×

Ders İşlenişi

Ders amaçları doğrultusunda, öğrenme-öğretme sürecinde, öğretim programı aracılığıyla kazanmaları hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavramlar, yüksek düzeyde ahlâk ve karakter sahibi olmak ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak çerçevesinde; öğrenci merkezli yaklaşımlarla, anlayarak öğrenme, araştırmacılık, sorgulayıcılık ve yaratıcılık yöntemleriyle eğitim öğretimdeki yenilikler takip edilerek kazandırılır.

Derslerde, öğrencilerin ele alınan olayları açıklamalarını, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayan bireysel veya grup etkinlikleri, öğretmen ve öğrencilerin birlikte katılacağı tartışmalar ve yaparak-düşünerek öğrenme etkinlikleri yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Dersle ilgili ölçme ve değerlendirmelerde amaç; öğrencilerimizin konuları öğrenme ve kavrama düzeylerini tespit etmek, öğrenilmesinde güçlük çekilen konulara geri dönme yoluyla öğrencilerimizin eksikliklerini gidermek (geri besleme) ve bu suretle önümüzdeki yılların müfredat geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Ölçme ve değerlendirmede “süreç odaklı değerlendirme” esas alınmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem ikişer yazılı sınav yapılır. Bir öğrencinin dönem notu; sınavlardan aldığı notlar ve ders etkinliklerine katılım ile proje notu sonucunda ortaya çıkan notların ortalamaları ile belirlenir.