Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Hisar Okulları Rehberlik Bölümü olarak öğrencilerimizin problem çözme becerisine sahip, farklılıklara saygılı, akranlarıyla ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, karar verme becerileri gelişmiş, kendini iyi ifade edebilen, farkındalığı güçlü, çevresine ve çevresindeki olaylara duyarlı, empati kurabilen bireyler olarak okulumuzdan mezun olmalarını hedefliyoruz.

Bunu sağlayabilmek için öğrencilerimizi Okulöncesinden Lise son sınıfa kadar sosyal-duygusal ve bilişsel anlamda takip ediyor ve destekliyoruz.

Bu desteği sağlarken bireysel veli ve öğrenci görüşmeleri, sınıf rehberlik çalışmaları, grup çalışmaları, gözlemler, veli-öğrenci-öğretmen seminerleri, oryantasyon çalışmaları, ihtiyaçlara ve programa uygun test ve envanterler ile öğrencileri tanıyıp, kişiye özgü yönlendirmelerle gelişimini hedefliyoruz.

Tüm bu çalışmaların temel noktası öğrencinin faydası ve gelişimidir. “Güven” ve “gizlilik” her türlü çalışmada esas alınır.

Hisar Okulları Rehberlik Bölümünde 9 psikolojik danışman görev yapmaktadır. Her psikolojik danışman yaklaşık olarak 200 öğrenci ile çalışır. 2 seviyeyi aynı anda yürütür.

Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lisede, Rehberlik Derslerinde çeşitli envanterler yoluyla veya bireysel görüşmelerle öğrencileri tanıma çalışmaları yürütülür.

Çeşitli seviyelerde en sık rastlanan, gözlemlenen konuları daha küçük gruplarla çalışabilmek için grup çalışmaları planlanır. Öğrencilerin ihtiyaçları temel alınarak, okul dışı uzmanlar tarafından verilen seminerler düzenlenir ve öğrencilerimizle buluşmaları, bilgilerinden faydalanmaları sağlanır. Her sene her seviyede çeşitli konulara odaklanılır.

Velilerimizin sorularından ve gözlemlediğimiz ihtiyaçları düşünülerek her yıl farklı konularda farklı uzmanlar tarafından verilen konferanslar düzenlenir.

Öğrencilerimizle ilgili daha fazla bilgi alabilmek için öğretmenleriyle rutin görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde aynı zamanda öğrencinin faydasına olabilecek şekilde yönlendirmeler yapılarak öğrenci-öğretmen ilişkisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi hedeflenir.

Sene boyunca her öğrencimize dokunmak öncelikli hedefimiz olmakla birlikte öğrencilerimizin temel değerlerini ve alışkanlarını kazandıkları ailelerini de tanımak, çeşitli konularda fikir alışverişi yapmak, rehberlik etmek çok önemsediğimiz bir konudur.

Okulumuz farklı öğrenen öğrencileri de desteklemek için hem İlkokulda hem Ortaokulda birer psikolojik danışman bulundurur. Öğrenmeyi desteklemek, çalışma alışkanlarını gözden geçirmek, öğrenmeyi öğretmek, öğrencinin gelişim alanlarını tespit edip bir plan dahilinde gerekli desteği sunmak bu bölümlerin temel görevidir.

Hisar Okulları Rehberlik Bölümü, okul ruh sağlığı alanındaki gelişmeleri yakından takip eder. Bunun için çeşitli seminer, konferans, kongrelere katılır, profesyonel gelişimi için eğitimler alır.