Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Hisar Okulları her öğrencinin akademik ve psiko/sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış kapsayıcı ve sorumlu bir psikolojik danışmanlık programı  sunar ve aşağıdaki hizmetleri sağlar:

 • bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığı 
 • farklı bilişsel ihtiyaçları tespit edip geliştirme 
 • sınıf düzeyi ve somut ihtiyaçlara göre uyarlanmış müfredat; iletişim becerileri ve zaman yönetimi, duygu yönetimi, zorbalık ve önleme, bağımlılıklar ve önleme, çatışma çözümü, akademik beceriler, şiddet önleme, sağlık ve hijyen gibi alanları kapsar,
 • mesleki gelişim ve farkındalık, mesleki rehberlik
 • bireysel ve/veya grup danışmanlığı yolu ile ihtiyaca yönelik hizmetler, akran dayanışması, okul dışı uzmanlara yönlendirme
 • sınıf rehberlik çalışmaları
 • oryantasyon programları
 • test, envanter ve gözlemler yolu ile öğrenci tanıma çalışmaları  
 • karakter eğitimi
 • bireysel veli görüşmeleri ve işbirliği çalışmaları
 • sınıf düzeyi veli toplantıları, workshoplar ve bilgilendirme toplantıları
 • özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretmen destek grupları sağlama
 • hedef ve kazanımlara ulaşmada öğretmenlere materyal ve sınıf etkinlikleri yolu ile destek verme ve/ya öğretmenlerle takım çalışmaları yapma  
 • Okul bültenleri, panoları ve/ya web sayfası yolu ile okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili bilgiler sunma

Hisar Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Okulöncesinden 12. sınıfa kadar olan öğrencilerle gizlilik ve güven ilkesine bağlı olarak çalışır. Bölümümüzde öğrenciler gizlilik ve güven ilkeleri çerçevesinde, istedikleri her konuda yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.

Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü çatısı altında çift dile sahip, 14 meslek uzmanı görev alır. Rehber öğretmenlerimizin tümü yüksek lisans derecesine sahiptir. Bu uzmanlar disiplinler arası işbirliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Öğrenci gelişiminin takibi için öğrenci bilgileri düzeyler arasında etik kurallar çerçevesinde paylaşılır. Sene boyunca her öğrencimize ulaşmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. PreK-12 bütünlüğünde her seviyede öğrenmeyi desteklemek, öğrencilerimizin çalışma alışkanlıkları edinmelerini sağlamak ve öğrencinin gelişim alanlarını tespit edip bir plan dahilinde gerekli desteği sunmak da temel sorumluluk alanlarımızdandır. 

Bununla birlikte öğrencilerimizin temel değerleri ve alışkanları kazandıkları ailelerini de tanımak, çeşitli konularda öğrenci faydası gözetilerek işbirliği yapmak ve onlara rehberlik etmek önemsediğimiz bir konudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Rehberlik servisine nasıl ulaşabilirim?

Öğrenciler; kendi psikolojik danışmanına ulaşmak istediğinde Rehberlik Ofisine teneffüs saatleri içerisinde giderek konuşmak istediğini iletir. Öğrencinin Psikolojik Danışmanı uygun ortam ve zamanı ayarlayarak öğrenci ile görüşmesini yapar. Büyük yaş grubu e-posta aracılığı ile de kendi danışmanından randevu talep edebilir.

Veliler; çocuklarının Psikolojik Danışmanına ulaşmak istediğinde e-posta (ad.soyad@hisarschool.k12.tr) aracılığıyla ulaşıp randevu talep edebilirler. Okulöncesi ve İlkokul velileri HisarNet sistemini kullanarak da randevu alabilmektedirler. 

Hangi konularda Rehberlik servisinden yardım alabilirim?

Okulumuzda çalışan psikolojik danışmanlarımız öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize çeşitli alanlarda destek sağlamaktadır. Öğrencilerin bilişsel, sosyo - duygusal ve davranışsal gelişimini desteklemek öncellikli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin gelişimine destek sağlayacak bireysel, eğitsel ve mesleki çalışmalar düzenlemektedir.  

Rehberlik Servisinin Öğrenciye Yönelik Çalışmaları: Bireysel öğrenci çalışmaları ve grup çalışmaları; öğrencinin okula uyum sağlaması, kendini tanıması ve isteklerini uygun yollarla ifade edebilmesi, problem çözme becerileri, akran ilişkileri, iletişim becerileri, ilgi-yeteneklerini fark etmesine yardımcı olmakla birlikte, öğrencinin eğitim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi; öğrenme becerilerini ve öğrendiklerini aktarmaya yönelik bilişsel becerileri kazanmasını kapsamaktadır. 

Rehberlik Biriminin Öğretmenlere Yönelik Çalışmaları: Rehberlik servisi, öğretmenlerin hem mesleki becerilerini destekleyecek hem de öğrenci ile ilişkilerini güçlendirecek çalışmalar yapmaktadır. Sınıf dinamikleri, verimli öğrenme ve eğitim ortamının düzenlenmesi konusunda birlikte çalışırlar. 

Rehberlik Biriminin Velilere Yönelik Çalışmaları: Rehberlik servisi, ebeveynlik becerilerini desteklemek amacıyla ihtiyaç doğrultusunda görüşmeler, bilgi paylaşımları ve yönlendirmeler yapmaktadır.  Ayrıca öğrenci değerlendirme toplantıları, farklı konularda seminerler ve anne-baba okulları rehberlik servisi tarafından düzenlenmektedir.

Öğrencilerin öğrenmeye dair destek ihtiyaçları nasıl takip edilir?

Rehberlik servisimiz sene başında öğrencilere tarama çalışmaları yapmaktadır.  Bu çalışmalara ek olarak sınıf ve destek eğitim öğretmenlerimizin çalışma ve gözlemleri doğrultusunda  özel öğrenme ihtiyacı olan öğrencilerimiz belirlenir. Rehberlik servisi, bilişsel çalışmaları hem sınıf içerisinde hem de bireysel olarak sürdürmektedir. Buna ek olarak, destek eğitim odasında akademik ihtiyaca yönelik çalışma planı oluşturulur. Öğretmenlere ölçme değerlendirme konusunda destek sağlanır ve farklılaştırmaları organize etmelerine rehberlik edilir. 

Oryantasyon programlarının süreci nasıl işliyor?

Okulöncesi ve ilkokul da okulun ilk günü yarım gün olarak başlar. Okulöncesi seviyesinde öğrencilerin sınıfa ve okula kolayca adapte olabilmeleri için sınıf ortamında destekleyici çalışmalar yapılır. Her çocuğun alışma süreci ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur. 

İlkokulda ve ortaokulda, yeni kayıt olan öğrencilere okulun işleyişi ve fiziki yapısı hakkında tanıtım yapılır. Her öğrencinin ilk günlerdeki günlük rutini takip etmesi, iletişim kurması ve kaynaşması için kendi sınıfından bir mentör öğrenci belirlenir ve desteklenir. İlk çeyrek dönem sonuna kadar belirli periyodlarla öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılarak akademik ve sosyo duygusal süreçleri takip edilir. Eşzamanlı olarak öğretmenleri ve velileri ile görüşmeler planlanır. Öğrencinin okula uyum süreci ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulur. Yeni kayıt olan öğrencilerle yaş dönemlerine uygun grup çalışması yapılır.  Ortaokulda, ilk haftanın sonunda Rehberlik Bölümü tarafından grup çalışması planlanır ve öğrencilerden ilk haftanın geri bildirimi alınır. 

Liseye yeni geçen sınıf seviyeleri ve ara kayıtla gelen üst sınıf öğrencilerine ilk gün okulun işleyişiyle ilgili bilgi verilir. Bir program dahilinde bina turu yapılarak fiziki yapı tanıtılır. Paralelinde şube rehber öğretmenleriyle birlikte sınıflarda tanıma ve ısınma etkinlikleri uygulanır. İlk hafta liseye yeni gelen hazırlık ve 9.sınıf öğrencilerine gönüllü üst sınıf öğrencileriyle sınıf ziyaretleri gerçekleştirilir; öğrencilerin akranlarından bilgi almaları sağlanır. Ara sınıflara yeni gelen öğrencilerin ilk günlerinde ona destek olması için sınıfından bir mentör öğrenci atanır. İlk çeyrek dönemin sonuna kadar öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılır. Bu süre içerisinde, aynı amaçla veli ve öğretmen görüşmeleri de yapılır.

Öğrenci tanıma çalışmalarınız hangi aşamalardan geçiyor?

Öğrenci tanıma çalışmaları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik süreçlerimizin temelini oluşturmaktadır. Öğrenci okula aday olarak başvurduğu günden, mezun olduğu güne kadar farklı alanlarda yapılan çeşitli çalışmalarla sosyo-duygusal ve akademik olarak takip edilir. Okulöncesi ve ilk okulda yoğun olarak yapılan gözlem çalışmaları, öğretmen görüşmelerinden alınan bilgiler, veli görüşmeleri, projektif çocuk çizimleri, sorun tarama çalışmaları ile desteklenir. Okuma yazma becerisinin devreye girmesiyle otobiyografi, okul algısı, sosyometri çalışmaları yapılır, sonuçları değerlendirilir. Ortaokul ve Lise yıllarını kapsayan daha büyük yaş gruplarında, öğrenci ile yapılan birebir görüşmelerden alınan bilgiler, cümle tamamlama testleri, bilişsel değerlendirme çalışmaları, karakter envanterleri, ilgi-yetenek ve meslek anketleri ile zenginleştirilip detaylandırılır. Büyük ve küçük grup gözlemlerine, veli-öğretmen görüşmelerine, varsa okul dışı uzman iletişimine her yaşta büyük bir özenle devam edilir.

Kariyer gelişimi alanında öğrenciler nasıl destekleniyor?

Hisar Okullarında öğrencilerin kariyer gelişimi K12 boyutunda ele alınmaktadır. İlkokulda uygulanan envanterlerle öğrencilerin ilgi alanları belirlenir; bu bilgiler veliler, sınıf ve branş öğretmenleriyle paylaşılır. Ek olarak, rehberlik derslerinde 4.sınıf öğrencilerine meslek tanıtımı, gelecek planlama konularında etkinlikler düzenlenir.

Ortaokulda uygulanan ilgi ve yetenek envanterleri, çoklu zeka çalışmaları, hedef belirleme ve değerlendirme çalışmalarıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda bireysel görüşmeler planlanır.  Aile ve öğrenciler ile tüm çalışmaların sonunda hazırlanan dosya paylaşılarak bireysel değerlendirme yapılır.

Kariyer destek çalışmaları lisede daha derin olarak ele alınmaktadır. Liseye başlayan her öğrenciye Hisar Okulları Kariyer Merkezi’nden birer yurtiçi ve yurtdışı danışmanı atanır ve öğrencinin seçimine göre ilgili danışman tarafından bir yol haritası çizilir. Lise PDR, okul idaresi, öğretmenler ve kariyer danışmanları işbirliği içerisinde öğrencilerin doğru kariyer adımlarını atmalarında, doğru seçimler yapmalarında onlara destek olur. Bireyi tanıma çalışmaları, kariyer envanterleri, staj çalışmaları, meslek tanıtım günleri, üniversite gezileri, üniversitelerin okulumuzu ziyaretleri, yaz okulları, deneme sınavları, yurtiçi ve yurtdışı tercih ve başvuru çalışmalarının tümü bu kapsamda değerlendirilir. Üniversite hazırlık sürecinde, gelecek ve performans kaygısı, motivasyon, planlama/organize olma, hedef koyma, sistemli çalışma gibi konularda zorluk yaşayan öğrencilerle bireysel görüşmeler düzenlenir.

Çocuğumun psikolojik danışmanı onun gelişimini mezun edene kadar takip edecek mi?

Hisar Okulları’nda okul öncesinde her iki seviye için de sorumlu bir psikolojik danışman vardır.  İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde görevli her psikolojik danışman, ilgili okuldan mezun olana kadar aynı öğrenciyi takip eder. Öğrenci okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçerken, bilgileri bir sonraki psikolojik danışmana aktarılır. 

Destek Eğitim Odası nedir ve nasıl işler?

Destek eğitim odası ilkokulda kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarını kapsamaktadır. Yetersizliği olmayıp akranlarıyla birlikte eğitim sürecine devam edebilen ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireysel ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş, materyallerle desteklenmiş eğitim ortamıdır. 

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansı dikkate alınarak birebir eğitim veya grup (maksimum 3-4 kişilik) eğitimi yapılır.

Rehberlik Birimi tarafından öğrencinin uzmana yönlendirme süreci nasıl ilerler?

Öğrencilerimizin bilişsel ve sosyo-duygusal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir yol haritası belirlenir. Sınıf içi, sınıf dışı çalışmalarla destek çalışmaları planlanır. Öğrenme ve sosyo-duygusal alandaki gelişimi supervizyon desteği alınarak yürütülür. Gerektiği durumlarda akademik ve sosyo-duygusal gelişim alanlarında bir uzman desteği alınması yönünde aile ile işbirliği toplantıları yapılır. 

Rehberlik Servisi ile Uzmanların Öğrenci Takip Süreci Nasıl İlerler?

Rehberlik Servisi, velinin bilgisi dahilinde, öğrencinin yönlendirildiği uzman ile işbirliği içinde çalışır. Öğrencinin okul yaşamıyla ve takip edilen süreçle ilgili uzman ile paylaşımlarda bulunur. Uzmandan gelen değerlendirmelerin ardından öğrenci, okulda ihtiyaç duyduğu alanlarda desteklenir.

Öğrenciler resmi kaynaştırma sürecine neden ve nasıl dahil edilir?

Bireysel farklılıklardan kaynaklı ortaya çıkan öğrenme destek ihtiyaçları doğrultusunda, kaynaştırma eğitimine dahil edilecek öğrenciler ile ilgili sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve psikolojik danışmanının görüşlerinden oluşan bir dosya hazırlanır. Bu dosya öğrenci velisine teslim edilerek ilçemizdeki Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirilerek buradan bireysel inceleme ve tanılama randevusu alınması sağlanır. Burada gerçekleştirilecek incelemeden sonra bu kurumdan gelecek karar doğrultusunda öğrencinin resmi olarak kaynaştırma eğitimine dahil edilebilmesine olanak veren rapor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okulumuza ulaştırılır.