Okullar

Hisar Okulları, akademik faaliyetlerini;

  • 4 Okul (Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise)
  • 6 Bölüm (Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler), her okulun kendi bünyesinde koordinatörlük,
  • 1 Bölüm (Modern Diller), 5-12. Sınıf seviyeleri arasında koodinatörlük
  • 4 Bölüm (Bilgisayar Eğitimi, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik) K-12 seviyesinde Bölüm Başkanlığı
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  • Hazırlık Bölümü

yapılanması içinde hem dikey hem yatay entegrasyonu en etkin şekilde sağlayarak yürütmektedir.

 

 

2018 - 2019 Yılı Akademik Bilgileri

 

Toplam 1416 öğrenci
Okulöncesi öğrenci sayısı: 134
İlkokul öğrenci sayısı: 421
Ortaokul öğrenci sayısı: 425
Lise öğrenci sayısı: 436
92 kişilik destek kadro
Toplam 225 öğretmen; 183 Türk, 42 yabancı öğretmen
Öğretmenlerin %56'sı en az iki dil bilmekte
Öğretmenlerin %42'si yüksek lisans derecesine sahip
6 öğrenciye 1 öğretmen
Okulöncesi 4-5 yaş grubunda her sınıfta 2 öğretmen ve 16 öğrenci
Okulöncesi 5-6 yaş grubunda her sınıfta 2 öğretmen ve 17 öğrenci
İlkokul, Ortaokul ve Lise'de 20-22 kişilik sınıflar