İnovatif Kulüpler

Okulöncesinden Liseye kadar pek çok farklı seviyede fark yaratan kulüplerimiz ile öğrencilerimizin çok yönlü düşünme, problem analizi yapabilme, yaratıcı çözüm yolları geliştirme ve girişimci olma gibi 21. yüzyılın en temel becerileri arasında yer alan edinimleri kazanmalarını sağlarken aynı zamanda kodlama, robotik ve 3 boyutlu tasarım gibi teknoloji uygulamalarını deneyimlemelerine de imkan tanıyoruz. Öğrencilerimiz, kulüpler aracılığıyla düşünme, hayal etme ve üretme aşamalarını tanırken, ortaya çıkarttıkları proje ve ürünlerle ulusal ve uluslararası pek çok konferans, yarışma ve seminerde de yer alma şansı elde ediyorlar.

Okul seviyelerimize göre inovasyon ve teknoloji alanlarında çalışan kulüplerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Çocuklar için Programlama Kulübü
Okulöncesi & İlkokul

Okulöncesinde öğrencilerimizin yönsel dil, sıralama, komut oluşturma, çizim ve sayı sayma becerileri gelişirken; İlkokulda algoritmik düşünme, durumlar arası ilişki kurmaları, yaratıcı düşünme ile problem çözme becerileri edinmeleri hedeflenir. İlkokulda öğrencilerimiz ayrıca blok tabanlı programlama aracı Scratch ile kendi animasyonlarını ve oyun fikirlerini tasarlar ve geliştiriler.

Lego ile Kodlama
İlkokul

Blok tabanlı kodlama çalışmaları ile öğrencilerimizin algoritmik düşünme ve problemlere karşı çözüm üretme becerisi kazanmaları hedeflenir.  Öğrencilerimiz kulüp etkinlikleri boyunca hem bir robotu tasarlayacak hem de bu robotun belirli görevleri yapabilmesi için gerekli kodları oluştururlar. Kulüp etkinliklerimizde Lego We Do Eğitim setleri kullanılmaktadır.

Hisar STEM: Science Sparks Kulübü
Ortaokul

Kulüp; öğrencilerimizin ilgi alanlarından yola çıkılarak astronomi, mühendislik ve tasarım projeleri, First Lego League (FLL), Eko-Okul, World Wildlife Foundation (WWF) ve Global Science Leaders (GSL) olmak üzere çeşitli çalışma alanlarına ayrılmaktadır. Öğrenciler hem ayrı gruplar halinde hem de birbirleri ile paylaşım yapacak gruplar halinde mentor öğretmenleriyle birlikte çalışırlar.

Technovation Challenge Kulübü
Ortaokul

Öğrencilerimizin mobil uygulama geliştirerek problem çözmeleri hedeflenirken sketch kullanımı, veri analizi, prototipleme, API kullanımı, marka ve iş modeli geliştirme gibi çalışmalar da yapılmaktadır. Uluslararası çapta düzenlenen “Technovation Challenge” yarışmasına hazırlık niteliği taşıyan kulüp faaliyetleri 2013 yılından beri ülkemizde yaptığı çalışmalar ile uluslararası ortamlarda öncülük etmektedir.

Hisar Maker Kulübü
Ortaokul & Lise

Öğrencilerimizin hayal etme ve tasarlama aşamalarını deneyimleyerek yenilikçi ürünler prototiplemeleri hedeflenir. Algoritmik düşünme, problem çözme, 3 boyutlu tasarım ve programlama becerilerinin gelişmesi sağlanırken Lisede  öğrenciler “digital fabrication” standartlarına göre elektronik, programlama ve 3D ekosistemi ile yeni bir proje planlayıp hızlı bir prototip oluştururlar. 

Programlama ve Robotik Kulübü
Ortaokul & Lise

Öğrencilerimizin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, ve programlama becerilerini geliştirerek üretim ve tasarım odaklı projeler üretmeleri desteklenmektedir. Öğrencilerimiz yıl içinde FRC, FTC, WRO, Robot Challenge gibi çeşitli ulusal ve uluslararası etkinlik ve yarışmalara katılarak Okulumuzu ve ülkemizi temsil ederken ayn zamanda da deneyim kazanmaktadırlar.

Girişimcilik Kulübü
Lise

Öğrencilerimizi gelecek iş hayatlarına hazırlamak, girişimci ve yaratıcı bir düşünme yapısıyla problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla iş fikri oluşturma ve analiz etme, prototip hazırlama ve sunma konularında çeşitli atölye ve çalışmalar düzenlenmekte, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası yarışma, etkinlik ve konferansları takip edilmektedir.