İnovasyon Merkezi

Hisar İnovasyon Merkezi, teknoloji toplumu ile etkileşimi ve K-12 eğitiminde mükemmeliyete ulaşma çabasını destekleyen, geliştiren, ortak ve ileriye uzanan hedefleri barındıran STEAM odaklı programlarla öğretmek, öğrenmek ve bu doğrultuda öğretmenlerin profesyonel gelişimini teşvik etmek için disiplinler arası ve çok disiplinli bir platform olarak tasarlanmıştır. 

Tüm yönleri ile Hisar İnovasyon Merkezi eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası arenada yol gösterici bir paydaş, bir lider olarak konumlanan Hisar Okullarının eğitim kalitesini daha da arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Hisar  İnovasyon Merkezi’nin çalışmalarının odağında Hisar Okullarının misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak aşağıdaki temel amaçları sıralayabiliriz;

 • Yaratıcılığı ve eleştirel düşünme becerilerini içine alarak etkin öğrenme yaklaşımı ile STEAM öğrenme etkinliklerini desteklemek.
 • Girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme kavramını tüm alanlarda uygulanabilir kılmak, ürün ve çözüm odaklı düşünebilme becerisi kazandırmak.
 • Hem yatay hem de K-12 düzeyinde dikey ilişkilendirmeyi sağlamak ve yatay ilişkilendirmede çoğalan bir temel oluşturmak.
 • STEAM alanındaki profesyoneller ve öğrencilerimiz arasında özgün ve otantik öğrenme fırsatları geliştirmek.
 • K-12’nin tüm seviyelerinde çevresel vatandaşlık projelerinin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek bu kapsamda Green Campus çalışmalarını tüm paydaşlarla koordine edip Üniversitelerle işbirliği yaparak daha güçlü bir yapı oluşturmak.
Hisar İnovasyon Merkezi Üyeleri
Merkez Üyeleri
Utku ÖZTEKİN Koordinatör
Dilara VARDAR Üye – Girişimcilik Ekosistemi
Duygu ERDOĞAN Üye – STEAM Alanları Eğitimi
Nihan ŞEHSUVAROĞLU Üye – Sürdürülebilirlik Politikaları
Nick KORESSEL Üye – Sürdürülebilirlik Politikaları
Özge AYDEMİR Üye – Sürdürülebilirlik Politikaları, Öğrenci Komitesi, Merkez Projeleri
Sedat YALÇIN Üye – STEAM Alanları Eğitimi
Tolga ELDURMAZ Üye – Deprem ve Doğal Afet Çalışmaları
Tolga YAMATMA Üye – Deprem ve Doğal Afet Çalışmaları
Tuğba UCUZCU

Üye – Sürdürülebilirlik Politikaları

Bahadır YILDIZ

Proje Destek Ekibi – Sistem Tasarımı

Çağla FUNDA

Proje Destek Ekibi – Sürdürülebilirlik Projeleri

Tayfur ŞANSAN

Proje Destek Ekibi – STEAM Alanları Eğitimi

Zeynel KIZILELMA

Proje Destek Ekibi – STEAM Alanları Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi

Komite; teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon konularında öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Komitenin temel hedef ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

 • Hisar öğrencilerini, geleceğin teknolojilerine ve dünyasına iyi hazırlamak amacıyla eğitim-öğrenim hedefleri ve kazanımlarını gözden geçirmek,
 • K12 yapılanmasının önemli bir özelliği olan disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler ötesi yaklaşımları özümseyerek ve deneyimsel fırsatlar ortaya koyarak, tüm branşlarda yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla STE(A)M ve ilgili müfredat programlarını yenilemek, uygulamak ve halen kullanılan programlara entegrasyonunu desteklemek,
 • Hisar Okulları’nda gereken alanlarda yenilikçi çözümler sunan teknoloji ve altyapı önerilerinde bulunmak,
 • Teknolojinin toplumsal ve kamusal politikalar üzerindeki etkisi hakkında öğrencilerin farkındalıklarını artıracak yöntemleri önermek ve sosyal inovasyon ilkelerinin ders içeriklerine entegre edilmesi konusunda destek sunmak,
 • Hisar Okulları öğrencilerine girişimciliğin ve fikri mülkiyet haklarının temel ilkelerini benimsetmek, fikirlerin hayata geçmesi için tasarım süreci tasarım süreci, prototip yaratma ve iş modelleri geliştirmeleri konularında mentorluk etmek,
 • Hisar Okullarını, farklı eğitim kurumları, üniversite, iş dünyası ve kamu sektöründen uzmanlar ile bir araya getirmek, Hisar’da yürütülen ve yürütülecek olan STE(A)M çalışmaları ve projelerini tanıtmak amacıyla en iyi uygulamalar çalışmalarını başlatmak,
 • Hisar Okulları STE(A)M stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesini desteklemek.

Komite Yönergesi için lütfen tıklayın.

Merkez Üyeleri
Onur Koç Başkan
İpek Erduran Üye
Mahir Badem Üye
Selman Ölmez Üye
Sinan Uzan Üye
Temel Güzeloğlu Üye
Utku Öztekin Üye

İnovasyon ve Girişimcilik

HisarPlus, Hisar Okullarında teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon girişimlerinin bir parçası olarak öğrencilere sunulan fırsatları ve öğrenme ortamlarını ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmaları tek çatı altında toplayan yaratıcı bir platform olarak kurulmuştur.  HisarPlus aynı bağlamda “İNOVASYON”a dönüşmüştür. Devamı için…

Hisar’da Sürdürülebilirlik

2021-2022 akademik yılı Eylül ayı itibariyle, “Küresel Okul” ünvanı alan Hisar Okulları, İnovasyon Merkezi çatısı altında “Hisar’da Sürdürebilirlik” çalışmalarını başlatmıştır. Devamı için…

STEM Etkinlik ve Başarıları

Öğrencilerimize dijital çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak amacıyla STEM eğitim modelini; disiplinlerarası bir yaklaşım içinde sanat ve tasarımla  bütünleştirerek STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) şeklinde benimsemekteyiz. Devamı için…

Uzaktan ve Hibrit Eğitim Döneminde İnovasyon Merkezi Faaliyetleri

Hisar Okullarında 23 Mart – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen Uzaktan eğitim sürecinde İnovasyon Merkezimizin hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara ait detaylara linkten ulaşabilirsiniz.