×

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz - Yaptıklarımız

Gerçek potansiyelimizi, eleştirel düşünce ve etkin işbirliği ile dünyaya anlamlı katkılar sunarak keşfedip geliştirmek

Vizyonumuz - Hedeflerimiz

Titiz bir özveriyle gelişmeye ve yeniliklere daima açık bir okul olarak, nitelikli ve her yerde fark edilen çalışanlarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve çevremizle tanınan ve tercih edilen bir kurum olmayı amaçlıyoruz. Hisar Okulları, başarıları ve eğitime olan katkılarıyla dünya çapında örnek bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Özdeğerlerimiz – Hisar Ailesine Kazandırmayı Hedeflediklerimiz

  • Bütünlük: Sahip olunan değerli nitelikler akademik başarı kadar önemli olduğundan, Hisar Okulları yüksek ahlaki değerlerle yaşamaya, güçlü bir kişilik yapısına, sosyal bağlamda sorumluluğa ve sorgulama yeteneğine sahip olunmasına önem verir.
  • Farklılık: Hisar Okulları farklılığı ve yaratıcılığı benimseyerek farklılıkların anlaşılıp takdir gördüğü ve teşvik edildiği bir ortam sunar.
  • Sorumlu İletişim: Hisar Okulları, öğrencilerini, çalışanlarını ve Hisar ailesini etkin bir şekilde ve saygı çerçevesi içerisinde iletişim kurmaya teşvik eder ve anlamak için dinlemenin önemini vurgular.

  • Uluslararası Farkındalığa Sahip Olma: Hisar Okulları, * Küresel konulara ilgi çekmek için imkanlar yaratmak,* Farklı kültürlerle iletişim kurmak ve onları anlamak için birden çok dili akıcı şekilde geliştirmek,* Saygı ve hoşgörü yoluyla farklı bakış açılarından bakacak şekilde farkındalık geliştirmek,* Öğrencilere, onları çevrelerindeki dünya ile etkileşim içine sokacak bilgi ve becerileri kazandırmak için gayret gösterir.
  • Azimli Olma: Hisar Okulları, öğrencilerinin öğrenmelerinin ve öz farkındalıklarının en üst noktaya ulaşması için gayret gösterir.

Felsefemiz – İnandıklarımız

Önde gelen bir okul olma yolunda bize rehberlik eden prensiplerimiz

1996 yılında kurulan Hisar Okulları, Türkçe ve İngilizce sağladığı seçkin eğitimle öğrencinin anaokulundan lise son sınıfa kadar geçen öğrenim hayatında içindeki gerçek potansiyeli keşfedip açığa çıkartma amacına hizmet etmektedir.

Hisar Okulları evrensel ve çağdaş değerlere inanan, aynı zamanda Atatürk’ün ilke ve inkilapları ışığında kurulan demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nde hem dünyaya hem de kendi çevresine örnek olan bir eğitim kurumudur.

Bizler Hisar Okulları’nda;

●Anlayarak öğrenmenin günlük yaşamımızda doğal bir yere sahip olduğuna inanıyoruz.

●Kendimizi öğrenme sürecini sürekli geliştirmeye adamış durumdayız.

●Öğrencilerimize, içinde çok yönlü öğrenme ortamlarını barındıran tesislerimizde hem zengin bir müfredat, hem de müfredat dışı fırsatlar sunuyoruz.

●Öğrenciler arasında ve aynı zamanda öğrencilerle öğretmenler arasında ortak saygı ve güvene dayalı kurulmuş, yüksek kaliteli bir ortam sağlıyoruz.

●Güçlü bir çalışma ahlakına sahip olmaya ve çalışma ahlakının bizi en üst seviyede başarılara taşıyacağına inanıyoruz.

●Tüm ortaklarımızla demokratik ve şeffaf bir işbirliği içinde olmayı destekliyoruz. Böylelikle birlikte çalıştığımız her bir ortağımız ve/veya bireyin özerkliğine ve aynı zamanda diğer tüm bireylerle işbirliği ve uyum içinde olmalarına inanıyoruz.