İnovasyon Merkezi

Hisar İnovasyon Merkezi, teknoloji toplumu ile etkileşimi ve K-12 eğitiminde mükemmeliyete ulaşma çabasını destekleyen, geliştiren, ortak ve ileriye uzanan hedefleri barındıran STEAM odaklı programlarla öğretmek, öğrenmek ve bu doğrultuda öğretmenlerin profesyonel gelişimini teşvik etmek için disiplinler arası ve çok disiplinli bir platform olarak tasarlanmıştır. 

Tüm yönleri ile Hisar İnovasyon Merkezi eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası arenada yol gösterici bir paydaş, bir lider olarak konumlanan Hisar Okullarının eğitim kalitesini daha da arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Hisar  İnovasyon Merkezi’nin çalışmalarının odağında Hisar Okullarının misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak aşağıdaki temel amaçları sıralayabiliriz;

  • Yaratıcılığı ve eleştirel düşünme becerilerini içine alarak etkin öğrenme yaklaşımı ile STEAM öğrenme etkinliklerini desteklemek.
  • Girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme kavramını tüm alanlarda uygulanabilir kılmak, ürün ve çözüm odaklı düşünebilme becerisi kazandırmak.
  • Hem yatay hem de K-12 düzeyinde dikey ilişkilendirmeyi sağlamak ve yatay ilişkilendirmede çoğalan bir temel oluşturmak.
  • STEAM alanındaki profesyoneller ve öğrencilerimiz arasında özgün ve otantik öğrenme fırsatları geliştirmek.
  • K-12’nin tüm seviyelerinde çevresel vatandaşlık projelerinin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek bu kapsamda Green Campus çalışmalarını tüm paydaşlarla koordine edip Üniversitelerle işbirliği yaparak daha güçlü bir yapı oluşturmak.
Hisar İnovasyon Merkezi Üyeleri
Merkez Üyeleri
Utku ÖZTEKİN Koordinatör
Bahadır YILDIZ Üye
Dilara VARDAR Üye
Erkan ÇERMİK Üye
Nihan ŞEHSUVAROĞLU Üye
Özgür DEMİRCAN Üye
Sedat YALÇIN Üye
Tayfur ŞANSAN Üye
Tuğba UCUZCU Üye
Yunus Emre DOĞAN Üye

İnovasyon ve Girişimcilik

HisarPlus, Hisar Okullarında teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon girişimlerinin bir parçası olarak öğrencilere sunulan fırsatları ve öğrenme ortamlarını ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmaları tek çatı altında toplayan yaratıcı bir platform olarak kurulmuştur.  HisarPlus aynı bağlamda “İNOVASYON”a dönüşmüştür. Devamı için…

Hisar’da Sürdürülebilirlik

2021-2022 akademik yılı Eylül ayı itibariyle, “Küresel Okul” ünvanı alan Hisar Okulları, İnovasyon Merkezi çatısı altında “Hisar’da Sürdürebilirlik” çalışmalarını başlatmıştır. Devamı için…

STEM Etkinlik ve Başarıları

Öğrencilerimize dijital çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak amacıyla STEM eğitim modelini; disiplinlerarası bir yaklaşım içinde sanat ve tasarımla  bütünleştirerek STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) şeklinde benimsemekteyiz. Devamı için…

Uzaktan ve Hibrit Eğitim Döneminde İnovasyon Merkezi Faaliyetleri

Hisar Okullarında 23 Mart – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen Uzaktan eğitim sürecinde İnovasyon Merkezimizin hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara ait detaylara linkten ulaşabilirsiniz.