×

High/Scope Eğitim

A.B.D.’de David Weikart ve ekip arkadaşları tarafından geliştirilen High/Scope eğitim modeli çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen bir eğitim programıdır. Başarısı, uzun yıllar süren ve katılan öğrencileri kırk yaşlarına kadar izleyen çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

İsviçreli psikolog Jean Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına ve Vygotsky’nin sosyokültürel teori ve iskele sistemine dayanan ve Howard Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı ile sıkı sıkıya örtüşen unsurlar içeren High/Scope modeli çocuk merkezli bir eğitim programı sunar. Okul ve hayat başarısı ölçümlerinde tamamen öğretmen güdümlü ve tamamen çocuk güdümlü programlarla karşılaştırıldığında, Etkin Öğrenme felsefesini merkezine alan bu dengelenmiş program anlamlı olumlu sonuçlara ulaşır.

Programda, çocukların çeşitli gelişimsel alanları ve becerileri Temel Gelişim Göstergeleri ile desteklenmektedir. Bu beceriler, farklı gelişim alanlarına yönelik ve çocukların yaş seviyelerine uygundur. Çocuklarda var olan ve gelişmekte olan becerileri geliştirip güçlendiren Temel Gelişim Göstergeleri becerileri geniş kapsamlı ele alarak uzun vadede yarar sağlar.

Temel Gelişim Göstergeleri

  • Öğrenme Yaklaşımları
  • Sosyal ve Duygusal Gelişim
  • Fiziksel Gelişim ve Sağlık
  • Dil Okur-Yazarlık ve İletişim
  • Matematik
  • Yaratıcı Sanat
  • Fen ve Teknoloji
  • Sosyal Bilimler

High/Scope günlük programının en önemli zaman dilimlerinden biri Planla-Yap-Değerlendir sıralamasıdır. Sırasıyla planlama, çalışma ve hatırlama sıralı faaliyetlerini içeren bu sıralamada çocuklar ilgi alanlarına yönelik bir plan yapma; planını uygulama; planlarını ve uygulanışlarını hatırlama fırsatına sahip olurlar. Çocuklar planlama yapabildiklerini, aldıkları kararları uygulayabildiklerini görür ve karşılaştıkları sorunları düşünüp çözemediklerini, bir sonraki fırsatta nasıl çözebileceklerini değerlendirirler. Dolayısıyla, özgüvenleri ve sorumluluk duyguları artar ve böylece bağımsızlık duyguları gelişir. Kesin bir sonuç ya da tek bir doğru beklentisi olmadığından çocuklar yaratıcı ve kendilerine özgü bir şekilde çalışırlar. Yetişkinin rolü çocukları düşünmeye teşvik eden açık uçlu sorular sormak, problem çözme yetilerinin gelişmesini sağlamak ve zaman zaman bir adım öteye taşıyabilmek için uğraşmalarını sağlamaktır.