×

Uzaktan Eğitim Süreci

Hedeflerimiz

Uzaktan eğitim sürecinde amacımız misyonumuzu, vizyonumuzu ve stratejik planlarımızı hayata geçirmeye devam etmektir. Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen bir dünyaya hazırlamak için öğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Bu sebeple uzaktan eğitim planlarımızı oluşturma ve uygulama sürecini eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz.

Bu süreçte öncelikli  hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir:

  • Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
  • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi

  • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Önceliklerimiz

Hisar Okulları olarak, yetenekleri, becerileri ve hayalleri her geçen gün farklılaşan gençlerimizi 21. yüzyılın liderleri olarak yetiştirebilmek için uzun yıllardır bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim öğretim felsefemizi dönüştürmekteyiz.

Eğitim felsefemiz doğrultusunda ve Okulumuzun gelişmiş bilgi işlem alt yapısı ile sunduğumuz çevrim içi (online) araçlar sayesinde öğrencilerimiz derse fiziksel olarak katılım sağlamadan önce temel bilgilere erişebilmekte, etkinlikleri yürütebilmekte ve ön hazırlık sürecini tamamlayabilmektedir. Bu yaklaşım Hisar’daki öğrenme sürecini öğretmenin ders anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici konumunda olduğu bir zaman diliminin ötesine; öğretmenin konuları öğrencilerle birlikte tartışabildikleri, zenginleştirebildikleri ve derinleştirebildikleri, sürekli evrilen bir yapıya dönüştürmüştür.

Son gelişmelerin ışığında dijital öğrenme süreçlerimize esnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ederken, öğretmen öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamı olarak tasarlamaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların tüm okulları ve seviyeleri kapsayacak şekilde bütünleşik bir yapı içinde yürütülebilmesi için kurumsal yapılanmayı tamamlayarak en kısa zamanda Hisar Eğitim Teknolojileri Merkezini hayata geçirmeyi planlamaktayız.