×

Hisar Okulları Akademik Fonları

Hisar Okulları, misyonu ve savunduğu değerler doğrultusunda en iyi öğrencilere burs olanağı sağlamakta, sürekli değişen ve gelişen eğitim ve öğretim koşullarında ülkemizde lider konumunu sürdürebilmek için güçlü akademik kadroların mesleki gelişimleri, teknolojik ve akademik altyapısının iyileştirilmesi için önemli kaynak aktarmaktadır.

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile aşağıdaki akademik fonlar oluşturulmuştur. Belli bir fon kapsamında proje-bazlı şartlı bağışlar ilgili projede kullanılır; söz konusu fon kaynakları okul yönetiminin talebi ve Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili projelere tahsis edilir.

Burslar ve Mali Yardım Fonu

Vakfımız, çeşitli sosyal çevrelerden gelen en iyi ve en parlak, ama ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitime erişimlerinde destek olmak için burs ve mali yardım sağlamaktadır.

Bu kapsamda mali yardım başvuruları ve akademik başarı bursları, okulumuzun Burs, Ödül, Mali ve İdari Yardım Yönetmeliği (BÖMAY) kapsamında değerlendirilmektedir. 

Teknoloji ve İnovasyon Fonu

Hisar Okulları, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Eğitimi bölümlerimizin liderliğinde, öğrencilerimize güçlü bir akademik program, seçmeli dersler, kulüp, proje ve okul sonrası etkinlikleri sunmaktadır. Bilişim, teknoloji ve temel bilimlerin farklı alanlarında yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştirmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.

Profesyonel Gelişim Fonu

Hisar Okulları, akademik mükemmeliyeti ve kaliteli eğitim hedeflerini sürdürebilmek için akademik ve idari kadrolarının yeteneklerini ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik profesyonel gelişime büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, özgün ulusal ve uluslararası eğitim programları geliştirmektedir.

Tesisler ve Altyapı Geliştirme Fonu

Hisar Okulları akademik altyapısının ve tesislerin geliştirilmesine, esnek öğrenme ortamlarının oluşturulmasına, yeni merkez ve laboratuvarların kurulması çalışmalarına önem vermekte ve yatırım yapmaktadır.

Diğer Akademik Faaliyetler

Hisar Okulları öğrencilerimizin entellektüel ve sosyal kimliklerinin gelişmesi için ders sonrası çalışmalara büyük önem vermekte, sosyal, kültürel, sanatsal pek çok etkinlik ve toplantı için kaynak ayırmaktadır. 

 

Bağış Yapmak İstiyorum