SSS

Okulunuzun öğrenci kabulü nasıl gerçekleşmektedir?

Okulumuzun Anaokulu, Anasınıfı ve 1.sınıflarına öğrenci kabulü aday öğrencilerimizle tanışma çalışmaları sonucunda yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, okulumuza başvuran aday öğrencilerimizi sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel açılardan tanımayı amaçlıyoruz. Ara sınıflara kontenjan dahilinde kayıt yapabiliyoruz. Aday öğrencilerimizi tanıma çalışmalarını genel akademik değerlendirme, rehberlik tanıma çalışması ve İngilizce değerlendirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriyoruz. Tanıma çalışmalarımız özel bir hazırlık gerektirmiyor. 8. sınıf öğrencilerimiz doğrudan lise bölümümüze devam edebiliyorlar.

Anasınıfından ilkokula doğrudan devam etmek mümkün mü?

Anasınıfındaki öğrencimizin bir yıllık gelişimine dair gözlem ve değerlendirmeler, birinci sınıfa geçişte önem taşıyor. Bu gözlem ve değerlendirmelerimizi yıl boyunca velimiz ile paylaşıyoruz. Bir yılın sonunda okul olgunluğunu tamamlamış her öğrencimiz 1. sınıfa geçme hakkını kazanıyor.

Okulun ortaokulundan mezun olan öğrenci doğrudan liseye kayıt olabiliyor mu?

Ortaokul mezunlarımız doğrudan lise bölümümüze devam edebiliyorlar. MEB yönetmeliğine göre, ortaokul mezunlarımız lise bölümüne devam etmeden önce İngilizce Yeterlilik Sınavı'na giriyorlar. Okulumuzun İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav sonucunda İngilizce seviyesi yeterli olan öğrenciler, hazırlık sınavından muaf tutularak, 9. sınıfa alınıyorlar. Ortaokulumuzdan liseye devam edecek öğrencilerimizden akademik beceri gelişim ve davranış sorumluluğunu üstlenmiş olmaları bekleniyor. Ortaokul yılları boyunca izlenilen davranış gelişimi lise dönemine geçişte değerlendiriliyor.

Okulun ücret politikası hakkında bilgi verir misiniz?

Bir vakıf okulu olan Hisar Okulları’nda sunduğumuz çağdaş eğitim ortamından ve olanaklardan olabildiğince fazla öğrencinin yararlanmasını hedefliyoruz. Okul Ücretleri ilan, tahsil ve iade sürecimiz, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yönetilmektedir. Hisar Okulları’nda okulöncesi, ilköğretim 1-4, ilköğretim 5-8 ve lise bölümü ücretlerimiz farklılık göstermektedir. Okul ücretlerimiz ile ilgili bilgiyi Muhasebe departmanından alabilirsiniz.

Sizi diğer okullardan ayıran özellik nedir?

Öğrenciler bir dünya vatandaşı olarak yetişir. Nitelikli bir akademik program uygulanır. Karakter gelişimi ön plandadır. Başarılı bir üniversite eğitiminin temelleri atılır. Öğrencilere ileri seviyede İngilizce ve ikinci bir yabancı dil verilir. Demokratik ve yeniliğe açık bir yönetim anlayışı vardır.

Ekosistem ve çevre konularında okulunuzda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Öğrencilerimizin ekosistem ve çevre konularında güçlü bir bilinç ve duyarlılık kazanarak, bu alanlarda toplumsal gelişime katkıda bulunan sorumlu bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Okulumuz 2005’ten bu yana Uluslararası Eko Okullar Programı üyesidir.

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. 2005-2007 yılları arasında “Çöp, Atık, Geri Dönüşüm” teması üzerinde çalışmalar yapılmış ve okulumuz TURCEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından “Yeşil Bayrak” ile ödüllendirilmiştir. 2007-2009 yılları arasında “Su” teması, 2009-2011 yılları arasında “Enerji” teması çalışılmış ve çevre duyarlılığımızın sembolü olan Yeşil Bayrak ödülümüz yenilenmiştir. 2011-2013 seneleri arasında “Biyoçeşitlilik” temasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 2010’dan beri İstanbul Avrupa Yakası Eko-okulları Bölge koordinasyonunu Hisar Okulları olarak sağlamaktayız. Programın etkin işleyişi için Eko-Tim(öğrencilerden kurulu) ve Eko-komite (temsilci öğretmenler, idareciler, veli ve mahalli idare temsilcisinden kurulu) her sene başında oluşturuluyor. Eko tim, Eko Okullar kulübünü seçen öğrenciler ve diğer gönüllü çevreci öğrencilerden oluşuyor. Her sene tüm branşların da müfredatlarında yer verdiği etkinlikler belirleniyor ve eylem planı oluşturuluyor. Temaya bağlı olarak yapılan etkinlik ve eylemlerden bazıları şunlardır: - Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış enstrümanlar (perküsyon) - “Energy chats” - ENO; Tree Planting, The March of the Frogs aktivitelerine katılım - Haliç Kıyı Temizliği - Atık Pil Toplama Kampanyaları (TAP ve TURCEV işbirliği) - Kyoto protokolü; Karbon Emisyon Borsası - Rüzgar Santrali (Çatalca) gezi Bu seneki hedeflerimiz arasında çevre-dostu ev maketi oluşturma (kendi enerjisini kendi üreten, ısı ve su korunumunun maksimum olduğu) yer alıyor. Yanısıra, okulumuz 2007-2009 yılları arasında Rcube (Reduce, Recycle, Reuse) Comenius projesini başarı ile tamamlanmıştır. 2008 yılında iki öğrencimizin su temalı afişleri NVOC (Nature’s Voice Our Choice) tarafından 200 ülke posterleri arasından 1’lik ve jüri özel ödüllerine layık görüldüler. 2008 Volvo Adventure Proje Yarışması’na “Pet to Fibers, Fibers to Coat, Coat for Children” projesiyle katıldık. Okuldan toplanan PET şişelerin Adana SASA tesislerinde elyafa dönüşümü, elyafların Kardem Tekstil aracılığıyla montlara dönüşümü yapıldı, montlar Göktürk’teki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Okulun kriz hazırlıkları nelerdir?

Okulumuz, öğrenci ve çalışanların huzur, konfor, çevre, sağlığa uygunluk ve güvenlik gereksinimlerine büyük önem vererek, deprem şartnamesine uygun yapı güvencesi sunmaktadır.

Hisar Okullarında meydana gelebilecek bir krizi mümkünse oluşmadan önlemek, önlenemez ve kriz vuku bulursa; en kısa sürede ve en az zararla atlatmak ve kriz sonrasında bu krizin yaratabileceği diğer etkileri ve izlenimleri kısa sürede ortadan kaldırmak, uygun dersleri çıkarmak ve tekrarı durumunda hazırlıklı bulunmak üzere Afete Hazırlık Komitesi mevcuttur. Bu komite okulumuzda kullanılan adıyla KPGK (Kriz Planları Geliştirme Komitesi) en az ayda bir defa, Salı günü 15.00-16.00 arası toplanır, gündemdeki kriz konularını ve mevcut kriz planlarımızı inceleyerek sürekli güncel tutar. Bu komitede; İşletme Müdürü, Lise Müdürü, Bir Müdür Yardımcısı, Teknik Hizmetler Sorumlusu, İç Hizmetler Sorumlusu, Okul Doktoru ve Her yıl için bir öğretmen üye görev yapar.

Okulumuzda deprem, yangın vb. afet durumları ile değişik olasılıkları kapsayan toplam 17 değişik kriz durumuna göre hazırlanmış “Kriz Yönetim Planları” mevcuttur. Okul teknik personeli özellikle yangın ve deprem durumlarında uygulanacak hal tarzları konusunda Özel Güvenlik Eğitimi alınarak eğitilmiştir. İlk yardım eğitimi konusunda da her yıl personele sertifikalı eğitim verdirilmektedir. Tüm binalarımız yangın ve duman ikaz detektörleri ile kaplıdır ve bir yangın durumunda otomatik olarak alarm vermektedir. Acil durumlarda öğrenci ve personelin okul binalarını terk edebileceği 27 çıkış kapısı mevcuttur.

Okulun deprem dayanıklılığı nedir?

Hisar Okulları deprem faylarına uzaklık itibarıyla üçüncü deprem bölgesi üzerinde yer aldığı gibi, 1997 tarihli Deprem Yönetmeliğine de uygun olarak inşa edilmiştir.

1996 yılında hizmete giren A Blok binası o tarihte zemin etüdü yapılarak etüt sonucunda, radyejenerel temel üzerine inşa edilmiştir. Yeni deprem yönetmeliğinin 1997 yılında yayınlanmasını takiben, A Bloğun yeni deprem yönetmeliğinin önermiş olduğu şartları kapsayıp kapsamadığı tetkik ettirilmiş ve 1997 deprem yönetmeliğini de kapsadığı görülmüştür. 2001 yılında hizmete giren B Blok, 2004 yılında hizmete giren C Blok ve 2009 yılında hizmete giren KSM binalarımız, zemin etütleri yapılarak tamamen deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. 9 Eylül 2009 tarihinde, okul binaları, Kültür, Konferans ve Spor Salonu kompleksini oluşturan tüm bloklar Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen, P25 Hızlı Değerlendirme Yöntemi ile 09.09.2009 tarihinde yerinde ölçümler yapılarak incelenmiştir. İncelemeler, Prof. Dr. Semih Tezcan’ın başkanlığında, Araştırma Görevlileri Esra Zengin ve Hakan Köksal ile Asistan Selahattin Durgut’un katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Binaların beton kalitesi karot numune almaksızın, binaya hasar vermeyen ultrasonik dalga hızı ile çalışan orijinal bir teknoloji ile tayin edilmiş, A, B ve C bloklarında beton kalitesi C34 ve KMS’de ise C38 bulunmuştur. Binalarımız en şiddetli M=7,5 büyüklüğündeki bir İstanbul depreminde bile ‘göçmez’ nitelikli bulunmuş ve bu sonucu belgeleyen dört adet Kalite Belgesi (Sertifika) verilmiştir.

Okulumuzda, bir deprem durumunda otomatik olarak sarsıntıyı tespit ederek kazan dairelerine giden doğal gazı kesen “acil durum otomatik gaz kapama valfleri” mevcuttur. Öğrenci ve sınıf dolaplarımız ve bağlanmadığı takdirde depremde devrilip yıkılabilecek eşyalarımız duvarlara sabitlenmiştir Diğer hazırlıklarımız; Acil durum hazırlıkları kapsamında okulumuzda tesis edilecek toplam 9 ekip planlanmış ve bu ekiplerde toplam 100 okul personeli görevlendirilmiştir. Bu ekipler, iletişim ekibi, yemek ekibi, barınma ekibi, sağlık ve ilk yardım ekibi, ulaştırma ekibi, kayıt ekibi, güvenlik ekibi, arama kurtarma yangın söndürme ekibi ve moral ekibidir. Ekip listeleri her eğitim yılı sonunda güncellenmektedir. Bu ekiplerin bir afet durumunda rahatlıkla çalışabilmeleri için okul dışında toplam 6 adet değişik prefabrik yapı yapılmıştır. Bu prefabrik barakalardan birinde ve yemek deposunda, olağanüstü hallerde kullanılmak üzere aşağıda yazılı ve 300 kişiye 5 gün yetecek miktarda; Yiyecek Su Battaniye (1000 adet) Yağmurluklar Sağlık malzemeleri Jeneratör (3 adet) Acil durum ısınma sobaları ve tüpleri (4 er adet) Arama kurtarma ekipmanı vardır.

Deprem, yangın ve olağanüstü hallerde kullanılmak üzere, futbol sahamızda bulunan çelik konstrüksiyondan yapılmış spor salonu (Barınma, Yağışlı havalarda toplanma alanı). Yakınında kızlar ve erkekler için ayrı tuvalet ve duş imkânları mevcuttur.

Hisar Okulları Spor Kulübü (HSK) nedir?

Hisar Okulları Spor Kulübü, Hisar Okulları öğrencilerinin içlerindeki sporcu ruhunu ve potansiyeli açığa çıkarmak amacı ile, Hisar Okulları sportmenlik felsefesi doğrultusunda basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında, alt yapıya (minik, küçük, yıldız kategorileri) profesyonel anlayışta sporcu yetiştirmek üzere, 2008 yılında kurulmuş olan bir spor kulübüdür. Belirlenmiş branşlarda, HSK değerlendirme süreçleri doğrultusunda seçilen oyuncularla yapılan çalışmalar, haftada 4 antrenman, 1 maç programına göre gerçekleşir. Spor kulüpleri, federasyona bağlı liglerde mücadele eder . Yoğun antrenman ve maç programlarına düzenli katılım önemsenir. Oyuncu lisansları, ilgili branş federasyonundan alınır.

Hisar Akademi Nedir?

Hisar Akademi haftasonları tüm katılımcıların ilgi alanlarını keşfetmek, ve becerilerini geliştirmek için hazırlanmış olan ek ücrete tabi alternatif bir programdır. Görsel sanatlar, sahne sanatları, spor ve müzik branşlarında atölye çalışmaları sunulmaktadır. Hisar Okulları öğrencileri dışındaki kullanıcılara da açıktır. Hisar Akademi programı hakkında detaylı bilgi hisarakademi.com adresinde yayınlanmaktadır.