×

Hoşgeldiniz

Okulöncesi programımız, çocuğun gelişimini bütünleşmiş bir yaklaşımla ele alacak şekilde tasarlanmıştır ve etkin öğrenme yöntemlerini temel alarak, 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini hedefleyen, nitelikli bir eğitim programı sunmaktadır.

Günlük program, öğrencilerin düşünmesini, sorgulamasını, inisiyatif almasını, planladıklarını gerçekleştirmesini ve yaptıklarını değerlendirmesini hedefler. Okulöncesi Bölümümüz; fiziksel donanım ve düzeni, çocukların gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz önünde tutulan bir eğitim programı; tutarlı bir günlük akış; olumlu öğretmen-çocuk yaklaşımı; aile katılımı ve programın değerlendirilmesi unsurlarını etkin bir şekilde gerçekleştiren, nitelikli bir okulöncesi eğitim kurumudur.

Öğrenme ortamlarımızda öğretmen/çocuk oranının ideal sayılarda olması, çocukların öğretmenleri ile etkin etkileşim içinde olmalarına, bu şekilde insiyatiflerinin desteklenmelerine fırsat verir. Bu yolla, çocuklar yaşadıkları olumlu etkileşimler sonunda geleceğe güvenle bakan, amaçlarını belirleyen, karar veren ve problem çözen bağımsız bireyler olabileceklerdir.

Alan deneyimine sahip yetkin öğretmenlerimiz, kurumumuz tarafından desteklenen yurt içi ve yurt dışı merkezli uzun soluklu eğitimlerle kendilerini ve programı geliştiririrler. Öğretmenlerimiz hem günlük takım çalışmaları hem de yatay ve dikey akademik disiplinlerarası çalışmaları yolu ile, hem eğitim programının uygulanışında hem de herbir çocuğa yaklaşımda tutarlı bir tutuma ulaşılmasını sağlarlar. Aralarında hissettikleri destek ve güveni çocuklarla olan etkileşimlerine yansıtarak, onların eğitim yolculuklarının ilk basamağına olumlu duygularla adım atmalarını sağlarlar.

Sibel Yalkın
Okulöncesi Müdürü