Hisar’da Hayat

Okulöncesinden Liseye, Hisar’da hayat her okul gününün yeni ve farklı aktiviteler ve etkinliklerle dolu olması demek. Farklı yaş grupları için yüze yakın kulübümüz arasında satrançtan, pastacılığa, aikidodan, stop motion’a bir çok farklı kulüp öğrencilerimizin yeni ilgi alanları keşfetmeleri için olanaklar sağlıyor. Öğrencilerimiz sınıf seviyelerine uygun toplum hizmetleri projeleri ile yaşadıkları çevre ve dünyadaki sorunların bilincine varıp yıl boyunca bu sorunlar için çözümler geliştirip hayata geçiriyorlar. Tatlı çekişmeler ile geçen Öğrenci Birliği seçimlerinin ardından programlarını gerçekleştirmek için okul yönetimleri ile bir arada çalışıyor, eğitimlerinde ve okul hayatlarında söz sahibi olmanın keyfini yaşıyor, katılımcılığın önemini kavrıyorlar.

Kütüphane Haftası’ndan Eğlenceli Bilim Haftası’na, yıl boyu gerçekleşen özel gün ve haftalar ile ders dışı öğrenme ortamlarında bulunuyorlar. Şehir içinde çeşitli sergi, müze ve doğa gezintileri ile öğrenimlerini pekiştiriyorlar, yurtiçi ve yurtdışı gezilerde eğlence ve öğrenmenin yanısıra bağımsızlığın yanısıra sorumluluk bilinci kazanıyorlar. Uluslararası projeler ile farklı kültürlerle tanışıp belki de ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kuruyorlar.