SSS

Okulunuzun öğrenci kabulü nasıl gerçekleşmektedir?

Okulumuzun Anaokulu, Anasınıfı ve 1.sınıflarına öğrenci kabulü aday öğrencilerimizle tanışma çalışmaları sonucunda yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, okulumuza başvuran aday öğrencilerimizi sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel açılardan tanımayı amaçlıyoruz. Ara sınıflara kontenjan dahilinde kayıt yapabiliyoruz. Aday öğrencilerimizi tanıma çalışmalarını genel akademik değerlendirme, rehberlik tanıma çalışması ve İngilizce değerlendirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriyoruz. Tanıma çalışmalarımız özel bir hazırlık gerektirmiyor. 8. sınıf öğrencilerimiz doğrudan lise bölümümüze devam edebiliyorlar.

Anasınıfından ilkokula doğrudan devam etmek mümkün mü?

Anasınıfındaki öğrencimizin bir yıllık gelişimine dair gözlem ve değerlendirmeler, birinci sınıfa geçişte önem taşıyor. Bu gözlem ve değerlendirmelerimizi yıl boyunca velimiz ile paylaşıyoruz. Bir yılın sonunda okul olgunluğunu tamamlamış her öğrencimiz 1. sınıfa geçme hakkını kazanıyor.

Okulun ortaokulundan mezun olan öğrenci doğrudan liseye kayıt olabiliyor mu?

Ortaokul mezunlarımız doğrudan lise bölümümüze devam edebiliyorlar. MEB yönetmeliğine göre, ortaokul mezunlarımız lise bölümüne devam etmeden önce İngilizce Yeterlilik Sınavı'na giriyorlar. Okulumuzun İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav sonucunda İngilizce seviyesi yeterli olan öğrenciler, hazırlık sınavından muaf tutularak, 9. sınıfa alınıyorlar. Ortaokulumuzdan liseye devam edecek öğrencilerimizden akademik beceri gelişim ve davranış sorumluluğunu üstlenmiş olmaları bekleniyor. Ortaokul yılları boyunca izlenilen davranış gelişimi lise dönemine geçişte değerlendiriliyor.

Okulun ücret politikası hakkında bilgi verir misiniz?

Bir vakıf okulu olan Hisar Okulları’nda sunduğumuz çağdaş eğitim ortamından ve olanaklardan olabildiğince fazla öğrencinin yararlanmasını hedefliyoruz. Okul Ücretleri ilan, tahsil ve iade sürecimiz, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yönetilmektedir. Hisar Okulları’nda okulöncesi, ilköğretim 1-4, ilköğretim 5-8 ve lise bölümü ücretlerimiz farklılık göstermektedir. Okul ücretlerimiz ile ilgili bilgiyi Muhasebe departmanından alabilirsiniz.

Sizi diğer okullardan ayıran özellik nedir?

Öğrenciler bir dünya vatandaşı olarak yetişir. Nitelikli bir akademik program uygulanır. Karakter gelişimi ön plandadır. Başarılı bir üniversite eğitiminin temelleri atılır. Öğrencilere ileri seviyede İngilizce ve ikinci bir yabancı dil verilir. Demokratik ve yeniliğe açık bir yönetim anlayışı vardır.

Ekosistem ve çevre konularında okulunuzda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Öğrencilerimizin ekosistem ve çevre konularında güçlü bir bilinç ve duyarlılık kazanarak, bu alanlarda toplumsal gelişime katkıda bulunan sorumlu bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Okulumuz 2005’ten bu yana Uluslararası Eko Okullar Programı üyesidir.

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. 2005-2007 yılları arasında “Çöp, Atık, Geri Dönüşüm” teması üzerinde çalışmalar yapılmış ve okulumuz TURCEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından “Yeşil Bayrak” ile ödüllendirilmiştir. 2007-2009 yılları arasında “Su” teması, 2009-2011 yılları arasında “Enerji” teması çalışılmış ve çevre duyarlılığımızın sembolü olan Yeşil Bayrak ödülümüz yenilenmiştir. 2011-2013 seneleri arasında “Biyoçeşitlilik” temasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 2010’dan beri İstanbul Avrupa Yakası Eko-okulları Bölge koordinasyonunu Hisar Okulları olarak sağlamaktayız. Programın etkin işleyişi için Eko-Tim(öğrencilerden kurulu) ve Eko-komite (temsilci öğretmenler, idareciler, veli ve mahalli idare temsilcisinden kurulu) her sene başında oluşturuluyor. Eko tim, Eko Okullar kulübünü seçen öğrenciler ve diğer gönüllü çevreci öğrencilerden oluşuyor. Her sene tüm branşların da müfredatlarında yer verdiği etkinlikler belirleniyor ve eylem planı oluşturuluyor. Temaya bağlı olarak yapılan etkinlik ve eylemlerden bazıları şunlardır: - Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış enstrümanlar (perküsyon) - “Energy chats” - ENO; Tree Planting, The March of the Frogs aktivitelerine katılım - Haliç Kıyı Temizliği - Atık Pil Toplama Kampanyaları (TAP ve TURCEV işbirliği) - Kyoto protokolü; Karbon Emisyon Borsası - Rüzgar Santrali (Çatalca) gezi Bu seneki hedeflerimiz arasında çevre-dostu ev maketi oluşturma (kendi enerjisini kendi üreten, ısı ve su korunumunun maksimum olduğu) yer alıyor. Yanısıra, okulumuz 2007-2009 yılları arasında Rcube (Reduce, Recycle, Reuse) Comenius projesini başarı ile tamamlanmıştır. 2008 yılında iki öğrencimizin su temalı afişleri NVOC (Nature’s Voice Our Choice) tarafından 200 ülke posterleri arasından 1’lik ve jüri özel ödüllerine layık görüldüler. 2008 Volvo Adventure Proje Yarışması’na “Pet to Fibers, Fibers to Coat, Coat for Children” projesiyle katıldık. Okuldan toplanan PET şişelerin Adana SASA tesislerinde elyafa dönüşümü, elyafların Kardem Tekstil aracılığıyla montlara dönüşümü yapıldı, montlar Göktürk’teki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Okulun kriz hazırlıkları nelerdir?

Hisar Okulları olarak acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla  önlem ve süreçlerimizi düzenli olarak güncellemekte ve denetlemekteyiz. Okulumuzda, kampüs sınırları içerisinde muhtemel tehlikelerin risk analizi dahilinde tespit edilip, gerekli önleyici tedbirlerin alınması, önlenemeyen durumlarda acil müdahale edilmesi yönünde hazırlıklar, düzenli olarak yapılmaktadır. Hizmet aldığımız alt işverenler de bu plan dahilinde hareket etmektedirler. Bu bağlamda mevcut çalışmalarımızla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Hisar Okulları Acil Durum Plan Notları

 • Acil Durum Hazırlık Planımız standart bir plandan daha kapsamlı olup farklı ekiplerin katılımıyla yürütülür. Bu ekipler ile düzenli tatbikatlar yapılıp, ekiplerin görevleri ile ilgili eğitimleri alması sağlanarak kurum çalışan ve öğrencilerin acil durumlara karşı hazır olması amaçlanır.

 • MEB tarafından mevzuata göre onaylanmış güncel Sivil Savunma Planlarımız mevcuttur. 

 • İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen teknik ve kapsamlı çalışmalar sonunda, Türkiye Deprem Yönetmeliklerine göre okul binalarımızda deprem dayanımı açısından olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir.

 • Koruma ve tahliye haberleşme şemalarımız acil durum planlarında  mevcuttur. 

 • İnternet ve elektriğin kesildiği durumlarda haberleşme, kuruma ait telsizler ile gerçekleştirilmektedir.

 • Acil Durum Depomuzda barınma, korunma, sağlık ve gıda malzemeleri mevcuttur. Deprem sonrasında değerlendirmeler yapılmış olup, Sivil Savunma ve AFAD’ın istediği deprem anında ve sonrasında kullanılmak üzere gerekli olan tüm ekipmanlarımızın deprem depomuzda kullanılmaya hazır durumda olduğu yeniden teyit edilmiştir.  

 • Acil durum yönlendirme levhalarımız her sınıf, ofis, koridor ve ortak alanlarda mevcuttur.

 • 2019 yaz döneminde okulumuzdaki tüm elektrik kabloları, alev yürümez kablolama sistemine dönüştürülmüştür. Olası bir acil durumda  elektrik kaynaklı sorun yaşanmasının önüne geçmek için, halojenfree özellikte elektrik ana kabloları, bina içi elektrik kabloları, data kabloları aynı özellikte kablo ile değiştirilmiştir. Olası acil durumlarda da sorun yaşamamak için elektrik sisteminin acil durum butonu ile kapatılması sağlanmıştır.

 • Kazan dairesinde deprem ya da benzeri acil durumlarda oluşabilecek gaz kaçaklarına karşı exproof gaz algılama sistemi mevcuttur. Olası gaz kaçaklarında sistemsel bir sorun yaşanmaması için, kazan dairesindeki tüm bileşenler kapatılarak gaz akışı sonlandırılmaktadır. Aynı zamanda kazanlara giden elektrik bağlantısı da kesilmektedir. 

 • Olası acil yangın durumlarında kullanılmak üzere A Blokta 21, B Blokta 8,

C Blokta 10, KSM de 25 adet yangın dolabı, okul genelinde 159 adet yangın tüpü bulunmaktadır. İtfaiye gelene kadar etkin acil müdahale için 8 adet yangın söndürme dolabı mevcut 8 hidrantın yanına yerleştirilmiştir.

 • Okulumuzda tüm donatılarda YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) uygulanmıştır. Bina içindeki her türlü hareket eden dolap ve diğer mobilyalar sabitlenmiştir. Kapılarda stoper ve parmak koruyucuları, pencerelerde koruyucular, sıra ve masa köşelerinde silikon koruyucular, merdiven ve trabzanlarda pleksi koruyucular, keskin kenarlarda darbe emici süngerler mevcuttur. Merdivenlerde kaydırmaz bant, bazı zeminlerde kaydırmaz zemin uygulaması yapılmaktadır.

 • Öğrenci ve çalışanlarımızda güvenli yaşam bilincini geliştirmek için her akademik yıl içerisinde en az iki kez deprem, en az iki kez yangın tatbikatı yapılmaktadır.

 • Öğrencilerimize AKUT tarafından yaş gruplarına özel olarak belirli aralıklarla seminerler verilmektedir. 2019-2020 Akademik Yılı başında 2 Ekim’de Lise, 3 Ekim’de Ortaokul öğrencilerimiz için seminerler önceden planlanmıştır.  

 • Çalışanlarımız için İSİG ve İlkyardım eğitimlerinin yanı sıra, AKUT bilinçlendirme seminerleri de düzenlenmektedir.  2019-2020 Akademik Yılı boyunca çeşitli seminerler planlanmıştır.  

Bu önlem ve süreçlerimize paralel olarak,  deprem sarsıntısının hissedilmesi durumunda aşağıdaki acil durum adımları uygulanır:

 1. Sarsıntı boyunca sınıflarda ve okul alanlarında çök-kapan-tut uygulanır.

 2. Sarsıntı geçer geçmez görevli acil durum ekiplerinin alarm butonunu kırması ile birlikte tahliye alarmı verilir.

 3. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin liderliğinde düzenli bir şekilde binalardan tahliye edilir.

 4. Her okul, kendileri için belirlenmiş olan toplanma alanında toplanır, depremin şiddetine ve süresine bağlı olarak acil durum ekiplerince çadır salona yönlendirilir.

 5. Depremin şiddetine bağlı olarak belirlenen bekleme süresinin sonunda, okul kapalı alanları acil durum ekipleri tarafından kontrol edilerek içeri girilmesinin güvenli olduğu tespit edilir. 

 6. Öğrenci ve çalışanlar güvenli ve düzenli bir şekilde sıra ile binalara yönlendirilir.

Hisar Okulları Spor Kulübü (HSK) nedir?

Hisar Okulları Spor Kulübü, Hisar Okulları öğrencilerinin içlerindeki sporcu ruhunu ve potansiyeli açığa çıkarmak amacı ile, Hisar Okulları sportmenlik felsefesi doğrultusunda basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında, alt yapıya (minik, küçük, yıldız kategorileri) profesyonel anlayışta sporcu yetiştirmek üzere, 2008 yılında kurulmuş olan bir spor kulübüdür. Belirlenmiş branşlarda, HSK değerlendirme süreçleri doğrultusunda seçilen oyuncularla yapılan çalışmalar, haftada 4 antrenman, 1 maç programına göre gerçekleşir. Spor kulüpleri, federasyona bağlı liglerde mücadele eder . Yoğun antrenman ve maç programlarına düzenli katılım önemsenir. Oyuncu lisansları, ilgili branş federasyonundan alınır.

Hisar Akademi Nedir?

Hisar Akademi haftasonları tüm katılımcıların ilgi alanlarını keşfetmek, ve becerilerini geliştirmek için hazırlanmış olan ek ücrete tabi alternatif bir programdır. Görsel sanatlar, sahne sanatları, spor ve müzik branşlarında atölye çalışmaları sunulmaktadır. Hisar Okulları öğrencileri dışındaki kullanıcılara da açıktır. Hisar Akademi programı hakkında detaylı bilgi hisarakademi.com adresinde yayınlanmaktadır.