×

Hareket Eğitimi

Okulöncesi Hareket Eğitimi dersi, kinestetik zekanın gelişimine destek vermeyi amaçlayan öğrenme deneyimlerinin önemli bir unsurudur. Hareketi yaşamaya ve tanımlamaya odaklanan program, öğrencilerin kendi bedenine yoğunlaşarak sanatsal yaratıcılığını hareket üzerinden gerçekleştirmesinin yollarını arar.

Okulöncesinde öğrenciler hareket için sağlanan fırsatlar yolu ile, hem hareket becerilerini hem de kendileri ve dünyaları hakkındaki anlayışlarını geliştirirler. Bu sayede kendi hareket yetenekleriyle ilgili bir özgüven ve farkındalık kazanırlar.

Öğrencilerin bedeninin hazır olması amacıyla yapılan koordinasyon, denge, kondisyon ve konsantrasyon çalışmaları, Hareket Eğitimi dersi kazanımlarında önemli bir yer tutar.