Lise Programı

Lise seviyesinde sunduğumuz güçlü akademik programımız, ders dışı etkinliklerimiz ve deneyimli kadromuz ile öğrencilerimize istedikleri üniversiteye girebilmeleri için destek olmakta, hayattaki başarı ve mutlulukları için öğrencilerimizi yetenekleri ve becerilerine göre yönlendirmekteyiz.

Hisar Lisesi olarak ana hedefimiz, öğrencilerimizi üniversiteye ve hayata en iyi şekilde hazırlamaktır. Hisar Lisesi, Hazırlık artı dört yıllık Lise eğitimi vermektedir. Lise’mizde Fen grubu, Matematik grubu dersleri ve bazı seçmeli dersler İngilizce olarak sunulmaktadır. Mezunlarımız İngilizce’yi ana dili gibi kullanabilen, güçlü bir akademik altyapı ile donatılmış, sağlam karakterli bireyler olarak toplumdaki yerlerini almaktadırlar.

Güçlü Hazırlık Programı

Hisar Lisesi Hazırlık Programı, öğrencileri akademik hayata hazırlamak üzere tasarlanmış, ana hedefi İngilizce öğretimi olan bir yıllık eğitim programıdır. Haftada 20 ders saati verilen İngilizce eğitimi, 21. yüzyılın vazgeçilmez temelleri olan liderlik ve işbirliği, bağımsız çalışma ve yaşam becerileriyle birlikte öğrenci merkezli bir öğrenim sunmaktadır.

Diğer okullardan Hisar Lisesi’ne geçiş yapan öğrencilerimiz İngilizce becerilerini geliştirmek üzere, Hisar’ın tamamen interaktif ve modern bilişim olanaklarıyla entegre Hazırlık programına katılmaktadırlar. Proje çalışmaları ile otonom çalışma alışkanlıkları kazanan öğrencilerimiz zengin müfredatımız ile hayat boyu kullanacakları yetenek ve değerleri geliştirerek 21. yüzyıl vatandaşı olarak etkinleşmektedirler. Bir yılın sonunda öğrencilerimiz, Lise’mizin gerektirdiği ileri İngilizce seviyesine ulaşmış olurlar.

Advanced Placement Programı

AP Programı ve AP Dersleri,  dünyadaki çeşitli üniversitelere kabul sürecini hızlandırarak, öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde avantajlar sunmaktadır. Hisar Okulları’nda sunulan AP dersleri öğrencinin ihtiyaç ve istekleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

AP programı College Board tarafından geliştirilmiş ve uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. ABD’ye ek olarak 60’tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Program öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden bazı üniversitelerde muaf olma imkânı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) programının yanında, AP sınavlarında başarılı olmaları için AP Programımız ile desteklenmektedir. Okulumuz AP sınav merkezidir ve öğrencilerimiz sınavlarına okulumuzda girme imkanına sahiptir.

Hisar Okullarında uygulanan AP Programı ve öğrencilerimizin AP sınav başarıları hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Hedef Sadece Üniversite Değil Hayat Başarısı

Bugün yüksek akademik beceri, bilgi ve çağdaş eğitim; başarılı bir hayat sürdürmek için artık yeterli olmamaktadır. Bireyin kendini iyi tanıması, hedeflerini net bir şekilde tespit edip, planlı ve programlı bir şekilde çok yönlü bir kişilikle, zengin seçenekler arasından ihtiyaç duyduğu olanakları iyi seçip, amacına doğru ilerlemesi gerekmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda, Hisar Lisesi’nde tüm öğrencilerimiz, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilmektedirler. Üniversite Hazırlık ve Kariyer Planlama Merkezimiz 9. Sınıftan başlayarak tüm Lise öğrencilerimizle bireysel olarak yapılan çalışmalar yapar. Bu çalışmalarla onların üniversite hazırlık süreçlerine ve kariyer planlamalarına destek ve yön vermektedir.Öğrencilerimiz, yurt dışı ve yurt içi danışmanlarımızın birlikte yürüttükleri birçok çalışma ile desteklenmektedirler. İlk mezunlarımızı verdiğimiz 2008 yılından beri, Hisar öğrencileri bireysel hedefleri, ilgi alanları ve başarıları doğrultusunda Türkiye’de ve yurt dışında birçok seçkin üniversiteye yerleşim hakkı kazanmışlardır.

Seçmeli Dersler ile Bilinçli Mesleki Yönelim

9. ve 10. Sınıf Türkiye’deki tüm liselerde olduğu gibi Lise’mizde de tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrencilerimiz 11. Sınıftan itibaren mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ve okulun imkanları dahilinde almaları gereken temel ortak ve seçmeli dersleri seçerler. Böylelikle mesleki yönelimlerini, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir lise eğitimi alırlar.