×

Disiplin Politikası

Hisar Okulları, K-12 bütünlüğünde olumlu disiplin yaklaşımını benimser. Bu doğrultuda hazırlanmış olan disiplin politikası Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri ile uyumludur.

Disiplinin Tanımı ve Amacı

Disiplin, etkin okul ve sınıf yönetimi sağlamak ve öğrencilerin davranışlarının dışarıdan müdahale ile kontrol edilmesini beklemek yerine öz disiplin geliştirmelerini desteklemek için bir dizi strateji ve uygulamadan oluşur.

Disiplinin amacı, öğrencilere iletişim, özerklik, sorumluluk duygusu öz-disiplin ve çatışma çözme becerileri kazandırmaktır. Disiplin, öğrencilerin kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olmaları yanında seçimlerinin zorlukların ve çatışmaların üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı olabileceğini görmelerini sağlar. İyi veya kötü çocuk yoktur; çeşitli ihtiyaçlara sahip çeşitli bireyler vardır.

Okul genelinde disiplin politikamız aşağıdaki prensiplere dayanmaktadır:

  • Öğretmenler, problem çözme sürecinde öğrencileri aktif rol almaya teşvik ederler, probleme kendileri çözüm getirmezler. Öğretmenler çocukların duygularını kabul eder, onları kendi kararları ile hareket etmeye teşvik ederler.
  • Öğretmenler, çatışmaları önlemek için destekleyici ortamlar oluştururlar; bu ortamları yaratırken öğrencilere güven ve öz denetim duygusu sağlayan farklı stratejiler uygularlar.

i. Çocuklar için gelişimsel olarak uygun sınırlar ve beklentiler belirlerler.
ii. Çocukların oyun oynamak ve çalışmak için seçim yapabilecekleri pek çok malzeme sağlarlar.
iii. Tutarlı bir günlük rutin oluştururlar.
iv. Başkaları ile iletişimde bulunma ve malzemeleri kullanma anlamında model oluştururlar.
v. Öğrencileri herhangi bir değişiklik veya olaylardan önce bilgilendirirler.

  • Öğrencilerin, davranışlarının dışarıdan kontrol edilmesini beklemek yerine kendi öz disiplinlerini geliştirmeleri beklenir.
  • Öğretmenler “ben dili” kullanırlar ve öğrencileri aynı dili kullanmaya teşvik ederler.
  • Öğretmenler “övgü” yerine “teşvik etme” yolunu kullanırlar. Ceza yerine davranışların doğal sonuçları gündemdedir. Öğretmenler, öğrencileri davranışlarının sonucunda ortaya çıkan durumu ve koşulları yaşamaya teşvik ederler.
  • Hisar Okulları’nda sosyal çatışmalar aktif öğrenme için önemli fırsatlar olarak görülür. Öğretmenler, öğrencilerin çıkan çatışmaları aşağıdaki 7 adımdan oluşan yolu izleyerek çözmelerine destek olurlar. Çatışma çözümü bir süreçtir ve zaman alır; öğretmenler sabırla ve tutarlı bir şekilde aşağıdaki prosedürleri tekrarlarlar.

1. Adım: Öğretmenler konuya sakin bir şekilde yaklaşırlar.

2. Adım: Öğretmenler çocukların duygularının farkındadırlar ve konuyla ilgili bilgi toplarlar.

3. Adım: Öğretmenler, çocukların söylediklerine göre sorunu yeniden ifade ederler.

4. Adım: Öğretmenler, öğrencilerin çözüme yönelik fikirlerini sorarlar.

5. Adım: Öğretmenler önerilen çözüm(ler)i yeniden ifade eder ve çocuklardan hangisinin uygulanacağına karar vermelerini isterler.

6. Adım: Öğretmenler çocukları kararlarına göre hareket etmeleri konusunda teşvik ederler.

7. Adım: Öğretmenler öğrencilerin gelişimlerini takip ederek desteklerini sürdürürler, gerekirse belirlenen çözümü yeniden tanımlarlar.