Kulüpler

Hisar Okulları Kulüp programı, okulumuzun misyonu çerçevesinde, öğrencilerin yaş özelliklerine uygun ilgi alanlarında potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Her öğrencimiz okul saatleri içerisinde kulüp programına katılır.

Kulüplerde, öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmesi ve geliştirmesine fırsat sağlamanın yanında takım çalışması, eleştirel düşünce, uluslararası bakış açısı, yaratıcılık ve toplum hizmetleri bilinci desteklenir. Öğrencilerimiz, kulüp bünyesinde kendi projelerini üretmeleri, sunmaları ve yürütmeleri konusunda yüreklendirilir.

Lisede, öğrencilerimiz istedikleri bir alanda kendi kulüplerini kurmaları konusunda teşvik edilir. Bir mentor öğretmen ile yürüttükleri kulüplerinde takım kurma, takım çalışması, planlama ve organizasyon becerileri geliştiği için lisemizde öğrenci kulüpleri çok önemsenmektedir. Öğrencilerimizin kendi projelerini geliştirdikleri bu kulüpler, onların üniversite hayatlarına ilişkin yönelimlerini belirlemeleri için önemlidir.

Kulüp seçim Süreci

Her yıl Nisan ayında düzenlenen, veli ve öğrencilerimizle paylaşılan kulüp değerlendirme ve beklenti anketleri ile, mevcut kulüpler değerlendirilir ve gelecek yılın kulüp beklentileri öğrenilir. Okul hedefleri ve anket sonuçları harmanlanarak yapılan çok yönlü planlama neticesinde, bir sonraki yılın kulüpleri belirlenir. Mayıs ayında öğrenci ve velilerimiz ile paylaşılan yeni dönem kulüpleri Haziran ayında öğrencilerimizin seçimine sunulur.

Okulöncesi ve 1. Sınıf kulüplerimizde öğrencilerimiz kulüp seçimi yapmazken 2. Sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz online kulüp seçim portalımız üzerinden kulüp seçimlerini yaparlar.

Okulumuzda 126 öğretmenimiz kulüp çalışmalarında görev almakta ve 1400 öğrencimiz kulüp çalışmalarına katılmaktadır.

Uzaktan ve Hibrit Eğitim Döneminde Kulüpler 

Uzaktan ve hibrit eğitim dönemlerinde kulüp çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Toplam 13 öğrenci kulübünün 130'u online/ çevrim içi, 8'i ise yüz yüze olarak projelerini gerçekleştirmektedir.

Hisar Okullarında online kulüp programları da okulumuzun misyonu çerçevesinde, öğrencilerin yaş özelliklerine uygun ilgi alanlarında potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla hazırlanmaktadır.

2020-2021 Akademik Yılı 1. Döneminde K-12 kapsamında 132 online ve 8 yüz yüze olmak üzere toplamda 140 kulübümüz aktif olarak çalışmaktadır. Kulüplerimizde 30 STEAM kulübü, 64 Sanat kulübü, 27 Spor kulübü ve 19 Sosyal içerikli kulüp yer almaktadır. 

 

Okullarımızda Kulüp Çalışmaları

 

Okulöncesi Kulüpleri

Yaş gruplarına uygun  olarak tasarlanan Okulöncesi kulüpleri ile öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflenir.
Devamı için...

 

İlkokul
Kulüpleri
Rotasyonlu kulüp katılımı sistemi ile İlkokul öğrencilerimizin farklı alanlarda deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.
Devamı için...

 

Ortaokul
Kulüpleri

Ortaokulda yer alan kulüplerimiz hem öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik hem de akademik içerikli olarak kurgulanmaktadır.
Devamı için...

 

Lise
Kulüpleri
Lisede hobi ve akademik konulara odaklanan kulüplerin yanı sıra öğrencilerimizin kendi girişimleriyle kurdukları kulüpler de bulunmaktadır. Devamı için...

Kulüplerimizden Haberler