×

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersinde, “Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat, Doğal Hayat” üniteleri Hisar kazanımları ile zenginleştirilerek dikey ilişkilendirmeler yapılır. 1. ve 2. Sınıflarda haftada dört saat, 3. Sınıflarda haftada üç saat işlenmektedir. Hayat Bilgisi öğrenim programı, öğrencilerin farklılıklarına ve öğrenme ilkelerine uygun şekilde düzenlenmektedir. Öğrenme ortamı, etkin öğrenme unsurlarını içerecek şekilde düzenlenerek kalıcı anlamalar sağlanmaktadır.

Hayat Bilgisi dersleri, öğrencilerimize şu beceri ve deneyimleri kazandırmayı hedefler;

  • Öz yönetim becerileri kazanmak,
  • Sorun çözme becerilerini geliştirmek,
  • Sağlıklı ve güvenli yaşam bilinci kazanmak
  • Sosyal katılım becerisi kazanmak,
  • Farklılıklarla ortak yaşam kültürü oluşturmak,
  • Ekolojik farkındalığı olan bireyler olarak yetişmek.