2023-2024 Akademik Yılı
11. Sınıfa Aday Öğrenciler

Yurt içi ve yurt dışı okullardan Hisar Okulları Lise 11. Sınıfa başvuru yapmak isteyen aday öğrenciler için başvuru süreçlerine dair detaylı bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Yurt İçi Okullardan Başvuru Yapan Adaylar Öğrenciler İçin

  • Hisar Lisesi tarafından ilan edilen takvime göre ara sınıf sınavını alırlar. Ara sınıf sınavı Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce bölümlerinden oluşmaktadır. Akademik sınavlar 10. Sınıfın akademik kazanım ve becerilerini kapsamaktadır. İngilizce sınavının ise Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma bölümleri vardır.

  • Ara sınıflar için Akademik Başarı bursumuz yoktur. Mali yardım başvuruları ve akademik başarı bursları, okulumuzun Burs, Ödül, Mali ve İdari Yardım Yönetmeliği (BÖMAY) kapsamında değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi okulumuzun Web sitesinde mevcuttur.

  • Aday öğrencinin son dönem karnesi, takdir- teşekkür belgesi veya onur belgesi, Öğrenci kimlik belgesi, öğrenci fotoğrafını yazılı sınav ve görüşmeler öncesi kayıt işleri ofisine teslim ederler.

  • Kayıt hakkı verilen aday öğrencilerin, sonuçların ilan edilmesini takiben üç gün içinde Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından gerçekleştirilecek öğrenci tanıma görüşmesine katılmaları gerekmektedir.

Yurt Dışı Okullardan Başvuru Yapan Adaylar Öğrenciler İçin

Hisar Lisesinde okumak için başvuran adaylar içerisinde, okulun ilan ettiği kayıt kabul sınavı tarihinde Türkiye’de olamayacak ve yurt dışında yaşayanlar için, okul idaresinin onayı doğrultusunda çevrimiçi (online) sınavlar uygulanabilir.

  • Ara sınıf sınavı Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce bölümlerinden oluşmaktadır. Akademik sınavlar 10. Sınıfın akademik kazanım ve becerilerini kapsamaktadır. İngilizce sınavının ise Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma bölümleri vardır.

  • Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler bölüm başkanlarıyla görüşme yaparlar.

  • Aday öğrencinin referansları (2 adet), transkriptleri, disiplin cezası almadığına dair ilgili idare yazısı, öğrenci kimlik belgesi, öğrenci fotoğrafını yazılı sınav ve görüşmeler öncesi kayıt işleri ofisine teslim ederler.

  • Kayıt hakkı verilen aday öğrencilerin, sonuçların ilan edilmesini takiben üç gün içinde Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından gerçekleştirilecek öğrenci tanıma görüşmesine katılmaları gerekmektedir.

Sorularınız ve daha detaylı bilgi için Kayıt Kabul Ofisimiz ile temasa geçmenizi önemle rica ederiz.

Kayıt İşleri Ofisi İletişim Bilgileri
Tel: 0212 364 00 00 (ext.105-143)
E-Posta: hisarkayitisleri@hisarschool.k12.tr


Ara Sınıf Geçiş Sınavı – Sınav Konuları 

Aşağıdaki tablolardan Lise Ara Sınıf Geçiş Sınavında hem yurt içi hem de yurt dışından başvuran adaylar için uygulanacak akademik sınav konuları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Matematik

Konular
Sıralama ve Seçme
Olasılık
Fonksiyonlar
Polinomlar
2. Derece Denklemler
Çokgenler

Türkçe

Konu Kazanım Değerlendirme
Soru içeriği okuma ve yazma olarak iki aşamadan oluşmaktadır.
Verilen metnin istenen kavramlar doğrultusunda yorumlandığı
bir “düşünce yazısı” yazılması beklenmektedir.

Okuma
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler.
Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metindeki evrensel ve sosyal öğeleri belirler.
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
Metinde fikri, felsefi  gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendirir.

Yazma
Metni yorumlar.
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Yazacağı metni planlar.
Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.
Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere; imla ve noktalama kurallarına ve anlatım bozukluklarına dikkat ederek yazar.

İçerik
Yazı ve Düşünce Planı
Dil ve Anlatım

İngilizce
Grade 11 English Entrance Exam Expectations and Outcomes

Topic Objectives Content
Reading (a fiction text)

Students will a read text at the level they would be expected to be able to read at the beginning of grade 11. They will perform an analysis of the texts including the knowledge and skills a Hisar student would have gained in English class by that point. The written section reflects one type of writing they should be proficient at by that point in their high school carreer. The short oral interview tests the student’s ability to speak fluently, in detail and at length about a specific subject. Incoming grade 11 students should be at a B2 level according to the CEFR.

Scanning for details

Reading for subtext

Explaining the meaning of figurative language

Understanding words in context

Identifying narrative tone

Identifying literary devices

Determining audience and purpose

Character Analysis writing

Essay Writing
Short Oral Interview