×

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersinin programı, “Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras, Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu alanlara ait içerik öğrencilerin bireysel gelişimlerine, ilgilerine ve farklılıklarına göre zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerini sağlayacak öğrenme ortamları düzenlenmektedir. Öğrencilerin yaratıcılığı her alanda desteklenmekte ve özgün ürünler oluşturmaları için ortamlar yapılandırılmaktadır. Öğrencilerin bireysel ilgi ve performanslarını desteklemek amacıyla her öğrenim yılında ve her sınıf düzeyinde okulumuzun Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisi’nde Hisar Serisi Karma Sergileri düzenlenmektedir.