×

Beden Eğitimi

Hisar Okulları Beden Eğitimi programı, MEB müfredatı çerçevesinde öğrencilerin bireysel ihtiyaç ve farklılıkları gözetilerek hazırlanır. Programa dahil edilen farklı ve özgün spor branşlarının, öğrenciler tarafından tecrübe edilmesi sağlanır.


Hedefler

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, öğrencilerin kendilerine uygun olan sporu tanıyıp, hayat boyu düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmaktır.

Temel hedef; belirlenmiş ünitelerdeki spor branşına ait temel becerileri sınıf seviyesine uygun olarak öğrencilere kazandırmaktır.

Program

Beden Eğitimi Dersi, Lise'de haftada 2 saat (blok ders) şeklinde uygulanmaktadır.

Lise seviyesinde fiziksel farklar nedeniyle kız ve erkek sınıfları oluşturulur ve dersler uygulamalı olarak yapılır. Dersler, aynı saat diliminde gelen seviyelere 4 farklı fiziksel alanda ve 4 farklı branşta kendi içerisinde rotasyon uygulamasıyla yapılır. Öğrenciler, her 8 haftada 4 farklı branşı uygularlar.

Yıl içerisinde belirlenmiş tarihler arasında o sınıf seviyelerinde 4 haftalık sınıflar arası turnuva dönemine yer verilir.

Lise seviyesinde branşlardaki yetkinliği arttırabilmek amaçlı seçmeli futsal, fitness, squash&masa tenisi, badminton dersleri haftada 2 saat (blok ders) olarak verilir.