×

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersindeki eğitim öğretim programı, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda haftada iki ders saati olarak yürütülmektedir.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin amacı; evrensel insani ve ahlâki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Hedefler

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. ” sözünden hareketle;

  • Doğru din anlayışına sahip,
  • Kendisiyle ve çevresiyle barışık,
  • Hoşgörülü, farklılıkları kültürel bir zenginlik olarak gören ve kuşatıcı bir dil kullanan, birlikte yaşama kültürü gelişmiş,
  • Kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlâk, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi

amaçlanmaktadır.