Green Campus

Green Campus; Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda K12 bütünlüğü içerisinde ekosistemin devamı ve bütünlüğü ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan; doğa kirliliğininin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetimi, biyoçeşitliliğin devamı, emisyon ve atık oluşumunun azaltılması, geri kazanım – tekrar kullanım gibi temalarla tüm çalışmaları içeren bir oluşumdur. Bu çalışmaları etkin bir şekilde yürütebilmek için Hisar Okulları bir komite kurarak, ulusal ve uluslararası platformda sürdürülebilir eğitim ve öğretim uygulamaları ile örnek ve öncül bir okul olmayı hedeflemektedir. 

Hisar'da Green Campus Projeleri