×

Müzik

Hisar Okulları'nda Müzik eğitimi, Okulöncesi 1-2-3. Sınıflarda müzik eğitimi toplu ders olarak yapılmaktadır. Müzik programımızdaki dikey yapılandırma ile öğrencilerimiz 4. Sınıftan itibaren eğitim görecekleri branş derslerine kademeli olarak hazırlanmaktadırlar. Ortaokul ve Lise eğitimleri boyunca seçtikleri branşta yetkinleşmektedirler.

Branş Dersleri

Okulumuzda 4. sınıftan itibaren toplu Müzik dersleri yerini, Milli Eğitim Bakanlığı müzik dersi müfredatı kapsamı içinde, öğrencilerimizin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda seçecekleri enstrüman branşı derslerine bırakmaktadır.

Bu sistemin temeli öğrencimizin seçeceği enstrümanın eğitimini almasına dayanmaktadır. Ancak bu seçimlerin doğruluğundan emin olabilmek, çoğu zaman belli bir deneme süresi gerektirmektedir.

Bu uygulama da öğrencimiz için en doğru enstrüman seçiminin yapılması 3. sınıf boyunca müzik derslerinde yapılacak öğretmen gözlemleri sonucu şekillenir.

Öğrencilerimiz, 4. Sınıftan itibaren piyano, keman, klasik gitar, flüt, trompet, saxafon, klarnet, vokal, perküsyon branşlarından birini seçerek müzik eğitimine 8. sınıfın sonuna kadar devam ederler, Lise seviyesinde enstrüman eğitimini seçmeli ders seçenekleriyle arttırma şansına sahiptirler.

5. Sınıftan itibaren, Ortaokul ve Lise seviyesinde faaliyet gösteren Orkestra Klüpleri her seviyeden öğrencilere toplu halde müzik yapma fırsatı sunar.

Branşlaşmanın amacı, öğrencimizin okulumuzdan mezun olurken iyi seviyede enstrüman çalmasını, öğrencilik yıllarında okul orkestralarında görev almasını hedefler.