×

Program

9. Sınıf

9. Sınıfta öğrenciler haftada 7 ders saati İngilizce eğitimi alırlar. 9. Sınıf için belirlenmiş bir model yoktur; öğrenciler çeşitli türlerde ve farklı düzeyde edebiyat çalışmalarıyla uğraşırlar. Akademik yıl içinde işlenen beş ünitenin temaları, empati ve kişisel önyargı, dehşet, Büyük Buhran, şiir ve bir kahramanın öyküsü konularını kapsar. Yazmanın ana temelleri ise şunları kapsar: yapılandırılmış paragraflar, karşılaştırma-karşıtlık konuları üzerine denemeler, ikna edici yazılar, kısa öyküler, şiir ve paragraf sentezi.

Derste okunan eserler: The Absolutely True Diary of a Part-time Indian by Sherman Alexie; Various Horror Readings by Bram Stoker, Stephen King, Joyce Carol Oates and others; Of Mice and Men by John Steinbeck; Various Poems by poets of the 19th and 20th century; Various Myths from a variety of source

10. Sınıf

10. Sınıfta İngilizce programı haftada beş ders saatidir. İşlenen tema yetişkinliğe adım konusudur. Öğrenciler roman, tiyatro eserleri, kurmaca olmayan yazılar ve çizgi romanlara eğilirler. Yazmanın ana temelleri ise analitik yazılar, sebep-sonuç yazıları, kişisel anlatımlar ve yaratıcı yazı yazmayı kapsar.

Derste okunan eserler: The Catcher in the Rye by J.D. Salinger; Romeo and Juliet by William Shakespeare; Various Psychology Readings by several prominent 20th century psychologists; Persepolis by Marjane Satrapi

11. Sınıf

11. Sınıfta öğrenciler altı ders saati İngilizce eğitimi alırlar. Normal derslerde yıl içerisinde işlenen temalar iktidar, baskı ve isyandır. Öğrenciler ikna edici denemeler ve edebi analiz gibi daha önceden inceledikleri yazı türlerini tekrar ele alırken aynı zamanda yoğunlaştırılmış bir araştırma projesiyle bir de Shakespeare oyunu projesini içine alan yeni değerlendirme modelleriyle ilgili de çalışırlar. Bir yıl sonraki üniversite başvuruları da dikkate alınarak öğrencilerin bireysel yazılarını ve kişisel beyanlarını yazmaları için iki kısa ünite daha işlenmektedir.

Derste okunan eserler: Antigone by Sophocles; 1984 by George Orwell; Macbeth by William Shakespeare; Maus by Art Spiegelman

11. Sınıf AP Dil & Kompozisyon

11. Sınıfta AP İngilizce dersini tercih eden öğrenciler de altı ders saati İngilizce eğitimi alırlar. Bu program normal 11. Sınıf İngilizce programından tamamıyla farklıdır ve öğrencilerin ikna edici, söz sanatı analizi ve sentezi olarak üç farklı tür deneme yazısına odaklanmalarını sağlayarak Mayıs’ta girecekleri AP Dil sınavına hazırlamaktadır. Dersler kurmaca ve kurmaca olmayan hikayelerle zenginleştirilmiştir.

Derste okunan eserler: The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde; In Cold Blood by Truman Capote; Welcome to the Monkey House by Kurt Vonnegut; Various Non-Fiction Readings by authors from the 18th-21st centuries

12. Sınıf

12. Sınıfta öğrenciler altı ders saati İngilizce eğitimi alırlar. Esas hedefimiz öğrencileri üniversite düzeyindeki okuma ve yazma çalışmalarının gerektirdiklerine hazırlamaktır. Çalışmalarda kurmaca ve kurmaca olmayan metinlere eş değerde odaklanılır. Önceki yıllarda öğretilen becerileri geliştirirken öğrenciler aynı zamanda eleştirel yazma ile de ilgilenirler.

Derste okunan eserler: The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald; A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams; Various Short Stories by a number of 20th century authors; A Bildungsroman (chosen at student discretion)

12. Sınıf AP Edebiyat & Kompozisyon

12. Sınıfta AP İngilizce dersini tercih eden öğrenciler de altı ders saati İngilizce eğitimi alırlar. Bu program normal 12. Sınıf İngilizce programından tamamıyla farklıdır. Öğrencilere önemli kurmaca edebiyat, şiir ve tiyatro eserlerini de kapsayan, Shakespeare döneminden başlayarak günümüze uzanan çeşitli eserler öğretilir. Akademik yıl boyunca metinler arası bağ kurmak üzerine odaklanılır. Ünitelerde metinlerarasılık, Shakespeare trajedileri, şiir, modern ve post-modern anlatılar ve edebiyatta kadınlar konuları işlenir. Derslerin önemli bir bölümü Mayıs’ta girilecek olan AP Edebiyat sınavına hazırlıkla geçer.

Derste okunan eserler: Various Intertextual Readings by authors from ancient times to the present; As I Lay Dying by William Faulkner; Hamlet by William Shakespeare; Various Poetry in English by poets from 1600-1950; A Room of One’s Own by Virginia Woolf; Various Short Stories by authors of the 19th and 20th century

SEÇMELİ DERSLER

AP Capstone

AP Capstone, 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine sunulan araştırma temelli, haftalık 4 ders saatlik ve iki yıllık bir programdır. İlk yıl araştırma yöntemlerini öğrenerek, ikinci yıl ise öğrencinin bireysel araştırma projesi üzerinde çalışmasıyla geçer. Program içerik odaklı olmaktan çok becerilere odaklıdır. Bu programın her iki yılını da tamamlayan öğrenciler AP Capstone sertifikası almaya hak kazanırlar. Her iki yılı da 4 farklı AP programıyla birlikte, sınavda 3 veya üzeri notu alarak tamamlayan öğrenciler AP Capstone Diploması almaya hak kazanırlar.

Yaratıcı Yazarlık

Tüm akademik yıla yayılan bu ders, 10. ve 11. Sınıf öğrencilerine haftada iki ders saati sunulur. Öğrenciler kendi yazma becerilerini kısmi olarak edebiyat çalışarak, çoğunlukla da derste diğer öğrencilerle birlikte yürüttükleri yazma atölyeleriyle pekiştirirler.