×

Türkçe

“Türkçemiz, derinliğiyle, genişliğiyle, sınırsız gücü ve güzellikleriyle içinde bin bir rengi barındıran engin bir denizdir.” Yaşar Kemal

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerimizin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü ve yazılı iletişimle ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmalarını sağlar. Bu beceriler, okuma, yazma, konuşma, dinleme alanlarına yönelik çalışmalar aracılığıyla verilir. Becerilerin yapılandırılmasında, öğrencilerin kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma - yazma alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bilgi, yetenek ve değerleri içeren bir bütünlük temel alınır.

Hedefler

Türkçe Dersi Öğretim Programı hedefi;

  • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
  • Kendini ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimcilik ve sorun çözme kapasitesi gelişmiş,
  • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, özgüveni yüksek, çevresiyle uyumlu, görüş ve tezlerini gerekçe ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen,
  • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen, okuma ve öğrenmeden zevk alan,
  • Bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak bilgi edinme, oluşturma ve paylaşma becerileri gelişmiş bireyler

yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin, öğrendiklerini beceriye dönüştürebilmeleri için Türk ve dünya edebiyatının seçkin edebî eserleri ile farklı kültürlere saygı duyarak dünya vatandaşı olmaları önemsenmektedir. Buna göre öğretim programında öğrencilerin, görsel okumalar, gündelik yaşamla bağ kuran düşünsel yazılar ve araştırmalarla zihinsel yetkinliklerinin, entelektüel birikimlerinin ve düşünce dünyalarının gelişimi gözetilmektedir.