kampüs İçi Bilgilendirici Poster Çalışmaları

İlgili Bakanlıkların yönergeleri doğrultusunda pandemi sürecinde kampüs içi alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar poster çalışmalarına dönüştürülmüştür. Bu posterlerin yanı sıra kampüs içinde ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirici posterler de bulunmaktadır. Posterler virüse karşı önlem niteliğinde genel bilgilendirmeler taşımaktadır. Posterler kampüs içinde yer alan ekranlarda da yer gösterilmektedir.

2022-2023 Akademik Yılında kampüs içinde ve ekranlarda yer alan posterleri görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz, pandemi sürecinde öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çalışanlar ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurmak için özel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgilere Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Uzaktan Eğitim Programı sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz, yaşadığımız süreçte duyguları yönetme ve kaygılarla baş etme gibi konularda hem öğrencilerimize hem de yetişkinlere yol göstermek amacıyla çeşitli bilgilendirme makaleleri de hazırlamaktadır. Yayınlanan dokümanlara bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.  

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yayınları
Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak:

Seyahatler ve Etkinlikler

Seyahatler

Sürekli olarak değişen yurtdışı seyahat düzenlemelerine dair güncel bilgileri seyahat acentanız ve vatandaşı olduğunuz ülke temsilciliklerinden takip etmeniz çok önemlidir: https://www.iatatravelcentre.com/world.php

Ziyaretler

 • Servis hostesleri ve şoförler, özel şoförler ve diğer yardımcı personel sağlık ve güvenlik şartları kapsamında Okul binalarına giriş yapamayacaklardır.
 • Sağlık güvenliği nedeniyle Okulumuza zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Tüm görüşmelerin çevrimiçi (online) yapılması teşvik edilmektedir.
 • Okulda düzenlenecek etkinliklere okul dışından öğrenci veya yetişkinlerin daveti ve katılımı etkinlik bazında, ilgili okul müdürü ve okul doktorumuzun görüşü ve onayı alınarak değerlendirilecektir.
 • Ziyaretçiler için kampüs içi yol haritası uygulaması takip edilecektir. Tüm randevulu görüşmelerin çevrimiçi (online) yapılması teşvik edilmektedir. Çok zorunlu koşullarda yapılacak fiziksel görüşmelerde, randevulu ziyaretçilerin güvenlikte kullanılan program üzerinden giriş çıkış saatleri takip edilerek gidiş noktası dışında herhangi bir yere uğramamaları ve binadan binaya geçiş yapmamaları beklenmektedir.
 • Gün içinde kuruma giriş yapan ziyaretçilerin ateş ölçümü termal kameralar tarafından yapılacaktır. 15 dakika arayla yapılan iki ölçümde ateşi 37 derecenin üzerinde çıkan ziyaretçilere manuel yapılacak; ikinci ölçümde de aynı sonucun çıkması durumunda ziyaretçi okula alınmayacak ve günlük rapor kurum revirine iletilecektir.
 • Kuruma dışarıdan gelen kargo, paket, zarf vb evraklar güvenlik ana girişte bulunan sterilizasyon cihazında sterilize edilecektir.

Etkinlikler

 • Yurt içinde düzenlenen etkinliklerde gerekli sağlık güvenliği önlemlerine uyulması koşulu ile öğrenci katılımı olacaktır.
 • Okulda düzenlenecek etkinliklere okul dışından öğrenci daveti ve katılımı etkinlik bazında, ilgili okul müdürü ve okul doktorumuzun görüşü ve onayı alınarak değerlendirilecektir.
 • Okul saatleri dışında yapılacak konser ve etkinlikler için Kültür Sanat Merkezimiz (KSM) faaliyete başlamıştır.