×

Bilgi İşlem

Hisar Okulları Bilgi İşlem Bölümü 7 personeli ile aşağıdaki alanlarda bilişim teknolojileri ve iletişim hizmeti sunmaktadır:

 • Sunucu Donanımı ve Yazılımı
 • Ağ altyapısı
 • Siber güvenlik
 • İletişim
 • Görsel İşitsel Teknolojileri
 • Bilişim Destek
 • Yazılım geliştirme

Bilgi İşlem Bölümünün sorumluluk alanları şu şekildedir;

 • Akademik faaliyetleri, gerekli donanım ve yazılımı uygulayarak, denetleyerek ve koruyarak desteklemek,
 • Okul prosedürlerinin verimliliğini ilgili ekipman ve hizmetler ile artırmak,
 • Okul verileri saklanırken ve erişim sağlanırken doğruluk, bilgi güvenliği ve kolay erişim prensiplerini gözetmek,
 • Görsel-işitsel ve multimedya alanlarında modern teknoloji uygulamaları sunarak akademik başarıya katkıda bulunmak 
 • Öğrencilerin yaratıcılık ve inovasyon alanlarındaki gelişimlerini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla yeni teknolojiler sunarken akademik personel ile işbirliği yapmak.

Bilgi İşlem Bölümü Yönetimi  

Bilgi İşlem Yönetiminin birincil görevi eğitim kalitesini geliştirecek yenilikçi fikirler ve yöntemler önermektir.

Bilgi İşlem Yönetimi, Hisar Okulları’nın misyonu doğrultusunda, okul çalışanlarının günlük çalışmalarını gerçekleştirmelerine ve birbirleri ile doğru şekilde iletişim kurmalarına imkan tanıyacak ileri ve güçlü bir teknoloji altyapısına (ağ, donanım ve yazılım) sahip olmasını sağlar.

Bilgi İşlem Ekibi

Bilgi İşlem ekibi, tek bir yapı olarak hareket ederken, yeni teknolojilere tutkusu olan teknoloji uzmanlarından oluşur. Bilgi İşlem ekibi diğer okul çalışanları ile birlikte okul misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken iletişim, esneklik ve gerektiğinde inisiyatif almayı gözetir.