×

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Hisar Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü okul öncesinden lise son sınıfa kadar K-12 bütünlüğünde, koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla tüm öğrencilerin yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak, onların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışır. Bu çalışmalarla bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefler.

Bölümümüzde öğrenciler gizlilik ve güven ilkeleri çerçevesinde, istedikleri her konuda yargılanmadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün yaptığı çalışmalar;

  • Bireysel veli, öğrenci ve öğretmen görüşmeleri,
  • Sınıf rehberlik çalışmaları,
  • Mesleki rehberlik çalışmaları,
  • Akran destek programları,
  • Grup çalışmaları,
  • Veli-öğrenci-öğretmen seminerleri,
  • Oryantasyon çalışmaları,
  • Öğrenci tanıma çalışmaları (test, envanter uygulamaları ve gözlemler)
  • Değerler eğitimi.

Öğrencilerimizin problem çözme becerisine sahip, farklılıklara saygılı, akranlarıyla ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, karar verme becerileri gelişmiş, farkındalığı güçlü, çevresine ve çevresindeki olaylara duyarlı, empati kurabilen birer dünya vatandaşı olmalarını hedefliyoruz.

Hisar Okulları PDR Bölümü çatısı altında 13 meslek uzmanı görev alır. Bu uzmanlar disiplinler arası işbirliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Öğrenci gelişiminin takibi için öğrenci bilgileri düzeyler arasında etik kurallar çerçevesinde paylaşılır.

K-12 bütünlüğünde her seviyede öğrenmeyi desteklemek, öğrencilerimizin çalışma alışkanları edinmelerini sağlamak, öğrenmeyi öğretmek ve öğrencinin gelişim alanlarını tespit edip bir plan dahilinde gerekli desteği sunmak da temel sorumluluk alanlarımızdandır.

Sene boyunca her öğrencimize ulaşmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bununla birlikte öğrencilerimizin temel değerleri ve alışkanları kazandıkları ailelerini de tanımak, çeşitli konularda öğrenci faydası gözetilerek işbirliği yapmak ve onlara rehberlik etmek önemsediğimiz bir konudur.