Eğitim Teknolojileri

ISTE Standartları

International Society for Technology in Education (ISTE) tarafından belirlenen uluslararası eğitim teknolojileri standartları öğretmenlerin farklı rolleri ve standartlarını aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Hisar Okulları öğretmenlerinin ve öğrencilerinin rolleri aşağıda belirtilen standartlar doğrultusunda belirlenmiş ve bu rolleri destekleyen dijital alt yapı sağlanmıştır.

  ISTE ÖĞRETMEN STANDARTLARI* ISTE ÖĞRENCİ  STANDARTLARI**
Güçlü Profesyonel Öğrenen
Eğitimciler,  öğrencilerin  öğrenmelerini sağlamak amacı ile teknolojiyi kullanır ve bu konuda kendilerini sürekli geliştirirler.
Güçlü Öğrenen
  Lider
Eğitimciler, öğrencilerin etkin ve başarılı olmalarını sağlamak, öğrenme ve  öğretmeyi iyileştirmek için liderlik fırsatlarını araştırır ve kullanırlar.
Dijital Vatandaş
Dijital Vatandaş
Eğitimciler, öğrencilerin dijital dünyaya olumlu yönde katkı sağlamalarını, dijital etik ve sorumluluk sahibi olmalarını teşvik ederler.
Bilgiyi Yapılandıran
Öğrenme Katalizörü İşbirlikçi
Eğitimciler, keşfetmek, kaynakları ve fikirleri paylaşmak, problemlere birlikte çözüm üretmek amacıyla hem meslektaşları hem de öğrencileri ile iş birliği halinde çalışırlar.
Yenilikçi Tasarımcı
  Tasarımcı
Eğitimciler, öğrenci farklılıklarını dikkate alan, özgün, esnek ve öğreneni merkeze alan öğrenme etkinlikleri ve ortamları tasarlarlar.
Bilişsel Düşünen
  Kolaylaştırıcı
Eğitimciler, öğrencilerin ISTE standartları ile belirlenen öğrenci standartlarına ulaşmalarını sağlamak için öğrenme ortamlarını teknoloji ile desteklerler.
Yaratıcı İletişimci
  Analist
Eğitimciler,  öğrencilerin  öğrenme hedeflerine ulaşmalarını sağlama konusunda onlardan gelen verileri dikkate alır, anlar ve kullanırlar.
Global İşbirlikçi

* ISTE Standards for Educators | ISTE.” https://www.iste.org/standards/for-educators. Accessed 16 Jun. 2020.
** Standards for Educators | ISTE.” https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-students. Accessed 16 Jun. 2021.

Öğretmenlerin Desteklenmesi

Teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda Destek Öğretmen Portalı üzerinden sunduğumuz kaynak ve içeriklerin yanı sıra eğitim desteği aşağıda belirtilen yollar aracılığı ile yürütülmektedir. 

  • Asenkron Eğitimler: Eğitim Dokumanları
  • Asenkron Eğitimler: Eğitim Videoları
  • Senkron Eğitimler: Çevrim içi veya yüz yüze oturumlar 
  • Soru & Cevap Oturumları 

Öğretmenlerimiz, BSM Destek Talep Formu aracılığı ile eğitim destek ihtiyaçlarını iletebilir ve gerekli desteği alabilirler. 

Ayrıca;

  • Eğitim teknolojileri ile ilgili yardımcı dokuman ve videolar destek.hisarschool.k12.tr web sitesi üzerinden yayınlanır.
  • Öğretmenlerimiz için teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda farklı ihtiyaçlar dikkate alınarak profesyonel bir içerik havuzunun oluşturulması için yapılan çalışmalar sonucunda TeacherX platformu kullanıma açılmıştır. Alanında uzman eğitimcilerin asenkron eğitim içeriklerine okul üyeliği gerçekleştirilmiş olan  TeacherX Dijital İçerik Platformu  üzerinden ulaşılabilir.
  • Son dönemde edindiğimiz tecrübe, bilgi ve becerileri sahip olduğumuz teknik alt yapı ile destekleyerek gerekli planlama ve çalışmaları yürütürken deneyimlerimizi birbirimiz ile paylaşmanın önemine ve değerine inanıyoruz. Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda iyi örneklere  Birlikte Güçlüyüz Sayfası üzerinden ulaşılabilir.
  • Destek ihtiyacı ve sorular için destek@hisarschool.k12.tr adresi ile iletişime geçilerek anlık destek alınabilir.