Öğrenci Destek Birimleri

Okulumuzda öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir kampüs yaşamı sürdürebilmelerini sağlamak için başta güvenlik olmak üzere, yemek, sağlık, temizlik, ulaşım, iç hizmetler ve iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan birimlerimiz bulunmaktadır. Tedarikçi ilişkileri, denetleme ve kontroller düzenli olarak sağlanmakta ve koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmektedir.

GüvenlikOkulumuzda 19 personel ile hizmet vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 9001-2015 / 14001-2015 / OHSAS 18001-2007 / TS 12782 sertifikaları mevcuttur. Kurum binaları iç ve dış mekan olmak üzere 24 saat kapalı devre kamera sistemi ile izlenmektedir. Okul çevresi tel çit ve üzeri korumalı özel tel ile çevrilidir. Gece devriyelerinin özel tur saatleri bulunmaktadır.

YemekOkulumuzda 34 personel ile beslenme hizmeti vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 22000-2005 / 45001-2018 / 14001-2015 / 9001-2015 / TS OIC/SMIIC  sertifikaları mevcuttur. Yemek firması, Yemek Komitesi (çocuk beslenmesi uzmanı, iki Okul Aile Birliği temsilcisi, ilgili Müdür Yardımcıları, yemek firması temsilcileri) denetiminde, gelişme çağında olan çocuklarımızın gereksinimlerine uygun, sağlıklı ortamda kalorisi hesaplanmış yemekler sunmaktadır. Yemek firmamız okulumuzda bir gıda mühendisi de bulundurmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimize sabah beslenmesi, öğle yemeği ve ikindi beslenmesi olmak üzere üç öğün yemek verilmektedir. Sabah ve ikindi beslenmeleri ile öğle yemeği okul ücretine dahildir. Servise sunulan yemekler, okul bünyesinde bulunan mutfaklarımızda günlük olarak hazırlanmaktadır.  Menüler aylık olarak, uzmanlık alanı çocuk beslenmesi olan olan akademisyen önderliğinde, diyetisyenler tarafından öğrencilerin günlük kalori ihtiyacına göre hazırlanmaktadır. Aylık menülerin son şekli, Yemek Komitesi üyeleri tarafından ayda bir toplanarak belirlenmektedir.  Aylık menülerimize web sayfamızda Hızlı Erişim bölümünden ulaşılabilmektedir. Yemekhane ve Okul Kantini kontrolleri Okul Doktoru ve Okul İş Güvenliği Uzmanı tarafından haberli/habersiz denetimler şeklinde yapılmaktadır.hasebe, vergi /sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin dökümanlar günlük olmak üzere kanuni defterlere işlenir, maliye ve SGK ödeme yükümlülükleri zamanında yerine getirilir ve tüm süreç  dönemsel olarak denetlenir.

TemizlikOkulumuzda 34 personel ile temizlik hizmeti vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 9001-2015 / 14001-2015 / OHSAS 18001 /  TS 12524 sertifikaları mevcuttur. Temizlik hizmeti, uygun makine, ekipman ve nitelikli kimyasal malzemeler kullanılarak, hijyen riskleri belirlenerek gerçekleştirilir.ücretleri MEB mevzuatı doğrultusunda  ilan edilir, kayıt işlemleri ilan edilen kayıt günlerinde  gerçekleştirilir. Ücretler peşin veya kredili taksit sistemi (anlaşmalı banka düzenli ödeme) ile tahsil edilir.

SağlıkOkulumuzda biri Ortaokul binamızda biri Spor Merkezimizde olmak üzere iki adet revir bulunmakta ve gün boyu bir doktor ve dört hemşire ile görev yapmaktadır. Öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden revir sorumludur. Okul içerisinde meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda (ateş çıkması, ishal, bulaşıcı hastalıklar vb.) hemşireler öğrenci velisine bilgi verirler. Revirde bulundurulması zorunlu olan ilaç ve sağlık malzeme listesi MEB ve Sağlık Bakanlığı revir standartlarına göre tutulur. Liste revirlerde asılı bulundurulur; liste dışında ilaç verilmez. Okulumuzda meydana gelmesi muhtemel acil bir sağlık probleminde hastanın/kazazedenin en yakın tam teşekküllü hastaneye, en uygun koşullarda ve en hızlı şekilde naklinin sağlanması amacıyla SOS Alarm Merkezi Ambulans şirketiyle anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma, olay esnasında okul dahilindeki veya okulumuzun organize ettiği okul dışındaki aktivitelere katılan öğrenciler, veliler ve tüm okul çalışanları için geçerlidir. 

UlaşımÖğrencilerimizin okula toplu ulaşımında 51 öğrenci servisi ile hizmet vermekte olan tedarikçi firmanın OHSAS 18001-2007 / ISO 37001-2016 / 27001-2013 / 22301-2012 / 14001-2015 / 10002-2014 / 9001-2015 / TS 12257 sertifikaları mevcuttur. Servis araçlarının tamamında öğrencilerin yolculuk sırasında güvenlikleri için gerekli hatırlatmalar yapan hostesler bulunmaktadır. Tüm araçlarda öğrencilerimizin yolculuk sırasında güvenlikleri için kullanacakları emniyet kemeri ve telefon bulunmaktadır. Her servis aracının güzergahı, öğrencilerimizin  serviste geçirecekleri zamanı en aza indirecek şekilde planlanmaktadır.enmiş bütçe doğrultusunda her türlü ürün ve hizmet alımı şartname,  firma araştırma, sözleşme, uygulama ve kontrol süreçleri ile gerçekleştirilir. Kaliteli kazanım temel prensiptir. Güvenlik, Temizlik, Yemek, Ulaşım, Sigorta hizmetleri kurum dışından tedarikçi firmalar aracılığı ile sağlanır.

İç HizmetlerOkul kampüsü yaklaşık 24.000 m2 alana kurulmuştur. Okul binaları taban oturumu 11.400 m2, kapalı alan toplamı 30.675 m2’dir.  Elektrik, tesisat, marangoz, bahçe, bakım onarım işleri ile çay ocakları, danışma gibi iç hizmetler kadrolu kurum elemanları ve Bakanlık tarafından akredite edilmiş kurumlar tarafından sistematik kontroller ile yürütülür.

İş Sağlığı ve Güvenliği6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda bir İş Güvenliği Uzmanı ve bir İşyeri Hekiminin de üyesi olduğu İSİG kurulu ile birlikte mevzuata uygun uygulama ve denetimleri gerçekleştirmekte, gerekli iyileştirmeleri yapmaktadır. Sivil savunma, deprem, yangın, doğal afet vb. durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla  önlem ve süreçlerimiz düzenli olarak güncellenmekte ve denetlenmektedir. Okulumuzda, kampüs sınırları içerisinde muhtemel tehlikelerin risk analizi dahilinde tespit edilip, gerekli önleyici tedbirlerin alınması, önlenemeyen durumlarda acil müdahale edilmesi yönünde hazırlıklar düzenli olarak yapılmaktadır. Hizmet aldığımız alt işverenler de bu plan dahilinde hareket etmektedirler. Acil durum planları, oluşabilecek her türlü olağanüstü durumda, öğrencinin, personelin ve ziyaretçilerin yaralanıp zarar görmesini, eğitim öğretim faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla hazırlanmıştır ve her yıl revize edilir. Kurum binalarının deprem dayanıklılık raporu, her okul binası için ayrı toplanma alanı, olası acil durumlarda kullanılmak üzere okul binaları dışında gerekli malzeme ve ekipmanların bulunduğu afete hazırlık deposu mevcuttur. Kurum binaları elementer sigorta poliçeleri ile teminat altındadır.  Her yıl planlı olarak gerçekleştirilen öğrenci, çalışan ve velilerimizi de kapsayan eğitim ve uygulamalarla güvenli yaşam bilinci pekiştirilmektedir.